Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Havbruksnæringa sitt miljøfond Pengene skal stilles til disposisjon for prosjekter knyttet til fangst av oppdrettslaks til beste for villaksen, i en periode.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Havbruksnæringa sitt miljøfond Pengene skal stilles til disposisjon for prosjekter knyttet til fangst av oppdrettslaks til beste for villaksen, i en periode."— Utskrift av presentasjonen:

1 Havbruksnæringa sitt miljøfond Pengene skal stilles til disposisjon for prosjekter knyttet til fangst av oppdrettslaks til beste for villaksen, i en periode på tre år. Aktører som ønsker å sette inn tiltak for å fiske ut rømt opprettslaks fra elv eller beslektede prosjekter, kan søke midler. Det er to tildelingsrunder per år.

2 Havbruksnæringa sitt miljøfond Hva kan fondet brukes til? Innsamlede midler skal anvendes til prosjekter og tiltak knyttet til fangst av oppdrettslaks til beste for villaksen. Eksempel på prosjekter: Utfisking av rømt laks fra vassdrag Utredninger og oppbygging av merkeordning Undersøkelser for å kartlegge innslaget av rømt laks i vassdrag Informasjonsarbeid

3 Havbruksnæringa sitt miljøfond Hva må søknaden inneholde? Søknaden må som et minimum inneholde - beskrivelse av tiltaket, inkl stedsangivelse og omfang, - tidsplan for gjennomføring, - søknadsbeløp spesifisert på aktiviteter og andre kostnadselementer, - beskrivelse av hvordan arbeidet skal dokumenteres, - rapporteringsform tilbake til fondet, - navn og adresse på ansvarlig kontaktperson, - andre opplysninger som er relevant for behandling av søknaden.

4 Forprosjekt for lokalisering av akvakultur Regional arealplan Regional temaplan, utarbeiding av retningslinjer Overordna nasjonal lokaliseringsstrategi, utarbeide ein rettleiar for planlegging av lokalisering av akvakultur – slik Gullestadutvalget foreslår Regionalt kasusstudie utan planstatus – vurdere konsekvensane av forslaga i Gulestadutvale Konklusjon: Vi avventer politisk handsaming av rapporten «areal til begjær»


Laste ned ppt "Havbruksnæringa sitt miljøfond Pengene skal stilles til disposisjon for prosjekter knyttet til fangst av oppdrettslaks til beste for villaksen, i en periode."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google