Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanse for mangfold Erfaringer fra arbeidet med minoritetsspråklige elever ved Grong videregående skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanse for mangfold Erfaringer fra arbeidet med minoritetsspråklige elever ved Grong videregående skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanse for mangfold Erfaringer fra arbeidet med minoritetsspråklige elever ved Grong videregående skole

2 Grong videregående skole Visjon: Der mennesker møtes og drømmer blir til.

3  Distrikts-skole  300 ELEVER  100 elever på hybel i sentrum  70 ansatte – ca 64 årsverk  derav 7 personer utenom «skoledrifta»  Ressursskole for samisk undervisning i NTFK  Ulike klasserom: Jørem Gård, Grong, Namsskogan og Lierne kommuner, UTESKOLE  Ulike bedrifter i ulike kommuner HVEM ER VI?

4 TILBUD GVS  Studieforberedende:  Utdanningsprogram for studiespesialisering  Utdanningsprogram for idrettsfag, naturbruk og landslinje sportsfiske  Yrkesfaglig område:  Byggfag  Helse og oppvekstfag  Restaurant og matfag  Naturbruk  Elektrofag

5 Elevgrunnlag  Ca. 20 elever de siste åra  15 elever inneværende år  Fordelt på de fleste programområdene  Alle elevene har tilbud om styrking/tilrettelegging i fag  Noen voksne  Noen delkurselever  Antall elever øker – flere kommuner integrerer

6 Samarbeidspartnere Beem (30) Bo-enhet enslige mindreårige Voksen- Opplæring ( 126) IN- kommuner Grong kommune Hero Mottak (162)

7 Utfordringer  Faglige og sosiale behov blant elevene  Manglende dokumentasjon på elevenes kompetanse  Høye og delvis urealistiske ambisjoner blant elevene  Stort behov for karriereveiledning før videregående skole  Forståelse for utvidet skoleløp  Stort behov for karriereveiledning og faglig støtte underveis i skoleløpet  Fravær – flytting  Økonomiavklaring

8 Organisering  Kontakt med avgiverskole før skolestart  Oppstartsamtale med eleven – kontaktlærer (faglærer) / karriereveileder  Vektlegger klassetilknytning de første to ukene  Kartlegging av behov for støtte – ordinære kartleggingsprøver i norsk/matte  Eget klasserom for «støtteundervisning» – timeplanfestet  Lærer med undervisnings- og «kulturkompetanse»  To-lærer-system i matematikk/andre fag etter behov  Mål om å få timeplanlagt samarbeidstid lærere

9 « Stemmer fra klasserommet »

10 Norsk som 2.språk  Ta utgangspunkt i hver enkelt elevs behov  Legge stor vekt på ord og begrepsforståelse - Lesing av korte historier, f.eks. Leseglede 1,2,3…- - Gjennomgå tekster fra lærerbøker med fokus på nye ord/begreper  Finne hjelpemidler som f.eks. Lexin.no, Minvei.no; «Veien fram» og «Veien fram yrkesfag»  Hjelpe med lekser  Lesehjelp på tentamen  «Være der» for elevene  Vurdere individuell/gruppevis tilrettelegging for den enkelte

11 Erfaringer fra prosjektperioden  Mulighet til større fokus på arbeidet med minoritetsspråklige elever  Vektlegge god overgang fra inntakskommuner til videregående skole  Åpne for hospitering for elever i voksenopplæring jfr. hospiteringsplan  Forankring i hele personalgruppa – intern skolering  Bedre kjennskap til læreverk, digitale læremidler (eks. NAFO)  Organisering av undervisninga  Se all tilrettelagt undervisning under ett  Videreutviklet samarbeidet med Beem (bo-enhet enslige mindreårige)  Samarbeid med grunnskole og voksenopplæring – erfaringsutveksling - tiltak

12 Veien videre…  Videre samarbeid med Nord universitet  Lokalt samarbeid om utarbeidelse av oppvekstplan for GK  Tettere samarbeid med Hero mottak  Arrangere trivselstiltak med fokus på integrering  Økt elevmedvirkning – klasser og elevråd  VI VIL VÆRE EN RESSURSSKOLE I DETTE ARBEIDET OG GLEDER OSS TIL FORTSETTELSEN


Laste ned ppt "Kompetanse for mangfold Erfaringer fra arbeidet med minoritetsspråklige elever ved Grong videregående skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google