Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ISAAC NORGE.  Øke kunnskapsferdigheter og gi muligheter til bedre livskvalitet for mennesker med alvorlige kommunikasjonsvansker  Rettighetsarbeid -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ISAAC NORGE.  Øke kunnskapsferdigheter og gi muligheter til bedre livskvalitet for mennesker med alvorlige kommunikasjonsvansker  Rettighetsarbeid -"— Utskrift av presentasjonen:

1 ISAAC NORGE

2  Øke kunnskapsferdigheter og gi muligheter til bedre livskvalitet for mennesker med alvorlige kommunikasjonsvansker  Rettighetsarbeid - Opplæringsloven § 2-14, § 3-13, §3-14, § 4A-13  Informasjonsutveksling og nettverksbygging  Arr.nasjonale konferanser, fagkurs og brukertreff gir ut fagbladet Dialog 2 ganger i året.  - Den 12. nasjonale ISAAC konferansen 13-15.april 2015, ”Rett til å lære”  Fremmer forskning og utvikling innen alternativ og supplerende kommunikasjon  -Godkjent søkerorganisasjon for søknader til Extra Stiftelsen

3  Visjon: ASK skal bli anerkjent, verdsatt og brukt i hele verden.  Oppgave å fremme best mulig kommunikasjonen for personer med behov for sammensatte kommunikasjonsbehov.  60 medlemsland og 15 Chapter i verden.  ISAAC møter i FN’s økonomiske og sosiale råd UCOSCO  Internasjonal fagkonferanse hvert annet år. (Lisboa 2014, Toronto 2016)  Matematiker Thor Sandmel fikk i 2010 WORDS+/OUTSTANDING CONSUMER LECTURE, og holdt foredrag; Philosophy of mathematics- What the heck is that?  ISAAC Lifetime Achivement Award 2014: Stephen Hawking

4  Alternativ- når en person benytter en annen kommunikasjons- form enn tale  Supplerende- når kommunikasjons- formen støtter eksisterende tale som er utydelig eller svak. (Prof.Stephen von Tetzchner og Prof.Harald Martinsen, 2002)

5  I denne konvensjon gjelder følgende definisjoner:  "Kommunikasjon" omfatter blant annet: språk, teksting, punktskrift, taktil kommunikasjon, storskrift, tilgjengelige multimedia så vel som skrift, lyd, lettlest språk, opplesning, alternative og supplerende kommunikasjonsformer, -midler og - formater, herunder tilgjengelig informasjons- og kommunikasjonsteknologi,  "Språk" omfatter: talespråk og tegnspråk og andre former for ikke-verbal kommunikasjon,

6  Alle diagnosegrupper der talespråket mangler eller er vesentlig hemmet.  For å få mer ”kjøtt på beina” før vi kommer inn på noen detaljer, viser vi nå en kort film om Magnus.

7  1. Uttrykkmiddel- de forstår mer enn vi tror, mangler kontroll over taleorganet, trenger alternativ kommunikasjonsform for å erstatte talen.  2.Støttespråk- fremskynde bruk og forståelse av talen  2a. Utviklingsgruppen; de utvikler og forstår talen etter hvert  2b. Situasjonsgruppen; har lært å snakke, har artikulasjonsvansker, utydelige i sin tale og supplerer talen med grafiske, manuelle eller materielle tegn  3. Språkalternativ- lite forståelig eller ingen tale har behov for et alternativ språk som sitt morsmål, samtalepartnere må modellerer ASK til dem for å sikre at de forstår budskapet,- alvorlig lærehemning, autister

8  Gryende kommunikasjon  Personer som ikke har noen pålitelig metode for å uttrykke seg symbolsk på. De bruker: ansiktsuttrykk, gester, kroppsspråk, lyder.  Kontekst-avhengig kommunikasjon  Mål: øke ordforrådet, øke bruken av ASK-strategier, minske avhengigheten av andre, utvikle språk-og leseferdigheter  Uavhengig kommunikasjon  ”Elektronisk orakel”  Mål: betjene ASK hjelpemidler, finne strategier for å øke tempoet i kommunikasjonen, utvide mulighetene til å kommunisere (for eksempel bruke e-post, internett, sosiale medier)

9 From: M B Sent: 23 October 2014 14:37 To: orakel@math.uio.no Subject: [orakel] spørsmål til integrasjon av sinus og cosinus  Hei!  Jeg tar emnet MAT1100, og vil gjerne ha svar til malbir@msn.com.malbir@msn.com  Tusen takk!  Hva blir integralet til 1/sin^2 (x) ?  hva med 1/ cos^2 (x) ?  Finnes det noen videoer om dette?

