Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NVF-seminar Forvaltningsreformen og samferdsel Plan- og beslutningsprosesser KVU/KS1-prosesser og planprosess etter plan- og bygningsloven Marit Winther.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NVF-seminar Forvaltningsreformen og samferdsel Plan- og beslutningsprosesser KVU/KS1-prosesser og planprosess etter plan- og bygningsloven Marit Winther."— Utskrift av presentasjonen:

1 NVF-seminar Forvaltningsreformen og samferdsel Plan- og beslutningsprosesser KVU/KS1-prosesser og planprosess etter plan- og bygningsloven Marit Winther Sørstrøm Seksjonssjef

2 KVU-prosess Målsetting: –Kartlegge behov –Avklare aktuelle konsept for transportsystemet i korridoren –Vurdere grad av måloppnåelse for de ulike konsept –Redegjøre for transportmessige og samfunnsøkonomiske virkninger av de ulike konsept

3 Eksempel på behov –Nasjonale behov –Etterspørselsrelaterte behov –Interessegruppebaserte behov –Regionale og lokale myndigheter sine behov

4 Eksempel på beslutning KS1 Det skal utarbeides videre konseptene F og J. Begge må utredes til samme nivå som grunnlag for behandling av kommunalplan etter plan- og bygningsloven

5 Plan- og bygningsloven §1-1: Planlegging skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. …… sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.

6 Plan- og bygningsloven §3-1: ……Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område sees i sammenheng gjennom samordning og samarbeid…… ……skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring og ikke være mer omfattende enn nødvendig……

7 Framdrift plansak m/KVU 200120022003200420052006200720082009 Kommunedelplan KDP og KU Konsekvensutredning KVU / KS1 Høring KDP Vedtak KS1

8 Innspill til evaluering av KVU og KS1 Sikre lokalt engasjement og medvirkning, og økt politisk aksept for resultatet. Integrere KVU-/KS1-prosess i planprosess etter plan- og bygningsloven.

9 Framdrift plansak m/KVU 200120022003200420052006200720082009 Kommunedelplan KDP og KU Konsekvensutredning KVU / KS1 Høring KDP Vedtak KS1


Laste ned ppt "NVF-seminar Forvaltningsreformen og samferdsel Plan- og beslutningsprosesser KVU/KS1-prosesser og planprosess etter plan- og bygningsloven Marit Winther."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google