Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Polyfarmasi i sykehjem Øyvind Holme Tilsynslege Songdalstunet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Polyfarmasi i sykehjem Øyvind Holme Tilsynslege Songdalstunet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Polyfarmasi i sykehjem Øyvind Holme Tilsynslege Songdalstunet

2 Dagens hovedbudskap Minst en av dine beboere/pasienter bruker for mange medikamenter!

3 Hva vet vi om dette?

4 Polyfarmasi – definisjon Dorland`s Medical dictionary 28th edition Ikke entydig definert Bruk av flere medikamenter samtidig Forskrivning av for mange medikamenter

5 Medikamentbruk i sykehjem Flere diagnoser Antall diagnoser korrelerer med antall medikamenter Brukstid korrelerer med oppholdstid Aust-Agder 1990: 5,5 pr beboer Hordaland 1996: 4 pr beboer Andre land: Irland 4 Nederland 4,9-5,6 USA 7-8 Ontario, Canada: 12

6 Hva slags medikamenter ? Tidsskr Nor Lægeforening1995; 115:829-31 Tidsskr Nor Lægeforening 2001;121:1669-71 J Am Geriatr Soc 2002;50:995-1000 Int J Geriat Psychiat 1990;5:303-8 BMJ 1997;314:266-270 Ann Intern Med 1995;123:195-204 De vanligste er: antipsykotika, analgetika, diuretika, laksantia, vitaminer Høyt forbruk av psykofarmaka –Nevroleptika 1/3 (Uendret 1985-1995) USA: 50% –Psykofarmaka som gruppe høyere (62% i studie fra Hordaland/Rogaland) Legefaktor viktig

7 Endring ved innleggelse Tidsskr Nor Lægeforening 1995;115:829-31 J Am Geriatr Soc 1992;40:53-6 Undersøkt i flere studier både nasjonalt og internasjonalt. USA: Signifikant økning 4,7-6,2 ila 3- måneders periode. Norge (Bergen): Ingen signifikant endring, unntatt i bruken av psykofarmaka hos demente ( ).

8 De skrøpelige gamle Sykehjemsbeboere en utsatt gruppe –Syke/svakelige –Allerede marginalt funksjonsnivå –Høy alder gir økt fare for bivirkninger –Interaksjoner med flere medikamenter Beers kriterier (1997) –20-45% av beboere bruker ”galt” medikament

9 Geriatrisk farmakokinetikk Ann Intern Med 1995;123:195-204 Redusert lever-/nyrefunksjon Endring fett-/muskelfordeling Økt sensitivitet for noen med, og Redusert sensitivitet for andre

10 Halveringstiden øker J Clin Invest 1975;55:347 Alder Timer

11 Polyfarmasi – et problem? Am J Med 2000;109:166-8 Age Aging 1989;18:52-6 Arch Intern Med 1997;157:2089-96 Arch Intern Med 2001;161:1629-34 Bivirkninger –Undersøkt i mange studier Kostnader –Studie: For hver dollar brukt på medikamenter ble det brukt 1,33 dollar på uønskede medikamentrelaterte hendelser

12 Budsjett Songdalstunet

13 Nevropsykiatriske bivirkninger Drugs Aging 1999;15:15-28 En av de vanligste bivirkningene hos eldre Konfusjon (delir) –Eldre på sykehus: medikamenter 11-30% –Kan skyldes de fleste medikamenter, men det finnes verstinger. –Pas med suspekt demens: medikamenter årsaken i 2-12% av tilfellene.

14 Risikofaktorer Arch Intern Med 2001;161:1629-34 Ny beboer Visse medikamenter Komorbiditet Antall medikamenter –Doblet risiko ved 5-6 medikamenter –3-doblet risiko ved 8 medikamenter Beskyttende faktor: vitamintilskudd og ernæringstilskudd

15 Reduksjon mulig Ann Inern Med 1995;123:195-204 USA: retningslinjer vedr nevroleptikabruk i 1990: Ga reduksjon. Kursing vedr bruk av nevroleptika og alternativ behandling ga reduksjon på 32%. Flere andre seponeringsstudier har vist seg vellykkede.

16 Bruker vi for lite medikamenter? Clin Excell Nurse Pract 2001;5:26-36 Nygaard H 2001; upubliserte data Depresjon hyppig og udiagnostisert? Demens? Forebyggende behandling? Vaksinering?

17 Det unike sykehjemmet God oversikt over gitte medikamenter Staben godt kjent med beboerne Døgnkontinuerlig observasjon Compliance God råd Sykepleier-faktoren

18 Hva gjør vi? Aldri previsitt Visitt til alle hver uke Indikasjon? Skriver ned alle medikamentendringer i journal Evaluerer effekt Tør å seponere Fokus på visse medikamenter Skriftlig evaluering av ved-behov-medisiner Pårørendemøter Hot-line Husker på dagens hovedbudskap

19 Dagens hovedbudskap Minst en av mine beboere bruker for mange medikamenter!


Laste ned ppt "Polyfarmasi i sykehjem Øyvind Holme Tilsynslege Songdalstunet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google