Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan bidra til kvalitetsutvikling i din barnehage? Utdanningsdirektoratets arbeid med Kvalitet i barnehagen (KiB) Kristina Kvåle og Victoria Elise Olsen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan bidra til kvalitetsutvikling i din barnehage? Utdanningsdirektoratets arbeid med Kvalitet i barnehagen (KiB) Kristina Kvåle og Victoria Elise Olsen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan bidra til kvalitetsutvikling i din barnehage? Utdanningsdirektoratets arbeid med Kvalitet i barnehagen (KiB) Kristina Kvåle og Victoria Elise Olsen, Utdanningsdirektoratet

2 Kvalitetssystemet for barnehagen Målet er kvalitetsutvikling! Systemet skal bidra til at barnehage, eier og myndighet har informasjon om tilstanden i barnehagene og gode verktøy for kvalitetsvurdering og -utvikling i barnehagene

3 Mål for kvalitetsarbeidet i barnehagen Barns trivsel og utvikling Kvalitetsarbeidet handler om å oppfylle målene i barnehageloven og Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver

4 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (…) Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering (Barnehagelovens formålsparagraf §1.)

5 Barnehagens arbeid med kvalitetsutvikling Rammeplanen og formålsparagrafen må fortolkes og omsettes til konkrete mål, planer og tiltak - i barnehagens daglige pedagogiske arbeid - ved igangsetting av kvalitetsutviklingsarbeid

6 Kvalitet i barnehagen

7 Kunnskapsgrunnlag, vurdering og kvalitetsutvikling

8 Kunnskap og formidling Forskning Statistikk – BASIL Tilstandsrapport - Barnehagespeilet Vetuva barnehagefakta.no Nasjonalt barnehageregister Statistikkportalen udir.no Kvalitetsverktøy Ståstedsanalysen Foreldreundersøkelse Ekstern barnehagevurdering Pedagogisk dokumentasjon Andre refleksjons- verktøy/ Støtteressurser Verktøy for lokal myndighet RefLex Kvalitetshjulet

9 Foreldreundersøkelsen for barnehager Formål: utgangspunkt for videre dialog med foreldrene og barnehagens arbeid med kvalitetsutvikling Portalen vil være åpen fra 1. – 30. november.

10 Pedagogisk dokumentasjon Et støttemateriell for refleksjon, til bruk i det pedagogiske utviklingsarbeidet i barnehagen. Pedagogisk dokumentasjon handler om observasjon, dokumentasjon og refleksjon. Hensikten er å sette i gang et pedagogisk utviklingsarbeid. Tar utgangspunkt i barns medvirkning og utforskning Støttemateriellet skal være praksisnært og brukervennlig og ha alle barnehageansatte som målgruppe. Støttemateriellet vil være ferdig til høsten.

11 Ekstern barnehagevurdering En vurdering av barnehagen som gjennomføres av eksterne «likemenn». F.eks. en barnehagelærer, styrer, pedagogisk leder fra en annen barnehage. Den eksterne vurderingen blir ”skreddersydd” til hver enkelt barnehage, og har fem faser. Ståstedsanalysen danner ofte utgangspunkt for den eksterne vurderingen; barnehagen velger selv tema med bakgrunn i ståstedsanalysen. Vurderingen skal være starten for et utviklingsarbeid i barnehagen. Støttemateriellet skal gi en veiledning til ekstern vurderer og til den enkelte barnehage som ønsker å bruke ekstern barnehagevurdering i sitt arbeide med kvalitetsutvikling. Materiellet vil omfatte arbeidet før, under og etter en ekstern evaluering. Støttemateriellet vil være ferdig til høsten.

12 Ståstedsanalysen for barnehage

13 Bakgrunn Ståstedsanalysen for barnehage skal bidra til gode refleksjonsprosesser, og er et hjelpemiddel for barnehagebasert vurdering. Målet er å skape felles refleksjon om barnehagens praksis blant alle de ansatte, og å peke ut områder barnehagen vil prioritere i videre endrings- og utviklingsarbeid. Analysen bygger på Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Verktøyet har vært tilgjengelig for barnehager siden januar 2008 på www.udir.no.www.udir.no

14 Hvorfor bruke Ståstedsanalysen for barnehage? Sikker, tilgjengelig og nyttig teknisk løsning for brukerne. UBAS-pålogging Informasjon og tall fra NBR (Nasjonalt barnehage register) og BASIL. Påstander basert på rammeplanen. Mulighet for å velge tilleggstemaer, blant annet på språk (refleksjonsverktøyet) og fagområdene; Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk. Foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet.

15 Ståstedsanalysen for barnehage

16 Udirs årlige forskningsmagasin Sendes til alle barnehager og kan leses på vetuva.udir.no

17 Regionale konferanser om kvalitetsutvikling Bergen 20.-21. september Oslo 28.-29. september – Fulltegnet! Tromsø 18.-19. oktober Værnes 1.-2. november Formål: gjøre kvalitetssystemet og kvalitetsverktøyene kjent bidra til økt bevissthet og kunnskap om arbeid med kvalitetsutvikling, og motivere flere til å drive kvalitetsutviklingsarbeid.

18


Laste ned ppt "Hvordan bidra til kvalitetsutvikling i din barnehage? Utdanningsdirektoratets arbeid med Kvalitet i barnehagen (KiB) Kristina Kvåle og Victoria Elise Olsen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google