Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringsutveksling i plenum: Del erfaringer fra «skriving på fagets premisser»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringsutveksling i plenum: Del erfaringer fra «skriving på fagets premisser»"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringsutveksling i plenum: Del erfaringer fra «skriving på fagets premisser»

2

3 Målsetting Bli bevisst hvilke skriveoppgaver vi gir elevene Forankre en forståelse for at skriveopplæringa avhenger av hvilke oppgaver vi gir til elevene Forankre en forståelse for at elevene trenger mye støtte i større skriveoppgaver og at slike oppgaver derfor ikke skal gis i lekse.

4 Utvikler elevene den skrivekompetanse, fagkunnskap og evne til refleksjon som læreplanen krever? (Maagerø og Skjelbred,2010) Snakk med sidemannen Form Hvordan vil du si det? Formål Hvorfor vil du si noe, og til hvem? Innhold Hva vil du si?

5 Skriveoppgaver hentet fra ulike læreverk i naturfag: Tegn eller skriv en historie om et blåbær Skriv en fortelling om en som har gått seg bort og får bruk for kompasset sitt Lag en fortelling om reisen til en rød blodcelle som bringer oksygen til stortåa Skriv en kort fortelling om hvordan ei stjerne utvikler seg fra hun blir dannet til hun dør. Illustrer med figurer som du finner på Internett Maagerø & Skjelbred, 2012, hentet fra: http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/OM_SKRIVING_I_LÆREMIDLER-_til_skrivesenteret_Gjenopprettet.pdf Er dette oppgaver som inviterer til å skrive på fagets premisser? LK-06: «Å kunne skrive i naturfag er å bruke naturfaglige tekstsjangere til å formulere spørsmål og hypoteser, skrive planer og forklaringer, sammenligne og reflektere over informasjon…»

6 En øyeåpner Har du noen gang prøvd å besvare oppgavene du gir til elevene? Hvis du oppdager at du har problemer med å løse oppgaven, er det god grunn til å anta at elevene vil ha det samme, og da må du rett og slett finne på en annen og bedre oppgave (Bakken, 2009)

7 Hva kan du se etter? Ved å prøve å besvare oppgaven vil du også oppdage hva eleven trenger av støtte. Dette kan være: emnehjelp (jobbe grundig med et tema slik at elevene har noe faglig å skrive om) begrepsbank (arbeid med fagbegrepene er sentralt i alle fag) rammer for skriving (stillas som gir elevene støtte) modellering avklaring av formål

8

9 Skriving som grunnleggende ferdighet i samfunnsfag Utdrag frå LK-06: Å kunne skrive i samfunnsfag innebærer: - å kunne uttrykke, grunngi og argumentere for standpunkt -formidle og dele kunnskap skriftlig -sammenligne og drøfte årsaker, virkninger og sammenhenger -vurdere kilder, hypoteser og modeller, og kunne presentere resultat av samfunnsfaglige undersøkelser skriftlig

10 Tre ulike typer oppgaver Type1: Hvilke to byer er verdens største? Type 2: Hvilket land kunne du ha deg å bo i hvis du skulle bodd i et land utenfor Europa? Hvorfor ville du ha bodd i dette landet? (Tenkeskriv) Type 3: Skrive en fagtekst de du sammenligner Norge med et annet land utenfor Europa. Du skal bruke relevante fagbegreper og kildehenvisninger i teksten din. LK-06,kompetansemål etter 7.årstrinn:….samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar

11 Skriveoppgave: Du skal skrive en fagtekst der du sammenligner Norge med Brasil. Du skal sammenligne følgende områder i de o landene: Levekår, klima, historie og språk. Du skal bruke relevante fagbegreper og kildehenvisninger i teksten din. Teksten din skal brukes som eksempel og inspirasjon for neste års 7. trinn når de skal gå i gang med samme tema. LK-06,kompetansemål i samfunnsfag etter 7.årstrinn: …samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar…

