Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finansmarkedene Finansmarkedet er markedet for finanskapital. I finansmarkedet kan privatpersoner og bedrifter plassere formuer eller skaffe kapital.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finansmarkedene Finansmarkedet er markedet for finanskapital. I finansmarkedet kan privatpersoner og bedrifter plassere formuer eller skaffe kapital."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Finansmarkedene Finansmarkedet er markedet for finanskapital. I finansmarkedet kan privatpersoner og bedrifter plassere formuer eller skaffe kapital.

3

4 Ulike spareformer Hva er avgjørende for hvilken spareform en bør velge? Stikkord: likviditet, risiko og avkastning. Sparing i bank: gjerne lav risiko og lav avkastning men likvid Sparing i aksjer: mulighet for høy avkastning, høy risiko og mindre likvid Diversifisering innebærer at du kjøper verdiobjekter av ulike typer. Dermed spres risikoen.

5 Ulike finansieringsformer Mange privatpersoner finansierer store kjøp gjennom lån i banken. Bankene får innskudd fra mange små innskytere, og låner ut i større beløp til lånetakere. Den sentrale inntektskilden for bankene er rentemarginen, dvs. det bankene tjener på at utlånsrenten er høyere enn innskuddsrenten. Boliglån har gjerne lav rente, fordi banken kan ta pant i boligen. Lån uten sikkerhet, har mye høyere rente.

6 Lån er lite egnet til å finansiere svært risikable prosjekter, fordi det kan bli vanskelig å betale tilbake lånet dersom investeringen mislykkes. Risikable investeringen finansieres best ved å få noen til å investere i bedriften. En aksjeemisjon vil si at et aksjeselskap henter inn ny kapital ved å selge aksjer i aksjemarkedet. I land der finansmarkedene fungerer dårlig, kan det være vanskelig å finansiere nye investeringer. I disse landene kan mikrokreditt være et alternativ. Ulike finansieringsformer

7 Oslo Børs Børsen er en markedsplass for kjøp og salg av verdipapirer. Hovedindeksen viser en vektet utvikling av kursen i ca. 60 utvalgte selskaper.

8 Finansiell ustabilitet Aksjekursene svinger ikke bare i takt med resultatene til bedriftene, men er også avhengige av forventninger om fremtidig resultat. Dersom bedriftenes resultater viser seg å bli svakere enn forventet vil aksjekursene falle. Fallene aksjekurser kan være opphav til økonomisk ustabilitet. Også endringer i boligprisene har mye å si for økonomien. Når verdien på verdiobjekter faller fører det til redusert etterspørsel i økonomien. Redusert etterspørsel fører blant annet til økt arbeidsledighet.

9 Internasjonale kapitalbevegelser Når kapitalmarkedene er internasjonale, kan individer, bedrifter og land plassere kapitalen sin der de tror at de vil få den høyeste avkastningen. Internasjonale kapitalmarkeder gjør det mulig for et land å spare gjennom å bygge opp formue i utlandet. Ved å kjøpe utenlandske verdipapirer for oljeinntektene, kan vi spare oljepenger til fremtidige generasjoner.


Laste ned ppt "Finansmarkedene Finansmarkedet er markedet for finanskapital. I finansmarkedet kan privatpersoner og bedrifter plassere formuer eller skaffe kapital."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google