Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Workshop - Strategi Workshop. Tema for spørsmål og tilbakemeldinger fra 3 prosjektgrupper: 1.Visjon, misjon og verdier 2.Segmentering 3.Organisasjons-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Workshop - Strategi Workshop. Tema for spørsmål og tilbakemeldinger fra 3 prosjektgrupper: 1.Visjon, misjon og verdier 2.Segmentering 3.Organisasjons-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Workshop - Strategi Workshop

2 Tema for spørsmål og tilbakemeldinger fra 3 prosjektgrupper: 1.Visjon, misjon og verdier 2.Segmentering 3.Organisasjons- og styringsstruktur Workshop

3 Visjon, misjon og verdier

4 Utgangspunktet Visjon: Partner for samfunnsbyggende verdiskaping Misjon: Vi skal arbeide for økt betydning av økonomifagenes og økonomers rolle i samfunnet Verdier: Kompetent, dynamisk, etisk Strategiske pilarer: Ivareta og styrke medlemmenes økonomiske og karrieremessige interesser Skape, utvikle og vedlikeholde nettverk som styrker økonomers faglige, personlige og samfunnsmessige engasjement Påvirke samfunnets utvikling innen økonomi og ledelse, men også andre områder hvor økonomer har kompetanse 4

5 VISJON Fremtidig bilde av hva Econa skal være, noe å strekke seg etter Samfunnskontrakt/samfunnsløfte Skal bygge på: – Medlemmer representerer økonomifaglig kompetanse på alle områder i samfunnet – Medlemmer representerer ledelseskompetanse på alle områder i samfunnet 5

6 MISJON Tydeliggjør hvilken funksjon Econa skal fylle overfor medlemmer og samfunn Medlemsløfte Er vanligvis mer konkret og tidfestet enn en visjon Svarer gjerne på hva vi gjør, hvem vi gjør det for og hvordan vi gjør det. 6

7 Verdier Retningslinjer for atferd i en organisasjon – internt og eksternt Noe som er ønskelig eller godt, som verdsettes, og som vi er opptatt av å ivareta og fremme i organisasjonen Verdier som våre medlemmer identifiserer seg med

8 Visjon - spørsmål Ranger de foreslåtte visjonsformuleringene fra 1-6 ut fra hvilke dere liker best – Bedre beslutninger. Hver dag. – I front for verdiskaping og fornyelse. – God økonomistyring, god ledelse, bedre samfunn for alle. – I front for verdiskaping og ledelse – Vi skaper nåverdi. – For tallene som teller - verdiskaping for samfunn og mennesker. Har dere andre visjonsformuleringer dere ønsker å foreslå? [fritekst] Har dere kommentarer til de foreslåtte forslagene? [fritekst]

9 Misjon - spørsmål Hvilken av de foreslåtte misjonsformuleringene liker dere best? – Econa skaper verdi for økonomer og viser hvordan økonomer skaper verdi for samfunnet. – Econa er som medlemmene: Alltid kompetent og verdiskapende medspiller i samfunnet. Har dere andre misjonsformuleringer dere ønsker å foreslå? [fritekst] Har dere kommentarer til de foreslåtte forslagene? [fritekst]

10 Verdier – spørsmål (1) Er dere enig i de tre hovedområder de foreslåtte verdiene er ment å dekke: det faglige og profesjonelle hvordan vi skal levere medlemsfordelene og kommunisere med medlemmene hvordan vi skal ta en tydelig samfunnsrolle på vegne av medlemmene Hvis nei, hvilke(t) andre områder vil dere foreslå?

11 Verdier - spørsmål (2) List opp tre verdier dere mener bør være Econas verdigrunnlag, fortrinnsvis én fra hvert hovedområde. Dere står fritt til å komme med nye forslag. Dette er forslagene som ligger på bordet så langt: Hovedområde 1 – vår faglighet/kompetanse/relevans: – Kompetent – Faglig – Relevant Hovedområde 2 – hvordan vi skal levere medlemsfordelene og kommunisere med medlemmene: – Profesjonell – Verdiskapende – Lønnsom – Dyktig Til hovedområde 3 – hvordan vi skal levere samfunnsoppdraget: – Modig – Dynamisk – Handlekraftig – Offensiv

12 Medlemsinnsikt og segmentering i Econa Segmentering

13 Hva er målet med medlemsinnsikt og segmentering Å forstå våre potensielle og eksisterende medlemmer bedre – Få flere medlemmer – Få flere fornøyde medlemmer Ved å bygge innsikt i dagens og fremtidige medlemmers behov, verdier og ønsker kan Econa: – Skreddersy kommunikasjon – Skreddersy medlemstilbud Det er et ønske å ta utgangspunkt i Econa medlemmets karriereløp Hensynet til skreddersøm må måles opp mot behov for effektivitet. Vi kan ikke ha for mange grupper å håndtere på en gang 13

