Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell utforming i Nasjonal transportplan Partnerforum: Universell utforming og statsforvaltningen Blindern, 10.10.2008 Trine Hagen Vegdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell utforming i Nasjonal transportplan Partnerforum: Universell utforming og statsforvaltningen Blindern, 10.10.2008 Trine Hagen Vegdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell utforming i Nasjonal transportplan Partnerforum: Universell utforming og statsforvaltningen Blindern, 10.10.2008 Trine Hagen Vegdirektoratet Trine.Hagen@vegvesen.no

2 Hvordan jobber Statens vegvesen med universell utforming? Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Foto: Lin Stensrud

3 Statens vegvesen har ansvar for universell utforming Rammer: Stortingets behandling av NTP (2006-2015) Oppfølging i etatenes forslag til NTP (2010-2019): Universell utforming er et hovedmål Oppfølging av BRA-programmet og tilskuddsordning (ca 50 mill årlig) St.prp nr 1 (2007-2008): Etaten skal prioritere universell utforming Lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne Ansvar for statlige veger: Framskriving viser endret demografi/behov i befolkningen. Vårt arbeid må tilpasses nye behov. Vegnormalene Foto: Lin Stensrud

4 Mål i Nasjonal transportplan (2010- 2019) Transportsystemet er universelt utformet. Delmål: Kollektivtransporten er mer universelt utformet Foto: Lin Stensrud

5 To indikatorer for universell utforming U1: Andel av stamrutene for kollektivtransport på veg i de fire største byene som er universelt utformet U2: Andel av store knutepunkter for kollektivtransport som er universelt utformet

6 Resultater 1. juni 2008 Trondheim: 2 av 300 holdeplasser er universelt utformet Stavanger/Sandnes: Ca 5% er universelt utformet (?) Kristiansand: Ca 10% er universelt utformet Oslo: Ca 15% Bergen: Ikke klart pga store tiltak i sentrum Viktige knutepunkt: 6 av 43 knutepunkt er universelt utformet – med litt god vilje!

7 Policy for arbeidet med universell utforming gjelder også drift og vedlikehold Alle nye prosjekter som planlegges og bygges i Statens vegvesens regi, skal være basert på prinsipper for universell utforming. Ved oppgradering av eksisterende anlegg skal også prinsipper for universell utforming legges til grunn. Krav til universell utforming legges inn i etatens retningslinjer og veiledere. Statens vegvesen vil foreslå konkrete og betydelige beløp til oppgradering av gammel infrastruktur i NTP og årlige budsjetter.


Laste ned ppt "Universell utforming i Nasjonal transportplan Partnerforum: Universell utforming og statsforvaltningen Blindern, 10.10.2008 Trine Hagen Vegdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google