10  Hei, integralet av 1/(cos(x))^2 er simpelthen tan(x) + C, og integralet av 1/(sin(x))^2 er - cotan(x) + C, som du kan se ved å derivere tan(x) = sin(x)/cos(x) og cotan(x) = cos(x)/sin(x), bruk brøkregelen, (f/g)' = (f'g-fg')/g^2.  En generell metode for å integrere brøkuttrykk med sinus og cosinus er substituere u = tan(x/2), da får du integralet av et rasjonalt uttrykk i u. Men dette er slett ikke alltid lett å integrere.  Vet ikke om noen videoer om akkurat dette.  mvh

11  Kommunikative ferdigheter - skape samtaler  Grunnlag for å skape mening - felles forståelse  Kommunikativ autonomi - kunne si det en vil  Kommunikativ tilgjengelighet - inkludering og delt kompetanse

12  Kommunikasjons hjelpemidler- Papp-tech:- enkle symbolkort, foto, peketavler, kommunikasjonsbøker(bøker med symboler, ord og fraser.) Bliss symbolspråk, PODD- kommunikasjonsbøker High-tech: Rolltalk- Pegasus, Grid Player, Widgit Go, Tobii-Communicator, MinSpeak Ortografisk skrift: Lightwriter  Kognitive hjelpemidler- teknologi som kan gi kognitiv støtte, mobiltelefoner, app’er og ulike nettløsninger.  Struktur for dagen: Memoplanner, Cognitass  Viktig samspill mellom kognitive og kommunikasjons- hjelpemidler  Kognitive hjelpemidler – hjelpemidler for intern kommunikasjon?  NAV-hjelpemidler og allmennteknologi= produkter kjøpt selv i ordinær handel. Hvem tar ansvar for opplæring og hvem velger hjelpemidler og programmer?  (Nav.kunnskapsbanken.net)

13  Tålmodig, motivert, interessert  Fortrolig med alle metoder for kommunikasjon  Prøver å forstå den svekkede talen  Anstrenger seg for å tolke gester og signaler  Fortrolig med stillhet i samtalen  Tar initiativ til å gjenta og bekrefte meninger  Innrømmer at de ikke forstår hva som blir sagt ( Dr.Sarah.Blackstone,1999)

14  Synstap innebærer manglende tilgang til vanlig skrift.  Hørselstap innebærer manglende tilgang til vanlig tale.  Begge deler innebærer ekstra komplikasjoner ved kommunikative funksjonsnedsettelser.  Det trengs en ekstra innsats for utvikling av egnede hjelpemidler for disse gruppene.

15  Kan en ASK bruker prate med hvem han vil, om hva han vil?

16 Læringsplattformene som brukes i dagens skoler, er ikke kompatible med spesialprogrammene som ASK elever bruker. Når eleven skal levere lekse på fronter, må dokumentet med symboliserte setninger endre filnavn til en pdf fil, før det blir lastet opp, slik at lærer kan rette oppgaven.  Smartboardtavle-  mulighet for å lære nye ord og begreper  Flipped classrom = Omvendt undervisning- en videofilm som introduserer det faglige emnet, og med dertil tilpassede arbeidsoppgaver for den enkelte ASK elev.

17  Even more important than the freedom of speech is the freedom to speak.  Stephen Hawking

18 ”Hvis jeg sier ja til en annen persons språk, har jeg sagt ja til personen.” ”Hvis jeg sier nei til et språk, har jeg sagt nei til personen, fordi språket er en del av oss selv.” Terje Basilier

19  Intenasjonalt journal over forskning på ASK- feltet.  Rangert på 28. plass av de 66. rehabiliterings- journalene internasjonalt  Redaktører: Janice Light og David McNaughton

20  ’www.isaac.no  ’www.ask-loftet.no  Torunn R. Borgersen  Mobil: 92227413  Epost: trb@markvn10.com


Laste ned ppt "ISAAC NORGE.  Øke kunnskapsferdigheter og gi muligheter til bedre livskvalitet for mennesker med alvorlige kommunikasjonsvansker  Rettighetsarbeid -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google