Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

L IVSGLEDE I PRAKSIS Buran HVS Fagleder \ sykepleier Ane Volle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "L IVSGLEDE I PRAKSIS Buran HVS Fagleder \ sykepleier Ane Volle."— Utskrift av presentasjonen:

1 L IVSGLEDE I PRAKSIS Buran HVS Fagleder \ sykepleier Ane Volle

2 B URAN HVS Ligger midt i byen uten noe grøntareal

3 M ITT ANSVAR SOM FAGLEDER Holdningsarbeid Jeg må gå foran som et godt eksempel Endring av tankesett hos ansatte Motivere og gi ros Jeg stiller alltid opp på livsgledefester på jobb, dette viser at det er noe vi på enheten prioriterer Setter av tid til livsgledeansvarlige God kommunikasjon med pårørende - HPF Jeg er med på morgenmøte man – fredag, hvor jeg fordeler arbeidsoppgaver og følger det opp gjennom dagen. Ser over 142 HVER dag

4 L EGGE TIL RETTE FOR KREATIVITET

5 H VORDAN LEGGE TIL RETTE ? Det er ikke noen hindringer eller dårlige ideer når man er et livsgledesykehjem. ALT ER LOV Evaluere fra tidligere turer \ aktiviteter Blir VELDIG god på å planlegge ALT SOM ER PLANLAGT OG SATT AV TID TIL BLIR DET SOM OFTEST NOE AV Viktig at det er MYE spontanitet også

6 VI HAR ALLTID PØLSE I FRYSEREN

7 F ORANKRET I LEDELSEN Enhetsleder er svært positiv og skryter mye av jobben vi gjør Vi setter av tid til livsgledeansvarlige Når aktivitør er sykmeldt, leier vi inn for henne Vi har livsgledetema på hvert personalmøte Vi har hatt konkurranser på dokumentasjon, med svært gode resultat Betaler for underholdning \ livsgledefester God opplæring av nyansatte

8 LIVSGLEDE ARBEID GÅR OPP OG NED Finne hva som lugger når ting går litt trått. Jeg hjelper ALLTID til med frisk luft om det er behov. Ha felles lunch på fredager, som takk for den flotte jobben de ansatte gjør - vi panter ofte flasker eller spleiser på noe godt Livsglede for ansatte er SVÆRT viktig. Vi har jobba MYE med arbeidsmiljøet Det er viktig med MANGFOLD og rom for at man er ulik.

9 L IVSGLEDEPRAKSIS

10 DET HANDLER OM Å SE MULIGHETEN, IKKE BEGRENSNINGEN !

11 F LEST HVERDAGER

12 MEN VIKTIG MED EN FEST OGSÅ

13 NØKKELEN FOR Å LYKKES - TA VARE PÅ SAMARBEIDSPARTNERE Skole, barnehage, frivillige, praksiselever - Involvere pårørende tidlig - Oppdatere livsgledekartleggingen OFTE, pasientene endrer seg underveis. - Lag et oversiktelig årshjul med fast satte planer for året. Der skal også livsgledemøter også stå - Rullere på livsgledegruppa. Er det noen som utpeker seg som negativ, involvere de mer i arbeidet, gi de oppgaver. Ansvar = eierskap

14 F RIVILLIGHET Turvenner God opplæring ( INVESTERING ) Samtalepartner SETT PRIS PÅ DE, noen må ha ansvaret for å ønske de velkommen Gi de julegave \ inviter de på julelunch Skap en vennlig arena Vi har et ”vinn vinn” prosjekt med Kirkens Bymisjon- hvor ungdom med sosial angst er hos oss som besøksvenn til en utvalgt pasient. Pasienten kommer seg ut i frisk luft og ungdom får bedre mestring i sosiale settinger

15 PÅRØRENDE – VIKTIG NØKKEL Invitere de på alt som skjer Lag en hyggelig arena som de kan møte mor og far – pårørendekveld med underholdning Tydelig gjør hvor viktig livsgledekartleggingen er Informer om det som skjer,sms, bilder i gangen, TYDELIGE plakater i gangen med alt som skjer fremover Heng livsgledeplan på rommet til beboer, slik de ser hva de er med på. Om de etterspør hva som skjer skriv ut 142 til en samtale dere skal ha.

16 L IVSGLEDE GIR ARBEIDSGLEDE OG EIERSKAP

17 L IVSGLEDEKLEM ER HELT GRATIS

18 L IVSGLEDE SKAPER EN VERDIG ALDERDOM


Laste ned ppt "L IVSGLEDE I PRAKSIS Buran HVS Fagleder \ sykepleier Ane Volle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google