Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Schäferhund Klub HBU 2008 Feltsøk FELTSØK. Norsk Schäferhund Klub HBU 2008 Feltsøk INNLEDNING Innlæringsmetodene i denne leksjonen bygger på kunnskaper.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Schäferhund Klub HBU 2008 Feltsøk FELTSØK. Norsk Schäferhund Klub HBU 2008 Feltsøk INNLEDNING Innlæringsmetodene i denne leksjonen bygger på kunnskaper."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008 Feltsøk FELTSØK

2 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008 Feltsøk INNLEDNING Innlæringsmetodene i denne leksjonen bygger på kunnskaper om hundens (H) atferd. Læringsmetodene er i kontinuerlig utvikling og i takt med genetisk forandring hos H og bygger ikke minst på egne praktiske erfaringer. Leksjonen må ses i samsvar med leksjon i ”atferd og læring” (NKK/NSchK instruktørutdanning), boken ”Din Hund” av Sven Järverud og Gunvor av Klintenberg Järverud samt egen leksjon i ”Apportering”.

3 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008 Feltsøk MÅLSETNING MED LEKSJONEN Gi hundefører (HF) en teoretisk og praktisk innføring i hvordan man lærer opp H i øvelsen FELTSØK. Fra nyinnlæring, til videreutvikling og generalisering. Vite hva som er viktig når man skal føre H i øvelsen FELTSØK Forstå viktigheten av å dele opp øvelsen i momenter og hvordan vi setter sammen disse til en hel øvelse

4 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008 Feltsøk HVA ER ET FELTSØK Gjenstandene skal finnes, apporteres og avleveres til fører. Apporteringen bedømmes som i lydighet Søkstid er 5 minutter Under søket skal hunden være merket med godkjent tjenestetegn. Med feltsøk mener vi at hunden skal: Fritt gjennomsøke et område ved hjelp av sin luktesans. Område skal være 50m x 50m, overtråkket av mennesker og hunder og godt merket. I feltet skal det være utlagt 4 bruksgjenstander som hanske, lommebok etc.

5 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008 Feltsøk HUNDENS ADFERD Atferder i øvelsen Feltsøk Sosial funksjonJaktfunksjon Jakt/kamplekJaktlyst FlokkdriftSøkslyst KontaktvillighetSøksevne

6 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008 Feltsøk ØVELSENS OPPBYGGING FELTSØK SØKETMARKERING SystematikkApportering

7 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008 Feltsøk GRUNNLEGGENDE FORHOLD Før man går i gang med systematikken i feltsøket, BØR sporet være befestet, dvs. at man er godt i gang med videreutvikling av sporet. I tillegg bør følgende grunninnlæring være på plass: God kontakt med HF  Innkalling  Avlevering (helst full apportering) Godt forhold til gjenstander (hanske, lommebok, osv.) Grunnleggende søksutvikling  Søkslyst  Søksevne  Forskjellige miljøer

8 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008 Feltsøk FASE 1 - NYINNLÆRING Lære H at den på kommando, for eksempel ”SØK FELT”, uten annen påvirkning skal søke gjennom et overtråkket felt på 50m x 50m og apportere fire gjenstander og avlevere disse korrekt til HF.

9 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008 Feltsøk FORBEREDELSER HF må kjenne innlæringsveien for fase I og gjennom den utløse, betinge og forsterke ønsket atferd. HF må vite hva vi kan/skal spille på for å få utløst ønsket reaksjon, for så å forsterke ønsket reaksjon gjennom belønning. Valg av terreng (oversiktlig, enkelt, vind fra siden) Valg av gjenstander å starte med Veilede og informere eventuelle hjelpere Merkebånd i alle hjørner (bør settes opp dagen før)

10 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008 Feltsøk TRINN 1 – SØK I EN KORRIDOR Gjennomføring Grunnlinje på ca 12,5 meter, dybde 50 meter Terrenget bør være lett fremkommelig og oversiktlig Terrenget skal være overtråkket før hunden hentes frem H skal være kjent med gjenstandene som blir brukt (to gjenstander). H skal se at begge gjenstandene blir kastet ut Påvirkningen gis lengst ut i korridoren HF kan kaste ut gjenstandene selv eller bruke en medhjelper Mengden av påvirkning må tilpasses den enkelte hund H skal settes i søk straks felte er lagt, INGEN KO de første gangene Flere repetisjoner i samme korridor Uønsket førstelæring krever mye arbeid å trene vekk

