Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAIR PLAY. Fair Play - et ansvar for hele fotballfamilien - spillere, trenere, ledere, foreldre, publikum og media Troms Fotballkrets er blant Nord-Norges.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAIR PLAY. Fair Play - et ansvar for hele fotballfamilien - spillere, trenere, ledere, foreldre, publikum og media Troms Fotballkrets er blant Nord-Norges."— Utskrift av presentasjonen:

1 FAIR PLAY

2 Fair Play - et ansvar for hele fotballfamilien - spillere, trenere, ledere, foreldre, publikum og media Troms Fotballkrets er blant Nord-Norges største barne- og ungdomsorganisasjon med over 1000 lag. Det gir oss et stort ansvar i forhold til å formidle:  Gode holdninger.  Positiv og trivselsfremmende aktivitet for alle som har lyst til å delta.  Fotball skal være artig – og ingen skal stenges ute.  Her må alle gode krefter bidra: Spillere, trenere, ledere, foreldre, ja også publikum.

3 Hva er Fair Play?  Fair Play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen!  Alle tilknyttet fotballmiljøene har et ansvar for å følge de normer, regler og retningslinjer som skaper verdier og holdninger vi kan være stolte av.  Norges Fotballforbund er opptatt av at alle spillere, trenere, dommere, ledere, foreldre/foresatte, publikum og andre skal engasjere seg og bidra til at vi har et fotballmiljø preget av trivsel og trygghet.

4 Miljø og trivsel  Fotballen speiler samfunnet.  Problemer som doping, rusmisbruk, tobakkskader, seksuelle overgrep, trafikkskader, helseplager, mobbing, rasisme og vold finnes også i fotballen.  NFF jobber aktivt med å redusere slike problemer i alle fotballaktiviteter.  NFF jobber aktivt med at fotballen skal være en arena for miljø og trivsel. Her skal barn, ungdom og voksne finne et positivt og stimulerende miljø preget av trygghet og trivsel.

5 Fair Play - et ansvar for hele fotballfamilien - spillere, trenere, ledere, foreldre, publikum og media HVA SYNES DERE OM SLIKE OPPSLAG?

6 Fair Play - et ansvar for hele fotballfamilien - spillere, trenere, ledere, foreldre, publikum og media  Dessverre har vi også i fotballen tilfeller av mobbing og rasisme.  Ikke alle klarer å forholde seg til regelverket, ikke alle har god nok RESPEKT for med - spillere, motspillere og dommere. Det fører blant annet til gule og røde kort og andre sanksjoner, men kanskje enda verre: Barn og unge opplever IKKE trivsel og trygghet men mistrivsel og utrygghet i fotballmiljøet.

7 Fair Play - et ansvar for hele fotballfamilien - spillere, trenere, ledere, foreldre, publikum og media Troms Fotballkrets ønsker å gjøre noe med dette: Vi har prøvd å satt ekstra fokus på ”Fair Play” denne sesongen. Det har skjedd gjennom en rekke ulike tiltak: Blant annet tar vi opp ”Fair Play”: På alle våre kurs, spillerutviklingstiltak etc. På alle våre møter med våre klubber. Gjennomføre aktiviteter i forbindelse med samlinger og cup’er og lignende. + Uoppfordret tilstede på flere kamper og observerer MEN HAR DET NYTTET?

8 Hva er målet?  En oppdragende effekt for alle tilknyttet fotballfamilien  Bedre oppførsel på og utenfor banen  Skape bedre miljø og trivsel i klubbene og lagene  Et holdningsskapende arbeid  Handling og budskap går hånd i hånd

9 VÅR OPPFORDRING ER:  Spill FAIR! Vi skal sammen sørge for at fotballen preges av fair spillende aktører, både på og utenfor fotballbanen. Trenernes og spillernes holdninger til med-spillere, motspillere og ikke minst dommere, må preges av respekt og forståelse i alle sammenhenger.  På lag mot mobbing Vi tar avstand fra mobbing, både i og utenfor fotballmiljøene. Fotballen skal være en positiv og trivselsfremmende aktivitet for alle.  Fargerik Fotball – mot vold og rasisme Vi tolererer ingen form for rasisme eller vold i fotballen. Fotballen skal være åpen og inkluderende for alle.

10 Fair Play – positive, konkrete handlinger Mål:  Alle involverte i norsk fotball skal ha et bevisst forhold til fotballens grunnverdier foranket gjennom Fair Play  Grunnverdiene i Fair Play er forankret i positive, konkrete handlinger 1. Spill fair! 2. På lag mot mobbing 3. Fargerik Fotball 4. Inkludering - Likeverd


Laste ned ppt "FAIR PLAY. Fair Play - et ansvar for hele fotballfamilien - spillere, trenere, ledere, foreldre, publikum og media Troms Fotballkrets er blant Nord-Norges."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google