Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vandringer Mellom Liv og Død Stein Husebø. Etikk og Kommunikasjonstrappe Forberedende samtaler – et godt liv/ en god død Informert samtykke Formodet samtykke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vandringer Mellom Liv og Død Stein Husebø. Etikk og Kommunikasjonstrappe Forberedende samtaler – et godt liv/ en god død Informert samtykke Formodet samtykke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vandringer Mellom Liv og Død Stein Husebø

2 Etikk og Kommunikasjonstrappe Forberedende samtaler – et godt liv/ en god død Informert samtykke Formodet samtykke Vår erfaring og kompetanse i slike situasjoner Planlegging av Palliative Care Pasient og pårørende – ved dødsfallet Etterpå Alvorlig syke og døende pasienter

3 Den enkelte har aldri med et annet menneske å gjøre uten at han holder noe av dets liv i sin hånd. Det kan være lite, en forbigående stemning, en opplagthet man får til å visne, eller som man vekker, en lidelse som man fordyper eller lindrer. Men det kan også være mye, slik at det simpelthen står til den enkelte om den andres liv lykkes eller ikke. Løgstrup. Den etiske fordring.

4 Hvor dør vi 2011?

5 19112011 Levealder 49 år Levealder 49 år 30 % døde før alder av 20 år 30 % døde før alder av 20 år Alle familier erfaring med dødsfall hjemme Alle familier erfaring med dødsfall hjemme Liket var hjemme til begravelsen Liket var hjemme til begravelsen Levealder over 80 år Levealder over 80 år Vi tok livet av døden Vi tok livet av døden Den flyttet inn på institusjon Den flyttet inn på institusjon Barn og voksne har sjelden eller aldri opplevd at farmor døde hjemme Barn og voksne har sjelden eller aldri opplevd at farmor døde hjemme Få har sett et lik Få har sett et lik

6 Informert samtykke Pasienter med samtykkekompetanse Forklar utrednings- og behandlingsalternativ Forklar utrednings- og behandlingsalternativ Innhent informert samtykke Innhent informert samtykke Pasienten avgjør hvilket alternativ han ønsker Pasienten avgjør hvilket alternativ han ønsker Vi avgjør hvilke alternativ som er medisinsk forsvarlig Vi avgjør hvilke alternativ som er medisinsk forsvarlig

7 Alvorlig syke og døende Spørsmål Hvilken informasjon har du fått om sykdommen/ situasjonen? Hvilken informasjon har du fått om sykdommen/ situasjonen? Er du engstelig for hvordan det vil gå med dine barn? Er du engstelig for hvordan det vil gå med dine barn?......Si mer om det...........Si mer om det..... Jeg vil gjerne snakke åpent med deg om tiden du har fremfor deg......? Jeg vil gjerne snakke åpent med deg om tiden du har fremfor deg......?

8 Formidle dårlige nyheter Tid/ tillit/ rom/ basal vennlighet Tid/ tillit/ rom/ basal vennlighet Aldri samtaler om pasienten uten pasienten Aldri samtaler om pasienten uten pasienten Unntak: bevisstløs, dement, døende Unntak: bevisstløs, dement, døende Optimalt: Lege og en pleier Optimalt: Lege og en pleier Senest i 3. setningen hovedbudskapet Senest i 3. setningen hovedbudskapet Pause/ avvent reaksjoner, følelser, spørsmål Pause/ avvent reaksjoner, følelser, spørsmål Stopp når det er nok og avtal neste samtale Stopp når det er nok og avtal neste samtale

9 Formodet samtykke Pasienter uten samtykkekompetanse Formodet samtykke Pasienter uten samtykkekompetanse Pårørende kan ikke gi informert samtykke på vegne av pasienten Pårørende kan ikke gi informert samtykke på vegne av pasienten Utfordringen er formodet samtykke Utfordringen er formodet samtykke Hvilken avgjørelse ville pasienten ha tatt? Hvilken avgjørelse ville pasienten ha tatt? De pårørende er sentrale informasjons- kilder til formodet samtykke De pårørende er sentrale informasjons- kilder til formodet samtykke Også: personale, lege, vennner Også: personale, lege, vennner Mitt Livstestamente, Formynder Mitt Livstestamente, Formynder

