Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledelse i universiteter og høyskoler - spesielle utfordringer Innledning på UHRs lederutviklingsprogram 12. mars 2009 Tom Colbjørnsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledelse i universiteter og høyskoler - spesielle utfordringer Innledning på UHRs lederutviklingsprogram 12. mars 2009 Tom Colbjørnsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledelse i universiteter og høyskoler - spesielle utfordringer Innledning på UHRs lederutviklingsprogram 12. mars 2009 Tom Colbjørnsen

2 Tom Colbjørnsen Oversikt  Ledelse av kunnskapsmedarbeidere – spesielt faglige medarbeidere  Mulig å lede faglig ansatte?  Kunnskapsarbeidets særpreg  Lederutfordringene

3 Tom Colbjørnsen Mulig å lede faglig ansatte?  Mange fristes til å svare nei:  ”Å lede kunnskapsmedarbeidere er som å gjete katter!”  De lever etter mottoet ”Fri oss fra ledelse!”  De har egne agendaer på tvers av ledelsens mål og strategier  De involverer seg stadig i ”utagerende konflikter”  Temaet vinkles ofte moralistisk  ”Er ikke dette presumptivt intelligente folk som burde vite å oppføre seg bedre?”

4 Tom Colbjørnsen Mulig å lede faglig ansatte?  Kunnskapsarbeid har sine særpreg  Medarbeiderne respekterer ledelse når disse særpregene ivaretas  Ledelse kan derimot være et minefelt når særpregene overses  Anbefalt lesning: Helle Hedegaard Hein: ”Ledelse af primadonnaer – myter og fakta” NHH Bulletin nr. 4, 2008 (www.nhh.no)

5 Tom Colbjørnsen Kunnskapsarbeidets særpreg  Medarbeidernes sterkeste dedikasjon og forpliktelse er overfor faget og yrket, og ikke virksomhetens mål og strategier  Yrkesutøverne er del av en ”mission” for høyverdige formål  Involveringen i arbeidet er dyp og personlig  Grensene mellom arbeid og fritid er flytende  Faglig ”kick” og ”flyt” er kunnskapsarbeiderens viktigste kilder til motivasjon og glede  Men ikke glem pengene!

6 Tom Colbjørnsen Kunnskapsarbeidets særpreg  Kunnskapsmedarbeidere ønsker også tydelig ledelse  Ledere kan formidle en tydelig strategisk retning som gir forutsigbarhet og ”ro” til å konsentrere seg om det faglige arbeidet  Ledere er nødvendig for å skaffe ressurser og infrastruktur for faglig arbeid  Ledere kanaliserer positive og kritiske tilbakemeldinger  Ledere bidrar til konfliktløsning  Tian Sørhaug, UiO: Kunnskapsledelse er å binde vold

7 Tom Colbjørnsen Kunnskapsarbeidets særpreg  Faglige medarbeidere stiller seg ikke prinsipielt avvisende til å bli ledet  De er også raske til å kritisere ledere for mangelfullt lederskap  Samtidig reiser ledelse av faglige spesielle utfordringer!

8 Tom Colbjørnsen Lederutfordringene  Fag versus administrasjon  Kunnskapsmedarbeidere reagerer sterkt på beslutninger og lederstil som oppleves å krenke faglige verdier og standarder  Faglige verdier og standarder betraktes som overordnet virksomhetens administrative, økonomiske og strategiske hensyn  Reaksjonene blir ofte personlige og beslaglegger mye energi hos både leder og medarbeider

9 Tom Colbjørnsen Lederutfordringene  Administrative og økonomiske hensyn må være mest mulig forenlige med medarbeidernes faglige verdier og standarder  Utvikle interne møteplasser for diskusjon og utvikling av gjensidig respekt  Motvirke intern ”apartheid” mellom faglig og administrativt ansatte

10 Tom Colbjørnsen Lederutfordringene  Frustrasjonsutblåsninger  Veien mellom de gode stundene med ”kick” og ”flyt” er som oftest brolagt med slit og frustrasjon  Frustrasjonen tas ofte ut i form av aggresjon mot praktiske rammer for arbeidsutførelsen  Typiske hoggestabber er IT-avdelingen, ledelsen, administrasjonen, kantinen, og andre yrkesgrupper  ”Frustrasjonsregresjon”: Manglende oppfyllelse av behov på ett nivå (faglig suksess), fører til overdrevet fokus på ”lavereliggende behov” (praktiske forhold) (Hedegaard Hein)

11 Tom Colbjørnsen Lederutfordringene  Arbeidsmiljø for godt faglig arbeid  Kunnskapsmedarbeidere er mest ”lykkelige” når de lykkes i arbeidet  Ledere bør vise romslighet overfor utlufting av frustrasjon i periodene mellom ”de lykkelige stunder”  Det bør allikevel være tydelige grenser mot uakseptabel utagering  Alle medarbeidere har et medvirkningsansvar for et godt arbeidsmiljø

12 Tom Colbjørnsen Lederutfordringene  Ledelse er ikke en avansert form for tjenerskap (”curlingledelse”)  Strategiske grep kan kreve inngrep som oppleves som faglig krenkende  Kunnskapsmedarbeidere har et medvirkningsansvar i gjennomføring av virksomhetens strategi og mål  Styringsretten gjelder også i kunnskapsorganisasjoner  Her har de tillitsvalgte et stort ansvar

13 Tom Colbjørnsen Lederutfordringene  For lett for medarbeidere med egne agendaer å manøvrere ut ledere?  Mindre vern mot svakt begrunnede beskyldninger  Utydelige sperrer mot ”uforsvarlig varsling”  Styret abdiserer og iverksetter privat gransking

14 Foreløpig takk for oppmerksomheten! Tom Colbjørnsen


Laste ned ppt "Ledelse i universiteter og høyskoler - spesielle utfordringer Innledning på UHRs lederutviklingsprogram 12. mars 2009 Tom Colbjørnsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google