Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er Norgeshelsa? Norgeshelsa er et dataprogram som inneholder nøkkeltall om helse og helserelaterte samfunnsforhold i Norge Ved bruk av Norgeshelsa.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er Norgeshelsa? Norgeshelsa er et dataprogram som inneholder nøkkeltall om helse og helserelaterte samfunnsforhold i Norge Ved bruk av Norgeshelsa."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er Norgeshelsa? Norgeshelsa er et dataprogram som inneholder nøkkeltall om helse og helserelaterte samfunnsforhold i Norge Ved bruk av Norgeshelsa kan du 1) framstille temakart 2) lage sammenlignende linjediagram 3) gjennomføre enkle statistiske analyser. Totalt er det 2000 som har lastet ned originalutgaven

2 Norgeshelsa - originalutgaven og nettutgaven Innholdet: Tilnærmet likt Ulike tekniske plattformer: –Originalutgaven lastes ned til egen harddisk –Nettutgaven (kommer i løpet av våren 2003) brukes på internett

3 Gir grunnlag for å sammenligne: Menn og kvinner Ulike aldersgrupper Geografiske ulikheter Norge og andre land Ulikheter og utviklingen over tid Viktig for prioritering og sammenligning! Andre viktige punkter for planlegging: Systematiske sosio-økonomiske ulikheter Identifisere høyrisikogrupper Systematiske by-land-forskjeller

4 Over 2000 indikatorer Struktur 0. Befolkingsbeskrivelser 1. Miljø, vold, psykososiale forhold 2. Tobakk, alkohol, narkotika, kost, vekt, blodtrykk, kolesterol mm 3. Dødelighet og forventet levealder 4. Kreft, smittsomme sykdommer, skader 5. Reproduktiv helse, abort 6. Selvrapportert helse 7. Helsetjenester og legemidler 8. Trygd og bidragsordninger Eksempel på indikatorer Andel personer som er fysisk inaktive, inndelt etter kjønn Tilgjengelige år: 84-97 Geografisk nivå: Land, fylke Datakilde: Statens helseundersøkelser Hvilke data finnes i Norgeshelsa?

5 Datakilder: Statistisk sentralbyrå Statens helsetilsyn Statens helseundersøkelser/FHI Kreftregisteret Medisinsk fødselsregister/FHI Rikstrygdeverket Rusmiddeldirektoratet Statens tobakksskaderåd/SHDir Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet/SHDir HEMIL-senteret Arbeidstilsynet NILU Norsk pasientregister Kriminalpolitisentralen Norsk medisinaldepot/FHI Nasjonalt folkehelseinstitutt (=FHI)

6

7

8

9

10 Ulikheter knyttet til kjønn...

11 …og alder (dagligrøykere)

12 Korrelasjon

13 Åpningsside

14 2060 Andel daglige røykere, Prosent GeografiTidKjønnAlder BeskrivelseKildeInnsamlingDatakvalitet 2060 Andel daglige røykere, Prosent Indikator 2260 viser andel røykere i prosent av befolkningen. Norgeshelsa er den første samlede presentasjonen av helsedata og faktorer med innvirkning på helsen i Norge. Dette er femte versjon av programmet, som ble lansert i april 2000. Programmet er også oversatt til engelsk og begge utgavene kan lastes ned gratis. Programmet gjør det lett å printe ut ryddige grafer, tydelige kart og informative tabeller. Norgeshelsa er den første samlede presentasjonen av helsedata og faktorer med innvirkning på helsen i Norge. Dette er femte versjon av programmet, som ble lansert i april 2000. Programmet er også oversatt til engelsk og begge utgavene kan lastes ned gratis. Programmet gjør det lett å printe ut ryddige grafer, tydelige kart og informative tabeller. Hovedvinduet gir default visning av indikatoren. Dvs tall for hele landet og fylkene over tid Når man klikker i listen vises default statistikk og metadata til høyre Vinduet viser metadata for indikatorene. Menyer for strukturert visning av dokumentasjon Fylkesnavnet fungerer som link ned til neste nivå dersom data er tilgjengelig Combo-bokser gir valg for de ulike dimensjonene i kuben Valg for ulike grafikktyper og kart som gir “default”-visning

