Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LUP for avdelingsledere Sluttevaluering 15.1.2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LUP for avdelingsledere Sluttevaluering 15.1.2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 LUP for avdelingsledere Sluttevaluering 15.1.2016

2 LUP for avdelingsledere 2013 - 2015

3 Microsoft CRM 3.0 Ledernettverk Ledersamlinger Arbeidsgiverstrategi - Verdier - Ledelsesfilosofi - Medarbeiderutvikling - Etikk Resultatledelse - Økonomiforståelse/-styring - BMS Kvalitetsutvikling - Styringssystemer Innovasjon og fornyingsarbeid Kunnskapsbase Innhold i programmet - Startpakke - Personal - Økonomi - HMS/IA - Systemer

4 Avdelingsledere med personalansvar Arbeidsledere/teamledere med personalansvar Inspektører på skolene Stedfortredere i barnehagen 2 hovedtillitsvalgte 4 hovedverneombud 4 Målgruppe 240 personer

5 Temaer på ledersamlinger 5 19.09.13. Ledelse - Ivar Vehler 20.11.13 Økonomi, ressursstyring og roller 13.02.14 Kompetanse og motivasjon/HEFA - Linda Lai 21.05.14Relasjonsledelse - Helga Bognø 18.09.14Etikk og ytringskultur - Einar Øverenget 27.11.14Kommunikasjon og omdømme - Nils M. Apeland 12.02.15Konflikthåndtering - Ståle Einarsen 21.05.15Innovasjon og fornying - Bård Eker, Reidar Gjersvik m. fl. 06.10.15Transformasjonsledelse – Jan Ketil Arnulf 26.11.15Medarbeiderskap – Johan Velten

6 Resultater av prosjektet 6 Prosjektet er gjennomført som planlagt 30 nettverksgrupper er etablert på tvers av seksjoner Eget dokumentrom for nettverkene på intranettet 10 ledersamlinger er gjennomført Kunnskapsbasen er videreutviklet, bl. a. med en «startpakke» for nye ledere/førstegangsledere Det er gjennomført elektroniske evalueringer av nytteverdi av ledernettverk, ledersamlinger og kunnskapsbasen

7 Veien videre ut 2017 Trening av personlige lederferdigheter, i ordinære ledermøter, i ledernettverk og på egen hånd. Basis i Transformasjonsledelse Oppfølging fra kommunalsjefer, fagsjefer, etatsledere. LUP jevnlig tema i rådmannens ledergruppe 3 – 4 ledersamlinger i året i begge «LUP-løp». Knytte ledersamlingene tydeligere til prioriterte områder ( nærvær, medarbeiderskap, transformasjonsledelse, innovasjon, konkurransedyktig arbeidsgiver, mangfold med mere) Mange kurs oppleves nyttige for lederrollen. «LUP startpakke» for nye ledere videreutvikles og tilbys nye ledere 2 ganger pr år 7

8 Ønskede effekter Medarbeidere opplever å ha avdelingsledere som er tydelige, inkluderende og gode rollemodeller. Avdelingslederne tenker helhetlig og benytter ressursene på effektive måter De har fått større forståelse for betydningen av at med- arbeidere utvikler seg og får bruk kompetansen sin Avdelingslederne arbeider godt og systematisk med forebyggende og helsefremmende arbeid Felles verdier er kjent blant avdelingsledere og medarbeider og synliggjort i kommunikasjonen 8

9 Effekter Mange gode tilbakemeldinger og forslag til forbedringer i elektroniske evalueringer Positiv utvikling i medarbeidertilfredshet og engasjementnivået i organisasjonen Når viktige ting skjer i organisasjonen har LUP vært en viktig arena for styring og ledelse. Alle lederne får samme budskapet. Det blir diskutert der og da, og legalisert Rådmannen har annonsert at programmet fortsetter i ytterligere 2 nye år - ut 2017 9

10


Laste ned ppt "LUP for avdelingsledere Sluttevaluering 15.1.2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google