Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spes.ped Marianne, Tove, Henning 1 AUTISME AUTISME Autisme er en alvorlig psykisk forstyrelese som kan opptre i en schizofreni eller utvikles i tidlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spes.ped Marianne, Tove, Henning 1 AUTISME AUTISME Autisme er en alvorlig psykisk forstyrelese som kan opptre i en schizofreni eller utvikles i tidlig."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Spes.ped Marianne, Tove, Henning 1 AUTISME

3 AUTISME Autisme er en alvorlig psykisk forstyrelese som kan opptre i en schizofreni eller utvikles i tidlig barnealder. Tilstanden karakteriseres ved at personen lukker seg inni sin egen tankeverden og ikke viser interesse for individer eller ting i omgivelsene. Språklige problemer Medisinsk leksikon 1989

4 Spes.ped Marianne, Tove, Henning Autisme - Schizofreni Autisme viser seg før 3 års alder Schizofreni viser seg oftest etter 15 års alder Personer med autisme veksler ikke mellom perioder med tilnærmet normal funksjon og faser med akutt sykdom slik det ofte kan sees ved Schizofreni

5 Spes.ped Marianne, Tove, Henning Autisme - årsaker Autisme har en biologisk årsak og er et resultat av organisk dysfunksjon ( forstyrelse av kropps funk.) Myten om kjøleskaps-mødre er herved død!

6 Spes.ped Marianne, Tove, Henning Autisme symtomer – EEG avvikelser (en metode for å kartlegge hjernens elektriske aktivitet) – avvikende nystagmus (ufrivillig rytmisk øyebevegelse) – for sen integrering av umodne, infantile reflekser og stereotype bevegelser

7 Spes.ped Marianne, Tove, Henning En ”triade” av syndromer Lorna Wing & Judy Gould forestillingsevnekommunikasjon sosial interaksjon

8 Spes.ped Marianne, Tove, Henning Autisme En ”triade” av syndromer med følgende fellestrekk: svekket evne til å etablere sosiale relasjoner: – fjernhet, passivitet og særhet svekket forestillingsevne og ”aktivitet” med resulterende stereotyp atferd svekket evne til å forstå og ta del i verbal og ikke verbal kommunikasjon

9 Spes.ped Marianne, Tove, Henning Kjennetegn: ekkotale To typer; Umiddelbar – en ytring imiteres straks den er uttalt. Utsatt – ytringer som kan komme i helt andre situasjoner, dager, uker måneder senere og i helt andre situasjoner.

10 Spes.ped Marianne, Tove, Henning Bruk av ekkotale. Autistiske barn bruker ekkotalen på flere ulike funksjonelle måter; for å ta tur i samtaler, for å be om noe, for å påstå og hevde ting, for å gi bekreftende svar, som egentrening i bruk av ord og vendinger, som en måte å regulere egen adferd på.

11 Spes.ped Marianne, Tove, Henning Kjennetegn: Splinterferdigheter Uvanlige hukommelsesfunksjoner; Musikk eller tegning Finne figurer i skjulte, kompliserte mønster. Ferdigheter som kan løses ved matching. Spesielle regneferdigheter (eks. RAIN MAN).

12 Spes.ped Marianne, Tove, Henning ”Theory of mind” - tankeblindhet manglende eller svekket evne til å ta andres mentale perspektiv og forstå at andre menneskers oppfatning kan være forskjellig fra deres egen Et eks. er ”Liksom-leken” der barnet for eksempel bruker en kloss som bil som forløper for mentalisering. Hos mennesker med autisme er denne leken fraværende eller sterkt avvikende

13 Spes.ped Marianne, Tove, Henning Landsforeningen for autister har følgende målsetting for opplæringen: - opplæring i livslangt perspektiv - mulighet til å kunne fungere i bolig og arbeid - høyst mulig grad av selvforsørgelse - bredest mulig kontaktflate i nærmiljøet - opprettholdelse av familieforhold

14 Spes.ped Marianne, Tove, Henning Generelle behov hos mennesker med autisme: rutiner visualisering konkret undervisning/opplæring generaliseringsplaner struktur individuelle planer

15 Spes.ped Marianne, Tove, Henning Tiltak Systematisk og omfattende opplæring Skape struktur som gjør omgivelsene oversiktlige og forutsigbare Velge fra flere metoder for å lykkes Kartlegge funksjonsnivå, læringsforutsetninger og utviklingsmuligheter og vektlegge MESTRINGSMULIGHETER!


Laste ned ppt "Spes.ped Marianne, Tove, Henning 1 AUTISME AUTISME Autisme er en alvorlig psykisk forstyrelese som kan opptre i en schizofreni eller utvikles i tidlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google