Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda Kollektivtrafikk i Nord-Trøndelag Kollektivtrafikk i Stjørdal og Meråker kommune Konkurranse kollektivtrafikk på veg i Stjørdal og Meråker kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda Kollektivtrafikk i Nord-Trøndelag Kollektivtrafikk i Stjørdal og Meråker kommune Konkurranse kollektivtrafikk på veg i Stjørdal og Meråker kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Agenda Kollektivtrafikk i Nord-Trøndelag Kollektivtrafikk i Stjørdal og Meråker kommune Konkurranse kollektivtrafikk på veg i Stjørdal og Meråker kommune Det nye Trøndelag Dialog i plenum, spørsmål underveis

2 Kollektivtrafikk i Nord-Trøndelag

3 6 ferjesamband 2 hurtigbåtsamband Skoleskyss, buss og drosje Rutebuss Bestillingstransport 7 % bybuss 62% skoleskyss 20 % andre bussruter 11 % bestillings- transport

4 Kollektivtrafikk i Nord-Trøndelag 9.900 elever får daglig skoleskyss -2.700 til videregående skole -7.200 til grunnskole Totalt ca. 7,1 mill. vognkilometer i NT, hvorav ca. 4,6 vognkilometer tilknyttet skoleskyss Bestillingstransport ca. 0,9 mill. vognkilometer Billettinntekter utgjør under 10 % av kostnadene

5 Kollektivtrafikk i Stjørdal/Meråker Bybuss Lokalbuss Regionbuss, Stjørdal-Meråker/Storlien Bestillingstransport (3 bygderuter) Skoleskyss, buss og drosje

6 Kollektivtrafikk i Stjørdal/Meråker Skoleskyss 2015/2016 –1.830 skyssberettigede skoleelever på VGS og Grunnskole –5 % av disse benytter drosje + + 27 kjøretøy(dagens bussprod.) Nettbuss, Stjørdal taxi, Meråker taxi, Fossbakk busselskap

7 Fylkestingssaker i 2013 og 2016 2013 Sak 13/02574-2 –Driftes av egen organisasjon, bruttkontrakter etableres 2016 Sak 15/09153-2 –Føringer for konkurransen i Stjørdal og Meråker (kunngjort på Doffin)

8 Konkurranse Regelverk: Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser Hensyn:Likebehandling Forutberegnelighet Gjennomsiktighet Etterprøvbarhet

9 Konkurranse Konkurranseform: Konkurranse med forhandling over to trinn (prekvalifisering) FOA Del I og III Husk meld inn interesse på Doffin for aktuell og riktig informasjon

10 Tjenestenivå/omfang FT-vedtak: Rutetilbudet i kommende anbudsprosess vil samlet sett ha samme omfang som i dag både i driftsdøgnet og tilbudte rutekilometer Endringer?

11 Kollektivtrafikk i Stjørdal/Meråker

12 Miljø FT-vedtak: NTFK anbefaler teknologinøytrale krav til kjøretøyene ved anbud, slik at den til enhver tid mest konkurransedyktige teknologien (inkl miljøvennlig drivstoff) vil kunne vinne frem Tildelingskriteriet? Objektive målbare miljøkriterier?

13 Materiell Materiell ikke eldre enn 1/1-2010 (UU) Klargjøring, ettermontering av påkrevd utstyr (ledninger, tilpassinger, WIFI, rullestolheis osv.) Ny materiellkategori i busskontrakt, minibuss? Endringer? Design/profilering, informasjonssystemer

14 Sikkerhet FT-vedtak: NTFK skal i anbudsprosessen ha fokus på sikkerhet for både reisende og sjåfører. Dette medfører innføring av alkolås på alle busser, krav til setebelter, også i klasse 1 busser (bybuss), samt legge til rette for kontantfrie løsninger Beltetyper? Innspill?

15 Billettering Elektronisk billetteringssamarbeid med AtB videreføres Det vil bli endringer

16 Pakkeinndeling Hva er den beste pakkeinndelingen? –En kontrakt som kjører alt fra «4 til 55 seter»? –To kontrakter? Taxi/minibuss 4 til 16 seter Buss 16 til 55 seter –Andre løsninger?

17 Ansattes rettigheter Virksomhetsoverdragelse, lover og regelverk –Frikort? –Pensjon? –Telefongodtgjørelse? –Annet? Viktig informasjon for overtagende selskap, lokale overenskomster?

18 Det nye Trøndelag Det nye fylket blir det det nest største i Norge. Fylkesordfører-stillinga legges til Trondheim. Administrasjonen legges til Steinkjer. Fylkestingene vil ha formannskapsmodellen som styringsform. Trøndelag skal bli en felles valgkrets til Stortingsvalg. Ansatte i fylkeskommunene som blir overtallige, som følge av sammenslåingen, får vern mot oppsigelse i fem år. Fylkesmannen kan bli slått sammen, men det er en separat prosess. Mevassvik og Sandvik enig at fylkesmannsembetet skal ligge i Steinkjer. Fylkestingene går inn for at den nye regionen skal være del av forvaltningsområdet for samisk språk.


Laste ned ppt "Agenda Kollektivtrafikk i Nord-Trøndelag Kollektivtrafikk i Stjørdal og Meråker kommune Konkurranse kollektivtrafikk på veg i Stjørdal og Meråker kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google