Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanseutvikling og rekruttering Organisering og marked Tore Hoven 13.04.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanseutvikling og rekruttering Organisering og marked Tore Hoven 13.04.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanseutvikling og rekruttering Organisering og marked Tore Hoven 13.04.2010

2 ” Långsiktig kompetensförsörjning ” Omfattar följande inriktning: Hur lockar vi rätt arbetskraft till anläggningsbranschen? Vilka metoder och tekniker ska vi använda? (Hela branschen måste fungera varför det inte enbart handlar om civilingenjörer.) Hur behåller vi kompetens och då särskilt specialister? Klarar vi av att motsvara deras förväntningar på arbetsuppgifter och arbetsinnehåll? Hur fördelas kompetenskraven vid nya roller som beställare och utförare samt vid olika entreprenadformer?

3 ” Långsiktig kompetensförsörjning ” Hur säkerställer vi att vi har kompetenta beställare och kompetenta utförare? Hur får vi erfarenhetsåterföring och erfarenhetsöverföring mellan olika steg i vägplaneringsprocessen samt mellan beställare och utförare? Vilka kompetenser ska den framtida ingenjören ha? (Exempelvis kommunikativ kunskap, kunskap om affärsutveckling) Högskolor och universitet behöver branschens stöd för att kunna utveckla och planera utbildningar.

4 Godkjent arbeidsområde: Opprettholdelse av kompetanse Utvikling av kompetanse. Rekruttering

5 Nvf Tema for møtene i 2009 har vært –Aktivitetsplan og tidsplan for 4 års perioden –Status for kompetanse og rekruttering i de nordiske landene, hva er felles problemer, hva er forskjellig –Langsiktig rekruttering, –Utenlandsk arbeidskraft, arbeidskraftinnvandring –Mangfold på arbeidsplassen, innvandrere med veg og trafikkfaglig kompetanse –Kompetanseutvikling, aktuelle tiltak –Etterutdanning av ingeniører –Samarbeid med skoler, høgskoler og universitet –Planlegging av samarbeid med de andre utvalgene (3 utvalg har meldt sin interesse for å møte vårt utvalg i løpet av 2010)

6 Hvilke felles utfordringer har vi? Områder med kritisk kompetanse Alderssammensetningen Konkurranse om kvalifisert personell Utdanningsinstitusjonene

7

8 Aldersfordeling bygginstituttene 38 % er over 60 år

9 Eksempel fra Norge: Bearbeiding av framtidige arbeidstakere (sektoransvar) Samarbeid med læresteder for å utdanne relevant arbeidskraft Samarbeidsavtale med NTH / NTNU i 20 år Samarbeidsavtale med UMB Samarbeidsavtaler med alle høgskoler og universitet med våre fag Nettverkssamarbeid med videregående skoler med veg- og trafikkfag, og grunnskolen Deltar på utdanningsmesser Sommerjobb; årlig ca. 190 studenter fra relevant studier

10 Fra Danmark: Vejsektorens Efteruddannelse VEJ-EU Gennemfører ca. 75 kurser åbne kurser 2-4 seminar 2-3 faglige netværk

11 Brev fra Jens til NVF Udvalgene Formålet med denne henvendelse er at orientere kort om temagruppens arbejde således, at I er opmærksomme på vores eksistens og muligheden for at bruge os. NVF styrelse har i forbindelse med perioden 7/2008-6/2012 nedsat to temagrupper: –Kompetence –Tilgængelighed. Temagrupperne har arbejdsområde, som ligger indenfor kongresperiodens temaer og deres opgaver baserer sig bl.a. på samarbejde med og på tværs af udvalgene. Nordiske Vejforums vision hedder Kompetence uden grænser. Styrelsen har lagt optil, at alle udvalg arbejder med kompetence, og at vores temagruppe skal sikre koordineringen inden for området. Temagruppen ”Långsiktig kompetensfösörjning”

12 Vi opfatter det, som vores opgave aktivt at støtte udvalgene i deres arbejde med kompetence og at koordinere aktiviteterne således, at der ikke er for meget overlap i aktiviteterne. Vi lægger derfor op til et samarbejde med de enkelte udvalg og også gerne på tværs af udvalgene. Vi vil arbejde med to hovedemner –Langsigtet rekruttering –Kompetence Vi er begyndt med, at se på hvilke initiativer, der allerede anvendes i de enkelte lande. Vi vil undersøger, om der er nogen evaluering af effekten af de forskellige aktiviteter.

13 Vores arbejdsform internt er workshops evt. med gæster. De udadvendte aktiviteter har vi ikke endelig fastlagt, men elementer som seminar, konferencer, workshops og indlæg på andres arrangementer vil indgå. Vi vil koordinere de aktiviteter, der kommer til at foregå på competenceområdet. Vi vil støtte de enkelte udvalg, hvor der måtte være behov. Hvis I allerede nu selv har overvejelser om aktiviteter på dette område, hører vi meget gerne fra jer. Jens E. Pedersen Temagruppe Kompetence

14 Samarbeid med andre utvalg Felles kompetanseseminar ? Temadager ? Koordinering av innspill fra andre utvalg?

15 Temadag med drift og vedlikehold Hvilken kompetanse behøves innenfor drift og vedlikehold? Teknisk faglig kompetanse; Metoder, utstyr, effekter, lokal kunnskap, kjenne veinettet, naboer, metrologi. Bred og variert kompetanse, mye basert på erfaring. Men det er kortsiktig og basere seg på erfaring, må ha et system som ivaretar kompetansen. - økonomi - juridisk - kundehåndtering - informasjon - HMS - Miljø(ytre) - Trafikksikkerhet Innspill fra NVF utvalget Drift og vedlikehold, norsk utvalg

16 Innlegg fra NVF utvalget Drift og vedlikehold, norsk utvalg Spisskompetanse, - bru, veimerking, asfalt, bæreevne, prosjektering etc. Synliggjøring av drift og vedlikehold Bedre fagkompetanse og status Etablere framtidige rutiner og systemer for kompetanseutvikling. Satse mer på FoU innenfor drift og vedlikehold. Sertifisering. Skal de ha lov til å jobbe på veg må de ha sertifisering (I Finland er det krav i kontrakter om å rekruttere en ung ingeniør inn på funksjonskontrakten. Vegetaten betaler for den ekstra personen. Dette er en god måte å rekruttere fremtidige kandidater innenfor drift og vedlikehold.

17 Samarbeid med andre utvalg Felles kompetanseseminar ? Temadag ? Koordinering av innspill fra andre utvalg? Andre tiltak ?


Laste ned ppt "Kompetanseutvikling og rekruttering Organisering og marked Tore Hoven 13.04.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google