Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon Regnskap for 2. kvartal 2006 av adm. direktør Olav Line Oslo, 31. august 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon Regnskap for 2. kvartal 2006 av adm. direktør Olav Line Oslo, 31. august 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon Regnskap for 2. kvartal 2006 av adm. direktør Olav Line Oslo, 31. august 2006

2 Hovedpunkter i 2. kvartal Vekst i butikkomsetningen Økning i leieinntektene Stor investeringsaktivitet Endring av yielden

3 Vekst i omsetningen på S&S sentre Nor Swe Dan Totalt

4 Driftsinntekter 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 2Q06 2Q06

5 Driftsresultat eks. verdireguleringer 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06

6 Finanskostnader 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06

7 Netto rentebærende gjeld 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 8913

8 Resultat før skatt eks. verdireguleringer 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06

9 Verdireguleringer – yield ned 0,15% Indeksregulering gjennomsnittlig 1,5% p.a. Realvekst øker i 2. kvartal på grunn av oppjustering av Bruuns Galleri. Realvekst tilsvarer ca. 0,7% p.a. Yield redusert på gjennomsnittlig 0,25% for Norge og Sverige, tilsvarende ca 0,15% for konsernet ”Endring av yield” viser halvårseffekt. Tilsvarende beløp kommer i 2. halvår

10 Resultat før skatt inkl. verdireguleringer 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06

11 Sammenlignbart resultat Resultatet er forbedret med 12,5%

12 Driftsinntekter kr 842,8 mill. (721,0 mill.) Driftsresultat kr 927,7 mill. (472,2 mill.) Resultat før skatt kr 790.5 mill. (349,8 mill.) Resultat før skatt * kr 310,7 mill. (252,9 mill.) * Før verdiregulering 1. halvår 2006

13 Totalavkastning – kjøpesentre Nor Swe Dan Totalt Definisjoner: Totalavkastning: Driftsresultat i forhold til kjøpesentrenes verdi. Driftsresultat: resultat fra løpende drift + verdiregulering

14 Egenkapital og gjeld Beløp i NOK 1.000 69% 31% 17.235

15 Fordeling av verdier 29% 25% 44%

16 Fordeling – kjøpesentre vs. prosjekter 5% 95%

17 Kostnadsprosent - kjøpesentre Nor Swe Dan Totalt

18 Ledighet - kjøpesentre Nor Swe Dan Totalt

19 Bryggen, Vejle Areal: 23.000 kvm. Utleid: 62% av leieverdien Investering: DKK 635 mill. Forv. dir. avkastning: 6,5% Ferdigstillelse: mars 2008 Steen & Strøm besluttet i juni 2006 å igangsette byggingen av kjøpesenteret Bryggen i Vejle.

20 Investering på Økern Planer om på sikt å etablere et nytt kjøpe- og opplevelsessenter på 50-70.000 kvm. SST vil bli 50% eier av det nye senteret Forventet samlet investering i prosjektet er ca. 2,3 mrd. Det foreligger foreløpig ikke Offentlige godkjennelser av prosjektet.

21

22

23 Økern Kontorlokaler i 18 etg.16.110 m2 Kjøpesenter på 2 etg. 11.642 m2 Parkeringsetasjer23.003 m2 Til sammen50.755 m2 Økern Park-eiendommen har en samlet størrelse på ca. 31 dekar.Tomten har en regulering forhandel og næring med TU 250%. Utbyggingspotensiale shopping/opplevelse 50-70.000 m2 + annet med 10-15.000 m2. Forutsetter ombygging av veisystem og godkjenning av bebyggelsesplan.

24 Økern - organisering Steen & Strøm ASA Skips AS Tudor Storebrand Livsforsikring AS Kristiania Eiendoms- Forvaltning AS (Alf Ulven) Økern Holding ASSB Ulven ANS Økern Sentrum ANS Eiendom Økernsenteret Eiendom Økern Park 75% 50% 25% Kr 432,5 mill. Kr 242,0 mill. Kr 337,3 mill. Kr 253,0 mill.

25 Økern

26 Vår vurdering Vi vurderer Økern som en spennende beliggenhet med meget god tilgjengelighet både med buss, T-bane og bil. Veisystemet er planlagt lagt i tunnel, i tillegg til at det er en betydelig boligutbygging og en generell transformasjon av nærområdene rundt Økern. Vi ønsker å utvikle stedet Økern og mener at handel sammen med kultur, idrett og offentlige og private servicetilbud kan være ”motor” i en langsiktig stedsutvikling av Økern.

27 Steen & Strøm ønsker å skape et nytt attraktivt centrum i Mölndal med moderne arkitektur, effektivt knutpunkt for kollektivtrafik og en fremtidsrettet handelsplats Mulig utviklingsprosjekt i Mölndal Centrum 50.000 m 2 bolig, kontor, hotell 60.000 m 2 handel og opplevelse 40.000 m 2 parkering

28 Vi beriker moderne shopping !

29 Vedlegg

30 Aksjonærer per 1/8 2006 ANT. %EIER 13922913 49.93TVIST 5 ASNOR 3598144 12.90STOREBRAND LIVS NOR 3161635 11.34ORKLA ASA NOR 1649821 5.92HAGEN STEIN ERIK AS NOR 1528716 5.48VARNER INVEST AS NOR 1098655 3.94STEEN & STRØM ASA NOR 547809 1.96STOREBRAND ASA NOR 407676 1.46BANK OF NEW YORK, BR S/ANLD 350479 1.26BANK OF NEW YORK, BR S/ANLD 250000 0.90NORSK HYDROS PENSJON NOR 220000 0.87ABG SUNDAL COLLIER NOR 164939 0.59KAS DEPOSITARY TRUST NLD

31 Kursdata Antall handledager i år > 66 dager av totalt 154 dager Antall aksjer omsatt i år > 467.040 (1,67%) Antall aksjonærer > 637 aksjonærer (28 utenlandske) Kursutvikling hittil i år: > 26,0% (fra kr 210 til kr 265)

32 Annualisert leie per 2Q 06

33 Balanse Bokført egenkapitalandel: 31,3%

34 Investeringer

35 Driftsresultat– per land


Laste ned ppt "Presentasjon Regnskap for 2. kvartal 2006 av adm. direktør Olav Line Oslo, 31. august 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google