Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst."— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst

2 FHFs arbeid for sjømat- og helseforskning Hva og hvorfor? Merete Bjørgan Schrøder Dr. scient., Fagsjef FHF

3 Næringsrettet forsknings- og utviklingsfond Identifisere og finansiere områder og problemstillinger som er vesentlige for sjømatnæringen - God forankring og engasjement Bidra til verdiskapning ved at resultatene blir aktivt utnyttet til beste for næringen - Konkret nytte og verdi - Implementering

4 Overordnet målsetning FHF skal skape merverdier for sjømatnæringen gjennom næringsrettet Forskning og Utvikling

5 Lov og forskrift Formålet med loven er å styrke finansieringen av FoU, for å legge til rette for økt verdiskaping, miljøtilpasning, omstilling og nyskaping i fiskeri- og havbruksnæringen Finansieres med en eksportavgift på 3 promille Næringsrettet Ikke søknadsbasert

6 FHFs arbeidsform Identifisering og initiering av FoU-områder Beslutning / prioritering av prosjekter Nytte av resultater Valg av FoU-institusjoner

7 Involvering av næringsaktører På strategisk nivå –Faggrupper –Ressursgrupper På prosjektnivå –Styringsgrupper/Referansegrupper Eksternt –Halvårlige samlinger –Presentasjoner –Nyhetsbrev –Publikasjoner

8

9 FHFs Handlingsplan Villfisksektoren –Fiske og fangst –Industri og foredling Havbruk Felles satsingsområder –Sjømat og human helse –Restråstoff

10 Strategisk satsing: Sjømat & Helse Dokumentere positive helseeffekter av å spise sjømat

11 Slike formuleringer brukes også ofte i næringen og i media ….men vet vi egentlig det? Hentet fra faktaark for 5.-7. trinn Strategisk satsing: Sjømat & Helse

12 Blir vi slankere hvis vi spiser mer fisk? Blir vi gladere hvis vi spiser mer fisk? Får vi sterkere bein hvis vi spiser mer fisk? Blir vi flinkere hvis vi spiser mer fisk? Hva vet vi egentlig om sjømatens mulige gunstige effekter? ?

13 Sammendrag fra ”helhetssyn på sjømat” HelsepåstandDanmark 2003Storbritannia 2004 EFSA 2005USA 2006Norge 2006Sverige 2007 Hjerte kar +++ Mental helse 0i.v0 ++++ Graviditet +++++++ Diabetes i.v 0 Kreft 0i.v0000 Fedme i.v Balansert diett +++ + noe dokumentasjon; ++ dok; +++ etabl dok; i.v. ikke vurdert

14 Strategisk satsing: Sjømat & Helse Fokus på inntak av sjømat – ikke enkeltkomponenter fra sjømat Sektorovergripende –Havbruk (laks), pelagisk sektor og hvitfisksektoren Undersøke mulige positive helseeffekter ved inntak av sjømat –Fet fisk og mager fisk Økte markedsandeler for norsk sjømat

15 Prioritert tema i WHO Forebygging av livsstilssykdommer gjennom sunnere kosthold, økt fysisk aktivitet og røykeslutt Økte markedsandeler for norsk sjømat Norske kostholdsråd «Spis fisk til middag to til tre ganger i uken. Bruk også gjerne fisk som pålegg»

16

17 Fedme/metabolsk syndromLæring/hukommelse Prosjektleder: To hovedtema: Omsøkt prosjekt: FINS

18 Ytterligere satsing fra FHF? Arbeid med Handlingsplanen for 2013 under utarbeidelse Mulige områder: –Sjømat og human helse; helseeffekter –Omega-3; human helse og fiskevelferd/fiskehelse –Trygg sjømat; fremmedstoffer, parasitter Strategisk satsing: Sjømat & Helse

19 Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst


Laste ned ppt "Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google