11 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008 Feltsøk TRINN 1 – SØK I EN KORRIDOR Gjennomføring Når vi er sikre på at hunden skjønner hva den skal, legger vi på KO, f.eks. ”SØK FELT” Øke tida fra påvirkning til H hentes frem (individ avhengig) Repeter til H kan søke en korridor uten påvirkning Avslutt med påvirkning før H settes bort (minnes bilde) Flere repetisjoner Varier sted og terreng (miljø) Ikke gå videre fra denne fasen før øvelsen ”sitter”

12 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008 Feltsøk TRINN 2 – SØK I TO KORRIDOR FORBEREDELSER HF må kjenne innlæringsveien for fase I og gjennom den utløse, betinge og forsterke ønsket atferd. HF må vite hva vi kan/skal spille på for å få utløst ønsket reaksjon, for så å forsterke ønsket reaksjon gjennom belønning. Veilede og informere eventuelle hjelpere Bruk samme område som i trinn 1 (minnes bildet til H) Kontroller at H husker søk i en korridor uten påvirkning Sett H vekk mens det tråkkes opp en ny korridor Finn ytterligere to gjenstander som H kjenner fra før Uønsket førstelæring krever mye arbeid å trene vekk

13 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008 Feltsøk TRINN 2 – SØK I TO KORRIDOR GJENNOMFØRING Grunnlinje på ca 25 meter, dybde 50 meter Terrenget skal forsatt være lett og oversiktlig Terrenget skal være godt overtråkket før hunden hentes frem Hunden skal være kjent med alle gjenstandene som blir brukt Påvirkning gis i ny korridor Sett vekk H (avhengig av motivasjonen til hvert individ hvor lenge) Send H fra grunnlinja i korridor hvor påvirkning ble gitt Når denne korridoren er avsøkt, flytter HF seg på grunnlinja over i neste korridor og sender herfra. Bruk KO f.eks. «SØK FELT» Avslutt med påvirkning før H settes vekk

14 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008 Feltsøk TRINN 2 – SØK I TO KORRIDOR GJENNOMFØRING Start med minst mulig påvirkning i kun en korridor Ved behov, gi påvirkning i begge korridorer All påvirkning gis lengst ut i feltet HF flytter seg sidelengs på grunnlinja (GL) Avslutt med påvirkning før H settes bort (minnes bilde)

15 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008 Feltsøk TRINN 3 – SØK I FIRE KORRIDORER GJENNOMFØRING Trinn 1 og Trinn 2 skal ”sitte” godt før vi prøver et fullt felt Feltet skal være godt overtråkket og minst 50m x 50m Utlegg av fire kjente gjenstander Ingen påvirkning HF flytter seg sidelengs på (GL) Ved behov kan påvirkning gis. Start i nye korridorer Gå alltid tilbake til Trinn 1 og tren kun med en korridor, men med forskjellig vanskelighetsgrad. Da unngår du at H ”virrer” rundt i feltet Varier antall gjenstander og avslutt av og til med påvirkning før H settes vekk.

16 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008 Feltsøk FASE 2 - VIDEREUTVIKLING MÅLSETNING MED FASE 2 VIDEREUTVIKLE H I ALLE MOMENTER I ØVELSEN ”FELTSØK” Lære H å søke i alle typer miljø Lære H å søke i flere miljøer samtidig Lære H å søke blant forstyrrelser (skape situasjoner) Variere typer gjenstander (vanskelig å apportere) Variere antall funn og søketid, slik at hunden lærer at den må kunne søke over tid Variere vær, temperaturer og døgnrytme

17 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008 Feltsøk FASE 3 - GENERALISERING MÅLSETNING MED FASE 3 FASEN DER H SKAL VISE DE ETABLERTE (LÆRTE) ATFERDENE/FERDIGHETENE I ULIKE SITUASJONER OG MILJØER Oppsøke nye situasjoner Oppsøke nye miljøer Kontrollere at hunden kan Gå tilbake og jobbe med momenter Variert trening øker motivasjonen


Laste ned ppt "Norsk Schäferhund Klub HBU 2008 Feltsøk FELTSØK. Norsk Schäferhund Klub HBU 2008 Feltsøk INNLEDNING Innlæringsmetodene i denne leksjonen bygger på kunnskaper."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google