10 Palliativ Care = Omsorg ved livets slutt Smerte og symptomlindring Smerte og symptomlindring Kommunikasjon Kommunikasjon Etikk Etikk Kropp, psyke, sosialt, sjel Kropp, psyke, sosialt, sjel Døden som en del av livet Døden som en del av livet Ritualer og sorg Ritualer og sorg Pasient og pårørende Pasient og pårørende Hjemme Hjemme Sykehjem Sykehjem Sykehus Sykehus Uavhengig av alder og diagnose Uavhengig av alder og diagnose Tverrfaglig teamarbeid Tverrfaglig teamarbeid Husebö, Klaschik. Palliativmedisin Eide Forlag 1998

11 Symptomlindring – de siste dager og timer Alle medikamenter kan administreres subcutant, MedikamentIndikasjonDosering Døgndose i parentes! MorfinSmerte, dyspnoe 5-10-? mg hver 4. Time (30 – 60 - ? mg) ScopolaminDødsralling, sekret, ileus 0.3-0.6 mg inntil x 4 (0.6 – 2.5 mg) Haldol Kvalme, forvirring, delir 0.5 – 2.5 mg x 2 ( 1 – 5 mg) Midazolam Dormicum Panikk, angst, uro 2.5 – 5 mg inntil x 4-6 (5 – 10 - ? mg) Novalgin Smerte/ feber 0,5 – 1g

12 Gro 89 år, helt dement, hjertesvikt 89 år, helt dement, hjertesvikt Pasient på sykehjemmet siste 3 år Pasient på sykehjemmet siste 3 år Tiltagende appetittløs og sengeliggende Tiltagende appetittløs og sengeliggende To måneder siden: akutt hjertesvikt To måneder siden: akutt hjertesvikt Sykehus 9 dager: hjertesvikt bedre Sykehus 9 dager: hjertesvikt bedre Tilbake til BRKS: Slapp, sengeliggende Tilbake til BRKS: Slapp, sengeliggende Sønn på hjemstedet, datter i Tromsø Sønn på hjemstedet, datter i Tromsø

13 GRO 89 NILS – død 46 år siden OLA – DØD 8 ÅR Døde 59 år siden OLA – DØD 8 ÅR Døde 59 år siden LARS 66 ELISABETH - 52 PETRA - 26 OLA - 24 NILS 41 Vibeke 39

14 Gro får pånytt hjertesvikt Sønnen Lars kontaktes Sønnen Lars kontaktes Vi forklarer at Gro er døende Vi forklarer at Gro er døende Han mener hun må få være på sykehjemmet Han mener hun må få være på sykehjemmet Vi også Vi også Datteren Elisabeth ringer og forlanger at Gro sendes til sykehus Datteren Elisabeth ringer og forlanger at Gro sendes til sykehus Hva gjør vi? Hva gjør vi?

15 Tre gode spørsmål Hvilken avgjørelse ville pasienten ha tatt? (Formodet samtykke) Hvilken avgjørelse ville pasienten ha tatt? (Formodet samtykke) Hva er ”et godt liv” for mor? (Induksjon) Hva er ”et godt liv” for mor? (Induksjon) Du er veldig glad i mor, ikke sant? Du er veldig glad i mor, ikke sant?