12 FørskrivingsfasenSkrivefasenRevisjonsfasenSluttføringsfasen avkode oppgaveteksten klargjøre skrivesituasjonen, formål og mottaker sette mål og vurderingskriterier for skrivearbeidet aktivere bakgrunnskunnskap bruke lesestrategier for å innhente informasjon og bygge kunnskap om emnet bruke læringsstrategier (venn- diagram) for å sammenligne landene Presentere støttesstrukturer (for å strukturere tekst) og skriveramme for å skrive tematiske avnsitt arbeide med modelltekster benytte skriverammer skrive teksten i deler lærer modellerer skriveprosessen revidere teksten ut i fra respons revidere teksten sammen med læringspartner bruke tekstbinderarkiv for å skape god sammenheng i teksten sammenligne med modelltekst lese over teksten på ulike måter og med ulike fokus alene eller sammen tekstbehandlingsverktøy Søke bevisst etter gjengangerfeil (bruke ordkort som støtte) publisere teksten For eksempel:

13 Finne forskjeller og ulikheter mellom Norge og Brasil Bruke fagbegreper i teksten Oppgi kilder Form Hvordan vil du si det? Innhold Hva vil du si? Formål Hvorfor vil du si noe, og til hvem? Avkode oppgaven: Levevilkår, klima, historie og språk i de to landene.

14 Sammenligning av levevilkår: NorgeBrasil Boforhold Skole/utdanning Fritid Eksempel på hvordan elevene kan sammenligne to land:

15 Hvordan teksten skal struktureres InnledningI innledninga bør du si noe om hva teksten dreier seg om. Eks: I denne fagteksten skal jeg sammenligne Brasil og Norge, og jeg vil se på likheter og forskjeller mellom landene når det gjelder levekår, historie og språk. HoveddelHoveddelen skal organiseres i avsnitt. Eksempelvis kan du ha tre avsnitt som omhandler levekår, to avsnitt som omhandler historie og et avsnitt som handler om språk. I hvert avsnitt skal du si noe om likheter og forskjeller. Det vil si at du ikke skal skrive om først det ene landet, så det andre landet, men at du hele tiden sammenligner de to landene. AvslutningHer skal du oppsummere noe av innholdet. Eks: Jeg har i denne teksten sammenlignet Brasil og Norge. Jeg har sett at på noen områder, som for eksempel………er det ikke store forskjeller, mens de på andre områder, som for eksempel…..er det større forskjeller mellom landene.

16 Bruk av modelltekst i arbeidet med avsnitt I Norge og Brasil har alle barn rett til skolegang. I Norge er alle sikret 13 år på skole, mens i Brasil har barna bare rett til åtte års skolegang. Mange barn i Brasil lever i fattigdom og de får ikke gå på skole, fordi de må tjene penger til familien. Barna i Norge har rett på utdanning og slipper å jobbe. Hvis man får seg en utdanning vil man også få seg en jobb. I Brasil vil ikke barna som ikke går på skolen få seg en jobb og mange lever hele livet i fattigdom. http://www.skrivesenteret.no/ressurser/a-skrive-avsnitt/

17 Eksempel på tekstbinderarkiv

18

19 Skriveoppgaver i samfunnsfag

20 Definer læringsmålet Identifiser det som skal vurderes for å nå læringsmålet Planlegge læringsfremmende aktiviteter og oppgaver Steg 1 Steg 2 Steg 3

21 Gode skriveoppgaver Oppgavene bør ha et klart formål og en definert mottaker. Oppgavene bør brukes både til «å lære å skrive» og «å skrive for å lære». Oppgavene bør invitere til å skrive teksttyper som har status i faget. Oppgavene bør oppfordre til å benytte ulike modaliteter som benyttes i faget. Oppgavene bør invitere til å bruke et fagspesifikt språk.

22 Snakk sammen i grupper: 1.Hvilke skriveoppgaver legger du til rette for i din klasse? 2.Hvordan kan du videreutvikle skriveoppgavene du gir elevene? 3.Hvordan kan du tilpasse oppgavene i lærebøkene slik at de er i tråd med å skrive på fagets premisser?

23 Oppsummering i plenum Hva snakket dere om?

24 Oppgaver til personalet


Laste ned ppt "Erfaringsutveksling i plenum: Del erfaringer fra «skriving på fagets premisser»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google