Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole

2 Agenda Informasjon om skolen og skolehverdagen v/skolens ledelse Informasjon fra rådgiver Informasjon fra miljøarbeider Informasjon om ulike prosjekter FYR Ny Giv Læringsstrategier Internasjonalisering Spørsmål fra salen

3 Visjon Alle skal oppleve seg inkludert Tilpasset opplæring Oppleve mestring Nulltoleranse mot mobbing og uønsket atferd og rus (§ 9a). Snakke med og ikke om

4 Eikelilæreren Kan faget sitt Er en dyktig veileder Varierer undervisningen Holder ro i undervisningen Ser, lytter til og samarbeider med elevene Har godt humør, er hyggelig og bryr seg Er ikke nedlatende/ ler ikke av elevene Kan gjøre/ ta feil og innrømme det

5

6 Gjensidige forventninger på Eikeli Har lyst til å lære Viser respekt for og lytter til hverandre Behandler alle likeverdig og med respekt Er åpen og redelig Bidrar til et trygt og læringsfremmende arbeidsmiljø Behandler alle i tråd med prosedyrer og gjeldende lov- og regelverk Motiverer hverandre for læring og bidrar til mestring Snakker med hverandre og ikke om hverandre

7 Dette brenner vi for på Eikeli!

8 Nærvær 95% Ferier Utsatte prøver Tett oppfølging/nettverk Varsle foresatte

9 Fravær Vg2 t.o.m 31. august

10 Vurdering for læring Varierte vurderingsformer Egenvurdering Vurdering med og uten karakter Samarbeid med Bleiker og Nesbru i regi av fylkesdirektøren for utdanning

11 Samarbeid med ungdomsskoler Hosletoppen og Østerås Samarbeid mellom lærere Felles vurderingspraksis Forsering av fag

12 Ny visjon Drømmeskolen Ny visjon Nye nøkkelverdier Nye satsingsområder Standard for Eikeli-eleven/læreren/lederen

13 Skole-hjem samarbeid Tre foreldremøter på Vg2 Utviklingssamtalen Tett samarbeid med lærere/kontaktlærer/ledelsen Foresatte-gruppe

14 Foresattemøter 2013/2014 22. oktober – kl. 18.00 – Møte med kontaktlærere og den enkelte klasses lærere. Mulighet for samtale med enkeltlærere 9. april – kl. 18.00 – Informasjon og oppsummering av skoleåret

15 Retten til nødvendig rådgivning Sosialpedagogisk rådgiver Kjell Ove Ernes

16 Forankring og Formål Opplæringslova § 9-2 «Elevane har rett til nødvendig rådgivning om utdanning, yrkestilbod og yrkesval og om sosiale spørsmål. Forskrift § 22-3 Formål: Bevisstgjøre og støtte samt utvikle planleggingskompetanse i et langsiktig læringsperspektiv

17 Sosialpedagogisk rådgivning - Hva gjør Eikeli vgs? Henviser til utredning hos PPT ved mistanke om lese- og skrivevansker Tilrettelegger for elever med lese- og skrivevansker Tilrettelegger for elever med spesielle behov Henviser til BUP, PPT og andre instanser ved behov Samtaler med elever om problemer som er til hinder for læring Har grupper for gutter som har bekymringsfullt stort fravær

18 Timeplan Eikeli videregående skole

19 KARRIERERÅDGIVNING Hva tilbyr skolen? Karriererådgiver Mona B Standahl

20 Forankring og Formål Opplæringslova § 9-2 «Elevane har rett til nødvendig rådgivning om utdanning, yrkestilod og yrkesval og om sosiale spørsmål. Forskrift § 22-3 Formål: Bevisstgjøre og støtte samt utvikle planleggingskomeptanse i et langsiktig læringsperspektiv

21 Rettigheter Rådgivning og rettledning knyttet til valg av yrke Oppdatert informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land Oppdatert informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og i bruk av rettledningsverktøy Informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger Opplæring og rettledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer

22 Hvordan? Gruppevis eller individuell Samarbeid mellom ulike personer og instanser på skolen «…skolen skal så langt det er mogleg og hensiktsmessig trekkje inn eksterne samarbeidspartnarar for å gje elevane best mogleg informasjon og tilbod om rådgivning om yrkes- og utdanningsval» Andre utdanningsvivå Lokalt næringsliv Partnerskap for karriererettledning Hjemmet

23

24

25 Evaluering karrieredag 2013 Alt i alt. Hvordan vurderer du karrieredagen? Vg1Vg2Vg3 Veldig og litt bra93,090,087,2 Verken eller5,65,08,6 Litt og veldig dårlig1,42,51,4 Vil du være positiv til at det arrangeres en tilsvarende karrieredag til neste år? Vg1Vg2Vg3 Ja98,695,0 95,7 Nei1,4 5,0 2,9

26 Neste karrieredag 9. jan 2014 Torsdag 9. januar 2014 Vi trenger foreldre innenfor Helse Økonomi Ingeniørfag Humaniora Annet Mail til mona.berit.standahl@eikeli.vgs.no eller post@eikeli.vgs.nomona.berit.standahl@eikeli.vgs.no

27 NOEN PROSJEKTER PÅ EIKELI

28 Vi satser på ungt entreprenørskap Ungdomsbedrifter studiespesialisering Vg2 Ungdomsbedrifter Service og Samferdsel En kort presentasjon En kort presentasjon

29 Ny Giv Gjennomføring i videregående skole Handler om læringsstrategier Gjelder for alle elever Integreres i undervisningen

30 FYR Fellesfag – Yrkesretting – Relevans Matematikk Norsk Engelsk

31 LÆRINGSSTRATEGIER Grethe Marie Osa Jensen

32 INTERNASJONALISERING Espen Håland


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google