16 Plan for Omsorg ved livets slutt Gro Nilsen lider av langt fremskritt demens og alvorlig hjertesvikt Gro Nilsen lider av langt fremskritt demens og alvorlig hjertesvikt Ved alvorlige, livstruende komplikasjoner skal hun ikke innlegges på sykehus, se journalnotat Ved alvorlige, livstruende komplikasjoner skal hun ikke innlegges på sykehus, se journalnotat Målsettingen er da god palliasjon og ikke livsforlengende tiltak Målsettingen er da god palliasjon og ikke livsforlengende tiltak Ring datter Elisabeth Ring datter Elisabeth Ved akutt dyspnø eller smerte: 10 mg morfin sc Ved akutt dyspnø eller smerte: 10 mg morfin sc Ved panikk eller uro: 5 mg Dormicum sc Ved panikk eller uro: 5 mg Dormicum sc Ved dødsralling: 0.3 – 0.6 mg Scopolamin sc Ved dødsralling: 0.3 – 0.6 mg Scopolamin sc Ved kvalme eller delir: 1mg Haldol sc. Ved kvalme eller delir: 1mg Haldol sc. Ved spørsmål er legens mobil: 41780007 Ved spørsmål er legens mobil: 41780007

17 Livsforlengende behandling Pasient med samtykkekompetanse: Pasient med samtykkekompetanse: Pasienten velger aktuell behandling Pasient uten samtykkekompetanse: Pasient uten samtykkekompetanse: Formodet samtykke avgjør aktuell behandling Døende pasienter: Døende pasienter: Fagpersonalet beskytter pasienten mot meningsløse tiltak og sikrer god palliativ care

18 SJELEN KROPPEN PSYKET SOSIALT TOTAL PAINTOTAL CARE

19 Det finnes ingen håpløse situasjoner. Håpløshet er forutsetningen for håp.

20 Det er ikke overbevisningen om at alt vil ende godt Det er ikke overbevisningen om at alt vil ende godt Men bevisstheten om at Men bevisstheten om at Noe gir mening Noe gir mening Uavhengig av hvordan det ender Uavhengig av hvordan det ender Vaclav Havel Håp – er ikke optimisme

21 Mening – Victor Frankl Livet har mening/ Kjempende livstro Skapende Det vi gir til verden gjennom vår skapende evne Det vi gir til verden gjennom vår skapende evneOpplevende Det vi tar i mot fra verden i form av møter og erfaringer Det vi tar i mot fra verden i form av møter og erfaringerHoldningsmessige Den stilling vi tar til en skjebne vi ikke kan påvirke Den stilling vi tar til en skjebne vi ikke kan påvirke

22 Kierkegaard Det ultimate paradoks med tanker er at: Det ultimate paradoks med tanker er at: Jeg ønsker å oppdage noe som tanker ikke kan tenke Jeg ønsker å oppdage noe som tanker ikke kan tenke

23 Det kommer en tid Når tiden kommer - og den kommer Når tiden kommer - og den kommer Skifter vi fra lavere verdimål: Skifter vi fra lavere verdimål: Mat, hus, tennis, lek, arbeid, penger Mat, hus, tennis, lek, arbeid, penger Til høyere verdimål: Til høyere verdimål: Relasjoner, familie, tro, tvil, holdning Relasjoner, familie, tro, tvil, holdning

24 Etterpå Vanskelige samtaler om liv og død: Evaluer dødsfallet! Hva var bra, hva kan vi lære av? Evaluer dødsfallet! Hva var bra, hva kan vi lære av? Ettersamtaler (uventet/ traumatisk dødsfall, uavklarte spørsmål, mulige konflikter, problemer, spesielle sorgproblemer i familien før, under, etter dødsfallet) Ettersamtaler (uventet/ traumatisk dødsfall, uavklarte spørsmål, mulige konflikter, problemer, spesielle sorgproblemer i familien før, under, etter dødsfallet) Maks 1-2 ettersamtaler hos oss Maks 1-2 ettersamtaler hos oss Deretter profesjonell hjelp om nødvendig Deretter profesjonell hjelp om nødvendig


Laste ned ppt "Vandringer Mellom Liv og Død Stein Husebø. Etikk og Kommunikasjonstrappe Forberedende samtaler – et godt liv/ en god død Informert samtykke Formodet samtykke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google