Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gangen i en undersøkelse Prosjektplan og problemformulering Vi kan formulere:  Et tema – f.eks. ”Ungdom og bruk av data”  En hypotese – ”Gutter bruker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gangen i en undersøkelse Prosjektplan og problemformulering Vi kan formulere:  Et tema – f.eks. ”Ungdom og bruk av data”  En hypotese – ”Gutter bruker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gangen i en undersøkelse Prosjektplan og problemformulering Vi kan formulere:  Et tema – f.eks. ”Ungdom og bruk av data”  En hypotese – ”Gutter bruker data oftere en jenter”  Eller en teori som i denne sammenheng er et sett av hypoteser som henger sammen

2 Gangen i en undersøkelse Datainnsamling Primærdata: nye data som samles inn av den som lager undersøkelsen Sekundærdata: data som er samlet inn av andre, som oftest fra byråer eller forskningsinstitusjoner som f.eks. Statisitisk sentralbyrå, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste eller markedsanalyseinstitutter

3 Gangen i en undersøkelse Datainnsamling

4 Kvalitative metoder: få undersøkelsesobjekter (enheter) – mange variabler og mye data om hvert objekt Kvantitative metoder: mange undersøkelsesobjekter – få variabler og forholdsvis lite data om hvert objekt Gangen i en undersøkelse Valg av undersøkelsesmetode

5

6 Gangen i en undersøkelse Populasjon og utvalg En undersøkelse baseres nesten alltid på et utvalg fra populasjonen. Populasjonen er alle dem vi ønsker å kunne si noe om. Utvalget er de vi velger ut som skal representere populasjonen.

7 Gangen i en undersøkelse Enheter, variabler og verdier Enhetene er det vi undersøker – og det er som oftest mennesker Variablene er bestemte egenskaper ved enhetene, som for eksempel kjønn Vi sier at enhetene har ulike verdier på variablene, f.eks. verdiene kvinne/mann på variabelen kjønn

8 Kan vi stole på undersøkelsen? Validitet betyr gyldighet og handler om i hvilken grad undersøkelsen faktisk måler eller registrerer det vi ønsker å finne ut noe om. Reliabilitet betyr pålitelighet og handler om i hvilken grad målingene og bearbeidingen av materialet i undersøkelsen er korrekt utført.

9 Etikk i forskningen Alle som utfører forskning og undersøkelser har ansvar for at resultatene er etterprøvbare og framkommet på ærlig og redelig måte. Forskere har også et ansvar for at resultatene ikke blir misbrukt. Alle bør være forsiktig når man samler inn data slik at ikke enkeltindivider blir gjenkjent. Uansett bør man være forsiktig med å stille personlige spørsmål om seksualitet, familiforhold, egen kriminalitet og bruk av rusmidler.


Laste ned ppt "Gangen i en undersøkelse Prosjektplan og problemformulering Vi kan formulere:  Et tema – f.eks. ”Ungdom og bruk av data”  En hypotese – ”Gutter bruker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google