Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykososial intervensjon Bruk av psykoedukativ metode i pårørendegrupper innen demensomsorgen Aud Johannessen Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykososial intervensjon Bruk av psykoedukativ metode i pårørendegrupper innen demensomsorgen Aud Johannessen Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykososial intervensjon Bruk av psykoedukativ metode i pårørendegrupper innen demensomsorgen Aud Johannessen Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens PsykIT, Våren 2006

2 Psykososial intervensjon Psykososial: –Følelsesmessige, sosiale og samfunnsmessige forhold Intervensjon: –Inngripen/påvirkning I denne sammenheng gripe inn for å endre følelsesmessige og samfunnsmessige forhold tilknyttet sykdommen demens

3 Psykososiale intervensjoner Ulike typer intervensjoner: Støttegrupper, kafe, støttesamtaler individuelt eller i gruppe, pårørendetreff med informasjon Psykoedukativ metode

4 Inneholder: –Undervisning –Støtte –Trening på mestring ved bruk av problemløsning Har positiv effekt på pårørende og personer med demens Ref: Mittelman, M. 1996, Green, A. &, Brodaty, H. 2002, "Evidence-based dementia practice"

5 Psykoedukativ metode med problemløsning har som målsetning å: Gi pårørende et redskap til å håndtere sin nye tilværelse på en mest mulig hensiktsmessig måte Modifisere følelser Redusere stress Redusere psykiatriske tilleggssymptomer ved demens Ref: Mittelman, M. 1996, Brodaty, H. 2003, James, I. 2001, Tones, K. 2001

6 Prosjektet ”Demens i familien” benyttet psykoedukativ metode som inneholdt Undervisning om demens Bearbeide tap og sorg Bruk av problemløsning og hypotesetreet –Kommunikasjonstrening –Mestringsstrategier –Håndtere stress

7 Varigheten av intervensjonen Syv møter over ca. 4.5 måneder Første møtet 3 timer informasjon/undervisning De seks neste varer 2 timer

8 Innhold i undervisningen Informasjon om sykdommen Kommunikasjon Medikamenter Juridiske aspekter Vanlige reaksjoner hos pårørende når et familiemedlem utvikler demens

9 Gruppemøtets struktur Problemløsning ”Småprat” Evaluering Avslutning Velge problem

10 Gruppemøtene Starter med å snakke om løst og fast og spørsmål fra siste møte (taushetsplikt i gruppen er tema første dag) Problemløsningsmetoden benyttes og hypotesetreet De siste 15 minuttene avrundes møtet

11 Hvordan bruke problemløsningsmetoden Bruk tid til å definere problemet Modifiser følelser ved bruk av CBT* Problemløsning –”Brain storming” Alle løsningsforslag noteres ned –Diskuter for og i mot –Velg løsningsforslag eller kombinasjon av løsningsforslag –Planlegg gjennomføring –Vurder effekt på neste møte * Cognitive behavior treatment

12 Problemløsning Definer problemet _________________________________________________ ”Brain-storming” – alle forslag noteres ned_______________ _________________________________________________ Diskuter for og i mot________________________________ _________________________________________________ Velg løsningsforslag eller kombinasjon av løsningsforslag_____________________________________ _________________________________________________ Planlegg gjennomføringen____________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ Vurder effekt på neste møte___________________________ _________________________________________________

13 Hvordan benytte hypotesetreet for å modifisere følelser, CBT Ref: James, I. 2001 1. Handling/situasjon 3. Alternative forklaringer 2. Forklaring Hypotesetre

14 Temaer Helsevesenets organisering Symptomer og sykdomsutvikling Behandling og medisiner, tester og blodprøver Årsaker – arv og miljø, aktuell forskning Avlastning/ferie, trygdeytelser, økonomi Lovverket Juridiske problemer

15 Temaer som ofte tas opp Vansker med å ta imot hjelp, avlastningsplass og dagsenterplass Kommunikasjon Søvn/hvile Økonomi, juridiske problemstillinger Informasjon til familie og venner Arv og gener Førerkort Følelsesmessige reaksjoner hos pårørende Medisiner

16 Utsagn fra deltakerne Den sammensatte grupper med forskjellige situasjoner ga god bakgrunn for vurdering av egen situasjon og tips om hvordan løse problemer i hverdagen Et aspekt ved å delta i gruppen var også den gode følelsen av å kunne gi andre aksept/støtte i deres problemer ved å fortelle om sine egne opplevelser og løsninger Det var bra å lære samtale og samhandling Blitt mer oppmerksom på at demens ikke bare er en ting En føler at en ikke står alene, men at man kan ta kontakt når det blir for vanskelig Yngre og eldre bør være i forskjellige grupper Til tider takler jeg dagen litt bedre

17 Anvendelse av psykoedukativ metode i alderspsykiatrien Metoden kan benyttes overfor pårørende til ulike grupper med demens, ektefeller/barn Pårørende til yngre personer med demens Pårørende til frontotemporallappsdemens Individual behandling Veiledning til kommunehelsetjenesten Metoden taes i bruk i Levanger, ved Sykehuset Innlandet og i Horten kommune

18 Psykoedukativ metode og personale Gode kunnskaper om sykdommen og dens innvirkning på omgivelsene Det bør være to personer som driver gruppene

19 Hvem passer denne type intervensjon for Pårørende som ikke har et veldig høyt stressnivå Pårørende må ha evnen til å reflektere og tenke Pårørende som har et høyt stress nivå bør få tilbud om individuelle samtaler med modifisering av følelser før de deltar i gruppe Greene stress skala kan benyttes Ref: Greene, J. m.fl. 1982

20 Litteraturhenvisninger kan sendes ved forespørsel aud.johannessen@nordemens.no


Laste ned ppt "Psykososial intervensjon Bruk av psykoedukativ metode i pårørendegrupper innen demensomsorgen Aud Johannessen Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google