Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte for foreldre / foresatte til elever i Vg1 2. september 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte for foreldre / foresatte til elever i Vg1 2. september 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte for foreldre / foresatte til elever i Vg1 2. september 2015

2 Dagens program Presentasjon av skolen og noen ansatte Hovedrammer for foreldresamarbeid Den gode Akershusskolen Forsøk i norsk Tilstedeværelse/fravær § 9a – «skolemiljøparagrafen» Møte med kontaktlærere i klasserom

3 Skolen Skolen vår Flere oppgraderinger de siste årene Biblioteket utvidet i 2011 Nytt auditorium vår 2013 Gode idrettsfasiliteter

4 Hvem er vi? Ca 500 elever og 100 ansatte Ledelse Lærere Rådgivere Bibliotekarer Driftsleder Renholdere IKT-personell Administrasjon Støttefunksjoner: PP-rådgiver og helsesøster

5 Studiespesialisering: 1. år (Vg 1) - 4 paralleller 2. år (Vg 2) - 3 paralleller 3. år (Vg 3) - 5 paralleller Idrettsfag: 1. år (Vg 1) - 3 paralleller 2. år (Vg 2) - 3paralleller 3. år (Vg 3) - 2 paralleller Tilrettelagt opplæring: 23 elever

6 Hvem er dere ? Viktige for at ungdommene skal lykkes på skolen Viktige samarbeidspartnere Foreldresamarbeid i videregående opplæring reguleres av rundskriv U-dir-7- 2010

7 Viktig med foreldresamarbeid En samtale hver høst med kontaktlærer om –Arbeidsvaner (NB!) –Faglig kompetanse –Hvordan hjem og skole kan samarbeide for å legge til rette for læring og utvikling Alle lærere har trefftid i løpet av uken – se hjemmeside

8 Foreldresamarbeid forts Fraværsvarsel – viktig område Varsel hvis fare for IV og nedsatt i orden og adferd

9 Betydningen av tilstedeværelse Ny presisering fra våren 2013: Hvis ikke bestått (karakteren 1) eller ikke vurderingsgrunnlag (IV) i ett eller flere fag, skal eleven normalt ikke flyttes opp til neste trinn. Nytt høsten 2016 Fravær over 10% vil føre til at eleven ikke får karakter i faget

10 Fravær fra skolen Det som foregår på skolen er viktig – hver dag! Permisjoner bør unngås og innvilges kun i særskilte tilfeller Elevens ansvar Være til stede dersom ikke annet er avtalt med skolen (§ 5.1) Være til stede i planlagte evalueringssituasjoner – viktig! Legge avtaler som må gjennomføres i skoletiden utenom evalueringssituasjoner.

11 Fravær forts Fravær som ikke er avtalt med skolen, og som ikke er nødvendig som følge av for eksempel helse- eller velferdsgrunner, kan anses som brudd på ordensreglementet og gi grunnlag for refsingstiltak (§ 5.4 og § 8 - ordensreglementet)

12 Fravær forts Elevene melder selv fra til kontaktlærer og faglærer på ITL innen kl 0820 første fraværsdag (hvis ikke dette går, kan det ringes til skolens sentralbord). Ved behov vil det gjøres spesialavtaler med enkelte elever og deres foresatte. Det kan være avtaler som innebærer at foresatte må gi beskjed om fravær, krav om legeerklæringer og annet.

13 Hva kjennetegner Dønski? Dedikerte og faglig dyktige lærere som er villige til å gjøre det «lille ekstra» Høy trivsel og trygt miljø Tett oppfølging av elevene – vårt verktøy: Dønski-modellen: http://www.donski.vgs.no/om-oss/slik-jobber- vi/d%F8nskimodellen/

14 Særlig tilbud Fordypning i 2.fremmedspråk i samarbeid med Nadderud, Sandvika, Rosenvilde og Valler

15 Den gode Akershusskolen BEST I NORDEN

16 Hva er oppdraget? Flest mulige elever skal fullføre og bestå En forbedret kvalitetssikring av opplæringen slik at alle lærer mer Et godt lærings- og arbeidsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Flest mulige elever skal fullføre og bestå En forbedret kvalitetssikring av opplæringen slik at alle lærer mer Et godt lærings- og arbeidsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

17 Pedagogisk lederskap: Skolens ledelse tettere på lærerne gjennom ledelse, tilrettelegging og støtte for utvikling av bedre undervisning og felles holdninger i klasserom og verksted Lærende fellesskap: Tettere samarbeid mellom lærere For utvikling av bedre undervisning og felles holdninger i klasserom Hvordan jobbe med dette?

18 Satsningsområder God vurderingspraksis – vurdering for læring Lærersamarbeid gjennom team

19 Forsøk i norsk 2 karakterer i Vg 1 og Vg 2 (skriftlig/muntlig) Samme læreplan Arbeide mer i prosess og læring Frivillig å delta – gi beskjed til kontaktlærer hvis det er ønske om å få 3 karakterer i norsk

20 Elevene har rett på et godt psykososialt miljø Med psykososialt miljø menes De mellommenneskelige forholdene Det sosiale miljøet Elevenes opplevelse av læringssituasjonen Kapittel 9A det psykososiale miljøet Udir-2-2010

21 Hvis det kommer en bekymringsmelding, har skolens ansatte plikt til å Undersøke Handle Behandle krav om tiltak Jobbe individ- og systemrettet http://www.donski.vgs.no/regler-rutiner/mobbing- trakassering Kapittel 9A forts Skolens plikter

22 Informasjon Skolens hjemmeside donski.vgs.no/ Skolearena (kalender, elevenes fravær, mm) It`s learning – læringsplattform (fag, planer mm) Skoleportalen via akershus.no E-post-adresser (se hjemmeside) Telefon (67806000)

23

24

25 Trivsel på Dønski

26 Romfordeling og kontaktlærer 1.1STA:210 2.1STB: 211 3.1STC: 212 4.1STD: 213 5.1IFA:216 6.1IFB:209 7.1IFC:108 1.Ruth Arnulf/Arne Finnevolden 2.Sigrun Sangvik/Katarina Kvam 3.Laila Samadian/Ada Ellinger 4.Liv Karin Andersen/Simen Husom 5.Ann Iren Bjørnarå 6.Bjørnar Sund/Per Ivar Jaksland 7.Torgeir Mikkelsen/Lise Maria Noer


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte for foreldre / foresatte til elever i Vg1 2. september 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google