Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi i styrerommet – en praktisk tilnærmingsmåte StyreAkademiet 21.11.2006 Kjell A Storeide.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi i styrerommet – en praktisk tilnærmingsmåte StyreAkademiet 21.11.2006 Kjell A Storeide."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi i styrerommet – en praktisk tilnærmingsmåte StyreAkademiet 21.11.2006 Kjell A Storeide

2 Innhold Hvorfor skal styret arbeide med strategi? Hvorfor skal styret arbeide med strategi? Litt om plan, modeller og prosess Litt om plan, modeller og prosess Kritisk suksessfaktor - et felles begrepsapparat Kritisk suksessfaktor - et felles begrepsapparat Planlegging – gjennomføring Planlegging – gjennomføring Vanlige fallgruver Vanlige fallgruver

3 Hvorfor skal styret arbeide med strategi? Strategiarbeid er styrets nest viktigste oppgave. Den viktigste er å ansette og utvikle daglig leder. Strategiarbeid er styrets nest viktigste oppgave. Den viktigste er å ansette og utvikle daglig leder.

4 Hvorfor er strategiarbeid så viktig ? Definerer markedsposisjon (hva skal bedriften være og for hvem) Definerer markedsposisjon (hva skal bedriften være og for hvem) Angir utviklingsretning Angir utviklingsretning Sikrer effektiv bruk av samlede ressurser Sikrer effektiv bruk av samlede ressurser Et grunnlag for samhandling Et grunnlag for samhandling Klargjør risiki og håndtering av disse Klargjør risiki og håndtering av disse Ikke et forsøk på å se inn i framtida. Ikke et forsøk på å se inn i framtida.

5 Litt om plan, modeller og prosess Prosess viktigere for et godt resultat enn (avansert) modellbruk Prosess viktigere for et godt resultat enn (avansert) modellbruk Grundig nå - situasjonsanalyse Grundig nå - situasjonsanalyse Realisme i planer (mål, gjennomføringstid, ressursbehov, ledelseskapasitet) Realisme i planer (mål, gjennomføringstid, ressursbehov, ledelseskapasitet) Handlingsorientering – dette skal gjennomføres (skal føre til endring i adferd) Handlingsorientering – dette skal gjennomføres (skal føre til endring i adferd) Risikovurderinger Risikovurderinger

6 Y - modellen Nå-situasjon Ønsket situasjon Endringsbehov Alternative tiltak Alternative tiltak Gjennomføring Handlingsplan Evaluering

7 ”Built To Last” The vision CORE IDEOLOGY Core purpose: Core values: ENVISIONED FUTURE Long term & challenging goals: Vivid descriptions of a desired future:

8 Stokke Product Stokke Price Stokke People Stokke Promotion (brand) Stokke Place (retailer) The delighted end-user - Global and individual Internal delivery External promise PDProdMarketing Sale/ After sale Support Management

9 Styrets strategiprosess Styrets arbeidsplan / årskalender Styrets arbeidsplan / årskalender Strategi (-revisjon) – handlingsplaner – budsjett Strategi (-revisjon) – handlingsplaner – budsjett Strategiske tema i hvert styremøte Strategiske tema i hvert styremøte Forberedelse – involvering – oppfølging (ledergruppe / styret) Forberedelse – involvering – oppfølging (ledergruppe / styret) Ledelsen må sitte i førersetet – styret skal utfordre og støtte. Ledelsen må sitte i førersetet – styret skal utfordre og støtte.

10 Kritisk suksessfaktor: Et felles begrepsapparat. Strategiarbeid er vanskelig Strategiarbeid er vanskelig Modeller og prosesser må forstås av alle involverte Modeller og prosesser må forstås av alle involverte Kommunikasjon mellom ledelse og styret og i styret er den største utfordring for en vellykket prosess Kommunikasjon mellom ledelse og styret og i styret er den største utfordring for en vellykket prosess

11 X - modellen Person- forutsetninger Person- forutsetninger Saks- forutsetninger Saks- forutsetninger Person- resultater Person- resultater Saks- resultater Saks- resultater Arbeidsmåten

12 Kongruens Hendelsen slik som den finner sted (”Virkeligheten”) Din opplevelse Det som du ønsker eller klarer å formidle Mottagerapparatets kvalitet (Bevissthetskongruens) Senderapparatets kongruens (Handlingskongruens)

13 Kommunikasjonstrappen Kommunikasjonsnivå Oppgavenes vanskelighetsgrad Må informere hverandre Må utveksle synspunkter Må bruke hverandres synspunkter Må skape nye ideer sammen I II III IV

14 Sammenheng mellom kommunikasjonsnivå og oppgaveløsning I II III IV

15 Strategiarbeid= Planlegging og gjennomføring Prestasjon / Ambisjon = 1 Prestasjon / Ambisjon = 1 P/A<1 skyldes urealistisk planlegging, eller dårlig gjennomføringsevne P/A<1 skyldes urealistisk planlegging, eller dårlig gjennomføringsevne Min erfaring – de fleste har mest å hente på å forbedre gjennomføringsevnen Min erfaring – de fleste har mest å hente på å forbedre gjennomføringsevnen Når STP er godkjent, er styrets viktigste oppgave å sørge for at den blir gjennomført Når STP er godkjent, er styrets viktigste oppgave å sørge for at den blir gjennomført

16

17 Noen vanlige fallgruver Hva er formålet med strategiprosessen? Hva er formålet med strategiprosessen? For dårlig nå – situasjonsanalyse For dårlig nå – situasjonsanalyse Planen blir målet Planen blir målet For høyt ambisjonsnivå i prosessen; går tom før man er i mål For høyt ambisjonsnivå i prosessen; går tom før man er i mål For lite vekt på handlingsplaner og gjennomføring (inkl måling) For lite vekt på handlingsplaner og gjennomføring (inkl måling) Manglende forankring og eierskap Manglende forankring og eierskap


Laste ned ppt "Strategi i styrerommet – en praktisk tilnærmingsmåte StyreAkademiet 21.11.2006 Kjell A Storeide."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google