Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilpasset opplæring i et flerspråklig klasserom 29.april 2009 Nettverk Ski v/ Vibeke Larsen Kjesbu, rådgiver NAFO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilpasset opplæring i et flerspråklig klasserom 29.april 2009 Nettverk Ski v/ Vibeke Larsen Kjesbu, rådgiver NAFO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilpasset opplæring i et flerspråklig klasserom 29.april 2009 Nettverk Ski v/ Vibeke Larsen Kjesbu, rådgiver NAFO

2 Departementet mener en flerkulturell skole er kjennetegnet ved et personale som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet blant elever, foreldre og lærere som en normaltilstand og bygger på dette i sin skoleutvikling (Likeverdig opplæring i praksis!)

3 > Hele utdanningsløpet Veiledning, rådgivning, etterutdanning Kartlegge områder der forskning trengs Dokumentasjon av gode eksempler Kompetansespredning

4 Hvem er de minoritetsspråklige elevene? Hvordan møtes elever med svake norskkunnskaper når de kommer til skolen? Hvilke rettigheter har minoritetsspråklige elever med svake norskkunnskaper? Hva sliter minoritetsspråklige elever med svake norskkunnskaper med gjennom skoledagen? Tilpasset opplæring i et flerkulturelt klasserom

5 Hvem er de minoritetsspråklige elevene? Heterogen gruppe Språk Skolebakgrunn Landbakgrunn Elever med svake norskkunnskaper

6 Hvordan møter vi elever med svake norskkunnskaper når de kommer til skolen? Språk Kompetanse

7 I klasserommet Å forstå det læreren og de andre i klassen sier Å se mening og sammenheng i de ulike opplæringssituasjonene og i fagstoffet som skal læres Å få mestringsopplevelser Å oppleve identifikasjon, gjenkjenning og tilhørighet

8 Jeg føler meg litt trist her på …videregående skole, fordi når vi har stor pause eller matpause sitter elevene forskjellige plasser. For eksempel de norske sitter i kantina og de utenlandske sitter en annen plass uansett om de går i samme klasse eller ikke. Kantina skulle være for alle elevene på skolen.

9 Hvilke rettigheter har minoritetsspråklige elever med svake norskkunnskaper?

10 Opplæringsloven §2-8 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge deler. Forskrift §1-1 Opplæringen i grunnskolen Elever som har rett til særskilt norskopplæring etter opplæringsloven §2-8 skal få opplæring etter ei tilpassing til læreplanen i norsk eller opplæring etter læreplanen i norsk som andrespråk.

11 § 3-12. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Elevar i vidaregåande opplæring med anna morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.

12 Overganger mellom ulike skoleslag For ikke å falle mellom to stoler

13 Hva sliter minoritetsspråklige elever med svake norskkunnskaper med gjennom skoledagen? Grunnleggende ferdigheter –Å kunne lese –Å kunne skrive –Å kunne uttrykke seg muntlig

14 Lesing i skolen Hensikt –For å lære norsk –For å lære om norsk kultur –For å lære fag –Personlig utvikling –Allmennutdanning

15 Forståelsesproblemer – andrespråkselever fra Lise Iversen Kulbrandstad Språklige forutsetninger: –ordforråd og grammatikkunnskaper. –sjangerkunnskap Bakgrunnskunnskaper: –aktivisering av passende kunnskapsskjema. Metakognitive ferdigheter: –kontroll over egen forståelse.

16 Ord og begreper Metaforer Sammensatte ord Ord som dukker opp en gang Kontekstfattige tekster

17 Eksempler ”Underveis” – Historie 10.trinn Det kommunistiske systemet rakner Island – et frendefolk i vest Cubakrisen – en hårsbredd fra verdenskrig Konflikten lå og gjæret underoverflaten

18 Hvordan tilpasse opplæringen? Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter eller ”tilpassing til læreplanen i norsk”? www.grep.no

19 Ressurser Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Kartleggingsverktøy Veileder

20 Grunnleggende norsk for språklige minoriteter ikke nærhet til norskplanen aldersuavhengig/ikke progresjon etter klassetrinn/ nivåbasert med individuell progresjon vekt på ferdigheter i norsk Tett knyttet opp til §2-8 kompetansemål på tre nivåer, med skjeling til ”Common European Framework of reference for Language” (nivåene A1-B(2)). nybegynnerplan - mulighet for individuell progresjon/forsert (intensiv) språkopplæring/ utvidet timetall(?)

21 Oppbygning Hovedområder: Lytte og tale Lese og skrive Språklæring Språk og kultur Hovedområdene er definert for nivå 1-3 Elevene kan befinne seg på ulike nivåer innenfor de ulike ferdighetene (kanskje spesielt lytte og tale/ lese og skrive)

22 Kartleggingsmateriellet Materiellet består av tre deler: Språkbiografi Kartleggingsverktøy Språkmappe

23 For læreren: et hjelpemiddel for å kartlegge elevenes kunnskaper og vurdere om læringsmål er nådd Fungere som hjelp for læreren når det gjelder progresjon og tilpasning til opplæring For eleven: dokumentasjon av språkferdigheter pedagogisk verktøy – styrke elevenes bevissthet om hvordan de lærer norsk, og om hvordan de kan være med å ta ansvar for sin egen språkutvikling


Laste ned ppt "Tilpasset opplæring i et flerspråklig klasserom 29.april 2009 Nettverk Ski v/ Vibeke Larsen Kjesbu, rådgiver NAFO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google