Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«De utrolige årene» i Hovedgårdensonen barnehager Presentasjon for oppvekstkomitèen 09.02.16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«De utrolige årene» i Hovedgårdensonen barnehager Presentasjon for oppvekstkomitèen 09.02.16."— Utskrift av presentasjonen:

1 «De utrolige årene» i Hovedgårdensonen barnehager Presentasjon for oppvekstkomitèen 09.02.16

2 Hva består DUÅ av?

3 Forankring av DUÅ: «De utrolige årene» (DUÅ)er utviklet av Carolyn Webster-Stratton Programmer fra DUÅ brukes i mer en 25 land I Norge ledes arbeidet med DUÅ av Willy Tore Mørch ved Universitetet i Tromsø Brukes av ca 100 kommuner i Norge Bla: St.meld.16 og rapport: «Bedre føre var… Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger» fra Folkehelseinstituttet

4 EFFEKT: En av de best dokumenterte programseriene i Norge for å hjelpe barn med atferds- og sosiale vansker og deres familier Setter barna i «læringsmodus» Reduserer stress og depresjon hos foreldre

5 Skole- og barnehageprogrammet Prøvd ut siden 2002 i Norge, og oppstart i Asker høsten 2012 i Hovedgårdensonen barnehager Gruppelederne får opplæring av DUÅ-ansatte fra Tromsø Alle ansatte deltar – i grupper av 15 stykker 6 hele dager/samlinger med kompetanseheving Oppgaver og oppfølging mellom hver samling Oppfølgingsmøter/veiledningssamlinger med gruppelederne når opplæringen er avsluttet

6 Grunnleggende prinsipper: Positiv forsterkning og oppmerksomhet mot atferd vi vil se mer av Minimal oppmerksomhet og fokus på det vi vil se mindre av Fokus på relasjonsbygging(barn-barn og barn-voksen) Alle ansatte får samme kompetanse Tett foreldresamarbeid Samarbeid med BFE(bla foreldreprogrammet) De voksne endrer atferd – og dermed endrer barna seg!

7 Hvordan jobber vi i Hovedgårdensonen: Implementeringsplan: strukturert og systemrettet Møtetid settes av til refleksjon og erfaringsdeling. Deler gode eksempler Alle ansatte har sitt fora hvor det jobbes DUÅ Alle avdelinger bruker felles teori og verktøy

8 Hva ser vi så langt? Tidlig innsats virker! Små grep – kan gi store, positive endringer Forutsigbare, positive og tydelige voksne gir trygge barn Felles kompetanse i Asker er positivt Kombinasjon med foreldreprogram og barnehageprogram gir gode resultater


Laste ned ppt "«De utrolige årene» i Hovedgårdensonen barnehager Presentasjon for oppvekstkomitèen 09.02.16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google