15 grafikk og kart 2060 Andel daglige røykere, Prosent BeskrivelseKildeInnsamlingDatakvalitet 2060 Andel daglige røykere, Prosent Indikator 2260 viser andel røykere i prosent av befolkningen. Norgeshelsa er den første samlede presentasjonen av helsedata og faktorer med innvirkning på helsen i Norge. Dette er femte versjon av programmet, som ble lansert i april 2000. Programmet er også oversatt til engelsk og begge utgavene kan lastes ned gratis. Programmet gjør det lett å printe ut ryddige grafer, tydelige kart og informative tabeller. Norgeshelsa er den første samlede presentasjonen av helsedata og faktorer med innvirkning på helsen i Norge. Dette er femte versjon av programmet, som ble lansert i april 2000. Programmet er også oversatt til engelsk og begge utgavene kan lastes ned gratis. Programmet gjør det lett å printe ut ryddige grafer, tydelige kart og informative tabeller. NorgeTidKjønnAlder Valg av kart gir fylkeskart evt. kommunekart for siste år Valg av søylediagram gir resultater for alle fylkene for siste år Norge Valg av linjediagram gir tidsserie for hele Norge som default Med utgangspunkt i tabellen vil det bli produsert default grafikk eller kart når man velger visualisering av data

16 Ved valg av dimensjon (f eks år) kommer en pop-up opp. Eksempel på valg i tabellen

17 Oppsummering Status pr januar 2003 online system ikke mulig å velge data som ikke finnes lett tilgjengelig utfyllende informasjon ved hjelp av indikatorbeskrivelsene / metadata eksporteringsmuligheter av grafikk og tabeller Hva gjenstår før vi legger programmet ut på nettet bedre funksjonalitet legge inn data og indikatorbeskrivelser god bruksanvisning

18 Hva med originalutgaven av Norgeshelsa? Fortsatt er det mange som ikke har tilgang til internett på arbeidsplassen. De vil enn så lenge kunne bestille Norgeshelsa på CD (eller få noen til å laste ned programmet for dem).

19 Spørsmål som begge utgavene av Norgeshelsa vil kunne besvare

20 Har alle ungdommer prøvd hasj ? Svaret står i

21 Kilde: Rusmiddeldirektoratet Nei, 4 av 5 i aldersgruppen 15 - 20 år har ikke prøvd hasj

22 Har alle godt vann i Norge? Svaret står i

23 Kilde: Program for vannforsyning, Folkehelsa Vannkvaliteten i Norge varierer

24 Kilde: Program for vannforsyning, Folkehelseinstituttet Vannkvaliteten i Møre og Romsdal

25 Drikker Oslo-folk mer vin enn andre nordmenn? Svaret står i

26 Kilde: Rusmiddeldirektoratet Ja, Oslo-folk drikker mye mer vin enn gjennomsnittet

27 Kilde: Rusmiddeldirektoratet Fra 1989 har polene i Oslo solgt mer alkohol i form av vin enn av brennevin.

28 Er det sant at det er flere unge kvinner som røyker enn unge menn? Svaret står i

29 Omtrent like mange unge kvinner som unge menn røyker. Kilde: Tobakksskaderådet

30 Last ned Norgeshelsa fra internett, eller...

31 … bestill en CD-ROM!

32 For å få informasjon når internettutgaven er ferdig, skriv til heidi.lyshol@fhi.no


Laste ned ppt "Hva er Norgeshelsa? Norgeshelsa er et dataprogram som inneholder nøkkeltall om helse og helserelaterte samfunnsforhold i Norge Ved bruk av Norgeshelsa."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google