14 Medlemsundersøkelse: hvem er ”Econa forbildet”? 14 AntallAndel Kristin Skogen Lund 35438,5% Victor D. Norman 34237,2% Rune Bjerke 24326,4% Anita Krohn Tråseth 22624,6% Olav Thon 17018,5% Petter Stordalen 14716,0% Christian Ringnes 12513,6% Åse Kleveland 909,8% Kjell Inge Røkke 606,5% John Fredriksen 404,3% Faglig soliditet står sterkt ”Friskere” innslag etterlyses

15 Kategori inndeling av medlemmene Student Tidlig karriere Etablert karriere Moden karriere Pensjonist Medlems- tilbud Kontin- gent Karriere-fase Grunntilbud Segmentert tilbud Basis kontingent Tilpasset kontingent

16 Student Tidlig karriere Etablert karriere Moden karriere Pensjonist Statussøkeren Nystarteren Fullføreren Knytte disse kategoriene mot segmenter

17 Spørsmål til Econa forum Hva kan vi hente ut av medlemsundersøkelsen om næringslivsprofiler og medlemmenes verdier ? Virker segmenteringsmodellen i karrierefaser fornuftig? For studentene: Hvem er det yngre medlemmet ”Statussøkeren” og hvordan skal Econa treffe denne – Som student – I starten av karrieren For øvrige deltakere: – Hvem er ”Fullføreren” og hvordan kan Econa treffe denne? – Hvem er ”Nystarteren” og hvordan kan Econa treffe denne? 17

18 Organisasjons- og styringsstruktur Bakgrunn: Sikre en effektiv implementering av strategien LEGG TIL TITTEL

19 Prosjektgruppens mandat: 1.Vurdere dagens arbeidsdeling og foreslå tiltak for bedre samordning 2.Vurdere representantskapets rolle og oppgaver og hensiktsmessig møtefrekvens 3.Foreslå organisatoriske endringer som understøtter forslag til ny strategi LEGG TIL TITTEL

20 Hva er gjort? Spørreundersøkelse til representantskapet og lokalavdelingsstyrene Nåbeskrivelse av organisasjonens ulike ledd Presentasjon styrekonferanse  Basert på dette foreslås en del endringer

21 Rep.skapets rolle, oppgaver og møtefrekvens Todelt hensikt i dag: Overordnet strategisk organ Politisk verksted Forslag: Rendyrkes som overordnet strategisk organ Flytte ansvaret for politikkutformingen til tre fagpolitiske utvalg Ett møte i året

22 Modell med tre fagpolitiske utvalg

23 Lønns- og interesseutvalget: – Dagens KIA – Kun navneendring Fagutvalget – Foreslås som nytt organ – Kan utvides med underutvalg innen avgrensede fagområder Studentutvalget – Nylig opprettet, ingen endring

24 Utvalgene Skal være rådgivende for styret og administrasjonen Utarbeide forslag til politikk innen bestemte områder, som vedtas av styret eller rep.skapet Brukes for å kvalitetssikre uttalelser Uttaler seg ikke på egne vegne

25 Øvrige endringsforslag: Representantskapet: Studentrepresentasjonen økes fra 4 til 6 Styret: Studentrepresentasjonen reduseres fra 2 til 1

26 Lokalavdelingene – Foreslår at det vedtas et overordnet prinsipp for tildeling og tilbakebetaling av driftstilskudd Bakgrunn: Lokalavdelingene har i dag 9,3 mill i egenkapital, som i stor grad kommer fra ikke benyttet overført kontingent. Må kunne stille krav til anvendelse av midler Bør kunne omfordele overskuddsmidler til lokalavdelinger med spesielle behov

27 Lokalavdelingene – Foreslår at det i strategiperioden jobbes med å gjøre modellen med faglige nettverk landsdekkende Bakgrunn: – Nettverk og faglig tilbud viktig for medlemmene – Dette må i stor grad skje lokalt – Nye tekniske løsninger muliggjør spredning og samarbeid

28 Gjennomgang av demokratimodellen Prosjektgruppen foreslår i tillegg at det foretas en helhetlig demokratigjennomgang innen utgangen av strategiperioden – Formål og mandat for de enkelte organisasjonsledd – Samarbeide og samhandling – Retningslinjer for valg, hvor lenge man kan sitte sammenhengende i de enkelte tillitsverv mv.


Laste ned ppt "Workshop - Strategi Workshop. Tema for spørsmål og tilbakemeldinger fra 3 prosjektgrupper: 1.Visjon, misjon og verdier 2.Segmentering 3.Organisasjons-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google