Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ringe pos FIT Thon Hotel Opera 28.11.14 Anita Jørgensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ringe pos FIT Thon Hotel Opera 28.11.14 Anita Jørgensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ringe pos FIT Thon Hotel Opera 28.11.14 Anita Jørgensen

2 European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis

3 Kapittel 5 i EU guidelines Medisiner- spesielt blodfortynnende Tidligere sykdommer Hvorfor komme til screening Forklare hva som skjer på screeningsenteret Forberedelser, inkludert tømming Ubehag, uønskede hendelser, komplikasjoner Hvilke hensyn må man ta etter us, spesielt ved sedasjon, ikke kjøre bil og ta vikitge avgjørelser

4 Prosedyre for å ringe FIT deltagere Alle deltagere med positiv FIT bør ringes av screeningsykepleier og gis informasjon om temaer rundt koloskopi, samtidig kan vi få informasjon om deres fysiske og pykiske helse. Pasienter med positiv FIT har ikke søkt helsevesentet pga symptomer og mange leverer prøven for å få bekreftet at alt er i orden. De vil kunne ha et mindre vern til å takle beskjed om videre utredning og vi er helt ukjent med deres psykiske og fysiske helse. Vær ekstra oppmerksom på pasienter som ikke har norsk som morsmål, at de har forstått spørsmålene og informasjonen.

5 Informasjon om positiv FIT, med forslag til koloskopitime og standard dose Picoprep sendes som A-post fremsendingstid er 1-2 dager. ( 87% vil ha brevet i løpet av 1 dag.) F. eks hvis dette er postlagt mandag og de ikke ringer oss kan vi ringe pasienten fredag. Når vi har ringt pasienten 3 ganger i løpet av 3 dager, og hvis mulig på ulike telefonnummer avventer vi og ser om deltager ringer oss eller kommer til tildelt time. Være tilbakeholden med å snakke om kreft hvis pasienten ikke selv spør.

6 De med treg mage bør ha utvidet tømmeregime: Definisjon treg mage: avføring sjeldnere en 2-3 pr.uke. Utvidet tømmeregime er: 1. 2 toilax tbl. 5 mg. en eller to kvelder før de starter med Picoprep, deretter vanlig Picoprep regime. Eks Toilax 5 mg. 2 tbl søndag og mandag kveld, Picoprep tirsdag og koloskopi onsdag. 2. Laxabon 4 liter. Splittdose 2+2 liter evt ved tidlig time 3+1 liter.

7 Mulige eksklusjonskriterier : 1. Tidligere åpen kirurgi på colon/rectum (reseksjoner, stomipasienter) 2. Kronisk omsorgs- og pleietrengende (somatisk, psykisk, HVPU) 3. Pågående cytostatika- eller strålebehandling for malign sykdom 4. Alvorlig kronisk hjerte-/lungesykdom, NYHA III-IV 5. Hjerteventilopererte med livslang antikoagulasjonsbehandling 6. Cerebrovaskulært insult siste 3 mndr. 7. Koronarepisode med hospitaliseringsbehov siste 3 mndr. 8. Bosatt i utlandet/utenfor screeningområdet Konferer med lege i prosjektet om det er svart «ja» til minst ett av punktene 1-7 ovenfor. Tidligere sykdommer: Koronarsykdom Diabetes mellitus Cerebralt insult/claudicatio

8 Har du vært til koloskopi tidligere Nei Ja Hvor/Når Påvist hva Hvis ja Hvordan fikk deltageren tømt seg og var det tilfredsstillende?........... Hvor mange avføringer pr. uke............. Forklare hva som skjer på screeningsenteret Muliget for smertestillende, venflon og bilkjøring.

9 Faste medisiner NavnDose

10 Blodfortynnende : Marevan, Xarelto, Pradaxa, Asasantin, Plavix Husk evt å bestille INR Smertestillende f.eks Dolcontin, Oxycontin OBS kan gi hard mage

11 Vi ønsker å se på hvor lang tid det tar fra pasienten tar Picoprep til første gang man er på toalettet. Disse spørsmålene skal stilles til 100 pasienter. Hvis de fortsatt har klumper ved tømming når koloskopitimen nærmer seg kan de komme en time før å få et klyx 240 ml. Ved hjerte, lunge, nyre eller leversvikt skal lege ringe deltager og avgjøre om deltager skal komme til koloskopi.

12 Ved oppmøte koloskopi Evaluere subjektiv tømningseffekt Type tømning og dose Picoprep………….Laxabon…………….Toilax tabeletter……………… Tidspunkt: 1. dose ……………… 2. dose ……………… Pose 1 Første tømning etter........ timer Ca. antall tømninger………….. Siste tømning etter........ timer Pose 2 Første tømning etter........ timer Ca. antall tømninger………….. Siste tømning etter........ timer Farge og konsistens på siste avføring: (ring rundt riktig alternativ) Som tynn te Væske med klumper En del formet avføring

13 Lykke til!


Laste ned ppt "Ringe pos FIT Thon Hotel Opera 28.11.14 Anita Jørgensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google