Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 6 Kunnskapsdepartementet Mot en nasjonal kompetansepolitisk strategi Eivind Heder, Kunnskapsdepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 6 Kunnskapsdepartementet Mot en nasjonal kompetansepolitisk strategi Eivind Heder, Kunnskapsdepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 6 Kunnskapsdepartementet Mot en nasjonal kompetansepolitisk strategi Eivind Heder, Kunnskapsdepartementet 19. januar 2016

2 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 2 vertikale bilder Arbeidsform –Temakonferanser –Felles kunnskapsgrunnlag –Løp tilpasset tema og kompleksitet –God involvering, men ikke med alle hele tiden Ambisjon om mest mulig konkrete resultater!

3 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. NKPS tentativ tidsplan - Hovedprosessen AktivitetMilepæl/DatoMerknad/forklaring Kick- off10.11.2015Oppstart av prosessen med NKPS Strategipartsmøte 119.1.Beslutte avgrensning, tematisk innhold og hvordan arbeide videre Temakonferanse 14.2.Krav til omstilling og kompetanseutvikling i arbeidslivet (Stavanger) Temakonferanse 24.4.Inkludering og kompetanseutvikling for arbeidslivet. Oppfølging av melding om utenforskap og voksnes læring Strategipartsmøte 2april/(mai)Status for hver delprosess og aktuelle beslutninger Temakonferanse 329.6.Pre-konferanse til Skills Summit 2016. Konferansen vil bl.a. ta opp karriereveiledning og arbeidet med pilotene i fylkene. (Bergen) Temakonferanse 417.8.Norge i omstilling. Arrangeres i tilknytning til Arendalsuka Strategipartsmøte 3septemberStatus for hver delprosess og aktuelle beslutninger Strategipartsmøte 4novemberUtkast til strategiplan Strategipartsmøte 5desemberFerdig strategiplan, signering?

4 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. 1. Gode valg for den enkelte og samfunnet AktivitetMilepæl/DatoMerknad/forklaring Prosjekt om fremtidige kompetansebehov 27.1.Presentasjon av prosessen frem mot forslag til et system i Norge for analyse, dialog og formidling av fremtidige kompetansebehov Skisse til system - Prosjekt om fremtidige kompetansebehov aprilUtkast til system presenteres på strategipartsmøte 2 Hovedinnstilling karriereveiledningsutvalget 30.4. Kommentarer fra arbeidsgruppen13.6.Arbeidsgruppe fra strategipartene leverer kommentar til hvordan anbefalingene fra ekspertutvalget bør følges opp (KD utarbeider mandat) Dokumenter ut på høringca 13.6.Hovedinnstilling fra karriereutvalget og kommentarer fra arbeidsgruppen sendes på høring (3 mnd) Temakonferanse 329.6.Pre-konferanse Skills Summit. Konferansen vil bl.a. ta opp karriereveiledning og arbeidet med pilotene i fylkene. (Bergen) Anbefalinger fra regionalt pilotprosjekt 1.9.Presentasjon av anbefalinger fra pilotprosjekt om bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetent arbeidskraft i regionale arbeidsmarkeder. Drøftes på strategipartsmøte 3. Prosjekt om fremtidige kompetansebehov oktoberUtkvittering i budsjettet for 2017 Strategipartsmøter høsten 2016Videre oppfølging av sakene

5 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. 2. Styrke kompetansen til voksne med svak kompetanse AktivitetMilepæl/DatoMerknad/forklaring Stortingsmelding om utenforskap og voksnes læring februar/marsMeldingen legges frem Temakonferanse 24.4. Inkludering og kompetanseutvikling for arbeidslivet. Oppfølging av mld om utenforskap og voksnes læring. Forslag implementering av kartleggingsverktøy april(?) KD legger frem forslag til hvordan implementering av kartleggingsverktøyet for grunnleggende ferdigheter skal behandles i strategien. Kompetansebasert integrering av flyktninger mv. KD og JD i samarbeid med andre aktuelle departementer kommer tilbake med forslag til oppfølging. Flere voksne skal få mulighet til å ta VGO høstVidere oppfølging i strategiprosessen Strategipartsmøter høsten 2016Videre oppfølging av sakene

6 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. 3. Læring i arbeidslivet AktivitetMilepæl/DatoMerknad/forklaring Temakonferanse 14.2. Krav til omstilling og kompetanseutvikling i arbeidslivet (Stavanger) Anbefaling fra referansegruppe1.4. Referansegruppe med partene, nedsatt av Vox, videreutvikler kunnskapsgrunnlaget og gir en anbefaling om utfordringer for læring i arbeidslivet som bør følges opp i strategien, samt forslag til oppfølging. KD utarbeider mandatutkast. Strategipartsmøte 2april/(mai)Anbefalingen (foreløpig utkast) fra referansegruppen drøftes Temakonferanse 217.8.Norge i omstilling. Arrangeres i tilknytning til Arendalsuka Strategipartsmøter høsten 2016Videre oppfølging av sakene

7 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. 4. Anerkjennelse av medbrakt kompetanse fra utlandet og kompetanse ervervet i arbeidslivet AktivitetMilepæl/DatoMerknad/forklaring Forslag til tiltak vedr. godkjenningsordninger Ikke avklartKD vil etter fremleggelse av stortingsmelding om utenforskap og voksnes læring komme tilbake med forslag til oppfølging. Skisse til bransjespesifikt mulighets-case 14.4.Arbeidsgruppe utarbeider et bransjespesifikt mulighets-case. Legges frem på strategipartsmøte 2. Temakonferanse 317.8.Norge i omstilling. Arrangeres i tilknytning til Arendalsuka Endelig bransjespesifikt mulighets-case 31.08Endelig casebeskrivelse leveres. Strategipartsmøter høsten 2016Videre oppfølging av sakene

8 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Sluttside Alternativ 6 Kunnskapsdepartementet


Laste ned ppt "Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 6 Kunnskapsdepartementet Mot en nasjonal kompetansepolitisk strategi Eivind Heder, Kunnskapsdepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google