Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelse og rus Avdelingsdirektør Ole Trygve Stigen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelse og rus Avdelingsdirektør Ole Trygve Stigen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelse og rus Avdelingsdirektør Ole Trygve Stigen

2 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 2 Disposisjon To tenkte kommuner – Harvik og Narstad, med to tenkte helter Samhandlingsreformen, med vekt på folkehelseloven Forventninger til kommuner og fylkeskommuner Statens bidrag

3 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 3 Situasjonen i Narstad kommune Sosiale problemer, rusproblemer blant ungdom Psykiske problemer – angst og depresjon Arbeidsledighet blant ungdom Mange unge får sosialstøtte og etter hvert midlertidig uføretrygd Frafall i videregående skole

4 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 4 Situasjonen i Harvik kommune Mye ungdommer samlet i sentrum natt til lørdag og søndag, og omfattende ordensproblemer Mange uttrykker at de føler seg utrygge i byen på kvelden, og naboer får ødelagt nattesøvn Politiet fortviler over manglende ressurser

5 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 5 Ruskonsulentene kommer! Gjennomgår nasjonal statistikk og sammenligner egen kommune med andre kommuner Drøfter saken internt for å fange opp inntrykk i tjenesten Bidrar på et folkemøte, i regi av Blå kors

6 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 6

7 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 7

8 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 8 Analysen Ruskonsulentene lager en faglig vurdering: Antall voldsskader nattestid er uakseptabelt høyt Frafallet i videregående skole må reduseres Men – hva kan kommunen gjøre med det?

9 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 9 Harvik Narstad Etablere en fritidsklubb for ungdom Mer politi i gatene Natteravn og utekontakt Redusere maksimaltiden for skjenking av alkohol Bedre rådgivning i videregående skole Styrket grunnskole – flere lærere Bedre foreldrestøtte Bedre oppvekstvilkår for barn og unge Ny næringspolitikk Mulige tiltak

10 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 10 Kommunestyret kommer! Lokal debatt i media. Mange er bekymrede. Ordfører skjærer igjennom – her må det gjøres noe grunnleggende! Ruskonsulentenes bidrag danner grunnlag for kommunens planstrategi som er under utarbeidelse Rusmiddelpolitisk handlingsplan revideres Økonomiplanen for kommende år inneholder kraftfulle tiltak

11 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 11 Samhandlingsreformen Ny helse- og omsorgstjenestelov Ny folkehelselov

12 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 12 Bakgrunn for folkehelseloven Samhandlingsreformen - behov for økt forebyggende innsats for en bærekraftig fremtid Nye folkehelseutfordringer: Økning i sosiale helseforskjeller, flere eldre, endring i livsstil 12

13 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 13 Lovverket før og etter Lov om sosiale tjenester Lov om kommunehelsetjenester Lov om fylkeskommunenes oppgaver i folkehelsearbeidet Helse- og omsorgstjenestelov Folkehelselov

14 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 14 Perspektiver i samhandlingsreformen Helsetjenesten: Vri innsats mot forebygging og tidlig innsats mot risikofaktorer på individ- og gruppenivå SykdomHelse Folkehelsearbeidet: Innsats mot faktorer som påvirker risiko for hyppighet i befolkningen FolkehelseperspektivetTjenesteperspektivet FolkehelselovenHelse- og omsorgstjenesteloven Forebyggende helsetjenester Forebygging i tjenestene Lovpålagt avtalesystem mellom sykehus og kommuner Tilbud om ØH -Det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet

15 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 15 Forebygging etter helse- og omsorgstjenesteloven Helse- og omsorgstjenestene har 3 roller: Kommunen skal sørge for egne helsefremmende og forebyggende tjenester Forebyggende innsats skal være en del av alle kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenestene skal bidra i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Forebygging er en del av forsvarlige helse- og omsorgstjenester Tittel på presentasjon15

16 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 16 Formålet med folkehelseloven Bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller Sikre at folkehelse prioriteres Langsiktig kunnskapsbasert og systematisk arbeid Bedre samordning 16

17 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 17 Det systematiske folkehelsearbeidet Oversikt §5 Planstrategi § 6 første ledd Fastsette mål i plan § 6 andre ledd Tiltak §§ 4 og 7 Evaluering §§ 30 og 5 17

18 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 18 Oversikt over lokale utfordringene er utgangspunkt for lokalt arbeid Data fra folkehelseinstituttet er et utgangspunkt Kommunen/FK må innarbeide informasjon ut fra lokal kontekst: Fra tjenestene (§ 5b) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn (§5 c) Krav til analyse: vurdering av konsekvenser og årsaker 18 Oversikt Plan strategi Mål i Plan Tiltak Evaluering

19 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 19 Planstrategi - § 6 (1) Oversikten over helseutfordringer skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi (§5 annet ledd). En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien (jf. plan og bygningsloven § 10-1) 19 Oversikt Plan strategi Mål i plan Tiltak Evaluering

20 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 20 Mål og planlegging - § 6 (2) Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd. 20 Oversikt Plan strategi Mål i plan Tiltak Evaluering

21 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 21 Tiltak - § 7 Kommunen må forholde seg aktivt til utfordringene og iverksette nødvendige tiltak. Kravene til tiltak tar utgangspunkt i en forsvarlighetsvurdering: Sikre mest mulig helse innenfor kommunens virkemidler og ressurser Prioritering av tiltak over tid Kunnskapsbaserte tiltak Tittel på presentasjon21 Oversikt Plan strategi Mål i plan Tiltak Evaluering

22 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 22 ”Helse i alt vi gjør” - §§ 4 og 20 Kommunen og fylkeskommunen skal bruke alle sine virkemidler og sektorer til å fremme folkehelse eier av virksomheter og eiendommer arbeidsgiver myndighet (tilsyn mv.) planmyndighet og regulering av arealer mv. lokal utviklingsaktør (kultur, næring mv) tjenesteyter (helse, skole, teknisk) Tittel på presentasjon22

23 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 23 Men hva skal staten bidra med…?

24 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 24 Oversikt over folkehelseutfordringene Folkehelseinstituttet skal gjøre data tilgjengelig for kommuner og fylkeskommuner ”Friskvik” Kommunehelsa - statistikkbank Fylkeskommunene skal bistå kommunene med data og med veiledning Forskrift under utarbeidelse for å konkretisere innholdet i loven Under utarbeidelse veiledning til hvordan lage et utfordringsdokument 24

25 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 25 Tittel på presentasjon25

26 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 26 Støtte til kommunal planlegging Plan- og bygningsloven og veiledere til denne Erfaringer fra Helse i planprosjektet Kommunetorget.no

27 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 27 Støtte til effektive tiltak Revidert veileder til rusmiddelpolitisk handlingsplan kommer snart Veiledning til tiltaksplikten vil komme Korus Nord Forebygging.no Ingeborg Rossow & Thor Norström: The impact of small changes in bar closing hours on violence. The Norwegian experience from 18 cities

28 | Folkehelse og rus - Te ka slags nøtte | 28 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Folkehelse og rus Avdelingsdirektør Ole Trygve Stigen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google