Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ingrid Fiskaa Fagforbundet Sør-Trøndelag, november 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ingrid Fiskaa Fagforbundet Sør-Trøndelag, november 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ingrid Fiskaa Fagforbundet Sør-Trøndelag, november 2007

2 Verda vår Kvar ku i EU er subsidiert med 913 dollar i året, medan inntekt per person i Afrika sør for Sahara er på 490 dollar (2002). Kvart år døyr over 10 millionar barn av årsaker som kunne vore unngått. Det tilsvarer 30 000 barn kvar dag. 850 millionar menneske får ikkje nok mat. Sjølv om vi produserer nok til å gi alle det dei treng.

3 Verda vår Levealderen gjekk ned i 34 land på 1990-talet. 400 enkeltpersonar i USA tener like mykje som 166 millionar menneske i Nigeria, Senegal, Uganda og Botswana (2000). 2,5 milliardar menneske lever på under 2 dollar dagen. Det utgjer 40% av verdas innbyggarar, og dei har under 5% av dei samla inntektene.

4 Marknadsliberalisme Uregulert handel (marknad) er bra Regulering/styring (demokrati) er dårleg Uregulert handel styrkar dei fattige i verda, fordi dei får selja varene sine til dei rike Det er egoistar i rike land som går mot uregulert handel, t.d. norske bønder

5 Det motsette synet Uregulert handel (marknad) fører ofte til: dei rike/sterke overkøyrer dei fattige/svake makt blir flytta frå stemmesetelen til pengesetelen (frå demokratiet til ”marknaden”) mykje transport = store miljøproblem VIKTIGAST: Dei rike blir bare rikare, dei fattigaste forblir fattige.

6 Globalt apartheid

7 Økonomisk vekst Men fører ikkje uregulert konkurranse til høgare vekst? 1950- 1973 1973- 1998

8 Kva skaper utvikling? Vekst/utvikling er aktivitetsspesifikk, det handlar om kva vi produserer og korleis. Utvikling er ikkje ein funksjon av utanrikshandel, snarare tvert imot. Global arbeidsdeling = økonomisk apartheid

9 Kva gjer Noreg? På feil side i Verdas handelsorganisasjon (WTO)? Krev marknadstilgang i fattige land. WTO-striden er ein kamp på liv og død. ATTAC følgjer kvart steg regjeringa tar.

10 Ei ny global rørsle MAI-avtalen stoppa i 1998 Seattle 1999: ”Teamsters and turtles” Verdas Sosiale Forum 2001, Porto Alegre Fredsdemonstrasjonar 2003 ”Nei” i Frankrike og Nederland 2005

11 Dei nye sosiale rørslene Demokrati. Mennesket som borgar, ikkje forbrukar. Deltakande demokrati. Politisk handlingsrom. Ikkje fjernstyring gjennom VB/IMF/WTO. Solidaritet. Motmakt og alternativ. Nye alliansar.

12 Attac 1998: Frankrike 2001: Noreg 2007: 85 000 medlemmer i 48 land Samanheng mellom det lokale, nasjonale og globale.

13 Attac Mot den internasjonale spekulasjonsøkonomien Skattlegging av kapitalinntekter Avskaffa skatteparadis Eit ope, demokratisk og rettferdig internasjonalt handels- og investeringssystem

14 Attac Sletting av u-landsgjelda Forsvara det offentlege trygdesystemet, mot overføring til private pensjonsfond Mot privatisering av offentleg velferd Mot militarisering og krig Tar ikkje stilling til norsk medlemsskap i EU

15 Attac og fagrørsla Mot privatisering og New Public Management Eit fritt akademia 2005-alliansen Mot tenestedirektivet

16 Ei anna verd er mogleg ”Det dreier seg ganske enkelt om at vi i fellesskap krever tilbake makten over vår verdens framtid.” Politisk plattform for Attac Noreg.


Laste ned ppt "Ingrid Fiskaa Fagforbundet Sør-Trøndelag, november 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google