Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk flyktningpolitikk Sylo Taraku Rådgiver i Tankesmien AGENDA KrF, 10. juni 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk flyktningpolitikk Sylo Taraku Rådgiver i Tankesmien AGENDA KrF, 10. juni 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk flyktningpolitikk Sylo Taraku Rådgiver i Tankesmien AGENDA KrF, 10. juni 2016

2 Tanum asylmottak

3 Idealisme-argumenter Etikk: Vi har en moralsk plikt til å hjelpe mennesker i nød. Global rettferdighet/solidaritet: Vi/Vesten må ta sin del av ansvaret for verdens flyktninger. “Fattige land tar størst ansvar”. Juss/folkerett: Vi er forpliktet av internasjonale konvensjoner til å gi flyktninger beskyttelse.

4 Realisme-argumenter Kapasitetshensyn: Vi har ikke kapasitet til å “ta imot alle”. Økonomiske hensyn: Mer lønnsomt å hjelpe dem ”der de er.” Integreringshensyn: Begrenset absorberingsevne – grense på hvor mange vi kan integrere. Sikkerhetshensyn: Ukontrollert innvandring = økt utrygghet.

5 Norsk asylpolitikk Human Solidarisk Streng-men-rettferdig! Helhetlig Konsekvent Bærekraftig

6 Kontrollpolitikken FØR: Visum, grensekontroll, signaler, infokampanjer. UNDER: Justering av praksis av rettigheter. ETTER: Rettigheter på mottak. Returpolitikk. Returavtaler.

7 NORGES FORHOLD TIL EUs asylpolitikk Stortingsmelding 9 (2009–2010) om norsk flyktningpolitikk i et europeisk perspektiv: Tilpasse seg EUs asyldirektiver. Blant annet fordi vi er med i Dublin-samarbeidet. Praksis som ikke er mer liberal enn sammenlignende land. Følger opp innstramminger andre steder. Ikke uforholdsmessig stor andel av asylsøkere som kommer til Europa. Ikke operasjonaliser Bidrag til Frontex, redningsaksjoner mm. Positiv til byrdefordeling.

8 Norges forhold til UNHCR Norge er blant de viktigste bidragsytere. Blant de flinkeste til å ta imot kvoteflyktninger. UNHCRs anbefalinger skal veie tungt, men ikke juridisk forpliktende. Følges ikke alltid. Faglige uenigheter.

9 Praksisutvikling - Kilde: UNHCR, Landinfo, rapporter fra diverse kilder, rettspraksis. -Praksisnotater for de store gruppene. -Individuell behandling. -Stor grad av skjønnsvurderinger.

10 ASYLVURDERING Kartlegging: Reiserute og ev. tilknytning til andre EU-land. Identitet, hvor man kommer fra og hvilken gruppe man tilhører. Anførsler: Erfaringer og fremtidig risiko for forfølgelse. Vurdering: Dublin-vurdering Troverdighet? Forfølgelse? Reell risiko? Muligheter for hjelp fra hjemlands myndigheter? Trygg i en annen del av hjemlandet? Humanitære vurderinger

11 EUs felles asylsystem Felles regler vs. suverenitet Like regler, men ulike land Felles grensekontroll vs. nasjonale grensekontroller Problemer med asylretten ved grensen

12 Dagens debatt: Den eksterne dimensjonen:  Asylretten ved grensa?  Siling av saker utenfor eller innenfor Schengen?  Samarbeid med transittland, hvilke?  Mer hjelp til nærområder? Den interne dimensjonen:  Dublin/Byrdefordeling i EU  Flere kvoteflyktninger?  Midertidig beskyttelse?  Hvordan integrere flyktninger?


Laste ned ppt "Norsk flyktningpolitikk Sylo Taraku Rådgiver i Tankesmien AGENDA KrF, 10. juni 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google