Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapitalforvaltning i stiftelser Stiftelsesforum 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapitalforvaltning i stiftelser Stiftelsesforum 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kapitalforvaltning i stiftelser Stiftelsesforum 2014

3 Innhold Stiftelser og kapitalforvaltning – noen innledende kommentarer Hvordan skape forutsigbarhet i utbetalingene? Oppsummering

4 1 Stiftelser og kapitalforvaltning

5 Kapitalforvaltning i praksis Stiftelsens styre Overordnet ansvarlig for forvaltningen Krav til forsvarlighet Risikovurdering med fokus på å bevare stiftelseskapitalen Tilfredsstillende avkastning Plikt til å foreta en aktiv vurdering av alternative plasseringer Innbyrdes motstridende? Krav til forutsigbarhet Finansstrategi

6 Hva er en finansstrategi? Omhandler to sentrale forhold: Strategisk aktivaallokering (Den langsiktige planen): Den langsiktige fordelingen av kapital på ulike aktivaklasser som bankinnskudd, obligasjoner, aksjer og eiendom Taktisk aktivaallokering (Rammer for kortsiktige avvik): Etablering av et rammeverk hvor det gis rom for avvik fra den langsiktige planen. Muliggjør kortsiktige og markedstilpassede avvik Skal skape grunnlag for forutsigbarhet Spesielt viktig i vanskelige tider Skal være godt forankret Finansplanen skal finne «den riktige» sammensetningen av aktivaklasser tilpasset investor sitt behov for forutsigbarhet og krav til tilfredsstillende risikojustert avkastning

7 Valg av aktivaklasser Det er vanlig å dele investeringsuniverset opp i aktivaklasser. En aktivaklasse er ett sett med investeringsmuligheter som har omtrent den samme risiko og verdidrivere. Typisk vil aksjer være en aktivaklasse Grovheten på inndelingen kan variere ut fra den enkeltes behov. Typisk kan aksjer deles videre inn i undergrupper som f.eks norske aksjer el internasjonale aksjer Det er mulig å estimere nøkkelegenskaper til de enkelte aktivaklassene slik som: Forventet avkastning Standardavvik (risiko) Videre kan man også fastsette estimater på korrelasjonen mellom aktivaklassene. Dette trengs for å kunne si noe konkret om risikoen til en portefølje

8 2 Forutsigbarhet

9 Enklere sagt enn gjort … men det finnes en del teknikker som kan benyttes Finansteori – Vil skape forutsigbarhet mht. risiko og avkastning i forvaltningen Bruk av bufferkapital for å sikre forutsigbarhet mht. utbetalinger

10 Forutsigbarhet ?

11 Risikoreduksjon ved å spre investeringene

12 Finansteori Investeringsuniverset kan deles opp i aktivaklasser. Hver aktivaklasse er egenskaper mht. forventet avkastning og risiko Det eksisterer videre en samvarians mellom de forskjellige aktivaklassene Det er dermed mulig å beregne egenskapene til enhver portefølje Teorien er akseptert, men det er krevende å estimere egenskapene til aktivaklassene Forutsettes videre at hver aktivaklasse representeres korrekt

13 Finansteori Portefølje: Pengemarked15,0 % Obligasjoner65,0 % Norske aksjer10,0 % Globale aksjer10,0 % Empiriske analyser viser: Forventet annuallisert avkastning: + 5,7 % Standardavvik: 5,6 % Avkastningsinvervall år 1: - 5,3 % til + 16,7 %

14 Utbetalinger – Drømmescenariet Stiftelsen oppnår 5,7% avkastning hvert år, og velger å betale ut hele realavkastningen Over tid øker utbetalingene med inflasjonen, og både stiftelsen og det tilgodesette formålet har forutsigbarehet Er dette realistisk?

15 Utbetalinger – Virkeligheten Avkastningen er tilfeldig, men forventningen er uendret. Stdav på 5,6% (Realisert avkastning i perioden på 5,6% pro anno) Stiftelsen velger å fryse utbetalingene i de årene hvor realavkastningen er negativ, men betaler fortsatt ut hele realavkastningen i gode år Medfører at hovedstolen faller i realverdi Gir lav forutsigbarhet for de tilgodesette => kan ramme formålet

16 Utbetalinger – introduksjon av buffer Avkastningen er de samme som sist, men stiftelsen velger å sette av 10% av hovedstolen til bufferkapital. Den fungere som en buffer mellom markedet og utbetalingene Stiftelsen betaler utbetaling hvert år som om hovedstolen hadde oppnådd en avkastning på 5.7% Hovedstolen bevarer sin realverdi, Forutsigbarhet for de tilgodesette Hvis bufferen blir «for stor» kan den reduseres

17 Årlig utbetaling Det er faktisk mulig å oppnå forutsigbarhet uten at man gir fra seg mye av potensialet når det gjelder utbetaling

18 Utvikling av stiftelsens verdi Hvis avkastningen over tid blir større enn forutsatt vil verdien av porteføljen øke mer enn inflasjonen over tid

19 Et eksempel med reelle tall Det samme eksempelet som i før, bare at nå følger porteføljeavkastningen den faktisk oppnådd avkastning i markedet

20 En forsiktig start betaler seg Stiftelsen vil over tid oppleves som forutsigbar, med årlige utbetalinger

21 3 Oppsummering

22 Oppsummering Forutsigbarheten må skapes gjennom to ledd 1.Forutsigbarhet i porteføljens avkastning: Skal man oppnå høyere avkastning enn risikofri rente, så vil man oppleve svingninger. Poenget er å vite hvor mye 2.Forutsigbarhet i utdelingen: Gitt egenskapene til den valgte porteføljen kan man ved hjelp av enkle teknikker skape forutsigbarhet også i utdelingen.

23 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Kapitalforvaltning i stiftelser Stiftelsesforum 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google