Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Erkjennelse av at det en har gjort så langt ikke er tilstrekkelig  En kan ikke gjøre mer av det som ikke fungerer  Ønske om bedre samarbeid og samhandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Erkjennelse av at det en har gjort så langt ikke er tilstrekkelig  En kan ikke gjøre mer av det som ikke fungerer  Ønske om bedre samarbeid og samhandling."— Utskrift av presentasjonen:

1

2  Erkjennelse av at det en har gjort så langt ikke er tilstrekkelig  En kan ikke gjøre mer av det som ikke fungerer  Ønske om bedre samarbeid og samhandling til det beste for den enkelte bruker. Få til et tett og utviklende samarbeid med overføringsmulighet til annet arbeid utover prosjektet. Lillehammer kommune tar i mot flyktningen, og tar helhetlig ansvar for kvalifiseringen.  KUM-midler til prosjekt for å prøve ut ny arbeidsmåte med lengre tidsperspektiv på opplæring og integrering i en kommune for målgruppa.

3

4

5

6  Målgruppe  Kort tid i Norge (inntil 1 år)  Lite eller ingen skolebakgrunn  Ei gruppe som tradisjonelt har blitt lite kvalifisert til arbeidsliv etter gjennomført introduksjonsprogram.  Utvelgelse av deltakere  Programrådgivere velger ut egnede kandidater  Deltaker drøftes med kontaktlærer  Samtale med tolk for å avklare forventninger

7  Våre 12 utvalgte deltakere  Alder23 – 57 år  Kjønn3 kvinner og 9 menn  Nasjonalitet5 forskjellige

8  Metodisk tilnærming  Norsk-norsk (2t/dag)  Arbeidsnorsk (4t/dag)  Praksis Trinn 1: I egen klasse/gruppe Trinn 2: I intern praksisgruppe på Lipro Trinn 3: Ekstern praksisgruppe Trinn 4 Fast arbeid  Langsiktig perspektiv – inntil 4 år

9  Etter ca en måned i drift:  Noen deltakere er allerede over i trinn 2  Samarbeidet mellom de tre aktørene (LLS, Lipro og NAV) er forsterket, vi snakker samme språk og er enige om hovedmålet for deltakerne: «Raskest mulig ut i varig arbeid»


Laste ned ppt " Erkjennelse av at det en har gjort så langt ikke er tilstrekkelig  En kan ikke gjøre mer av det som ikke fungerer  Ønske om bedre samarbeid og samhandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google