Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vitenskapsteoretisk fundament Hypotetisk-deduktive metode: Teori Empiriske Hypoteser sammenhenger Observasjoner (Kilde: Ringdal, 2007: 41) ‏

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vitenskapsteoretisk fundament Hypotetisk-deduktive metode: Teori Empiriske Hypoteser sammenhenger Observasjoner (Kilde: Ringdal, 2007: 41) ‏"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vitenskapsteoretisk fundament Hypotetisk-deduktive metode: Teori Empiriske Hypoteser sammenhenger Observasjoner (Kilde: Ringdal, 2007: 41) ‏

2 Vitenskapsteori: deduksjon / induksjon Kvantitativ vs. kvalitativ metode Vi skiller mellom de teoretiske formuleringene (hypoteser eller antakelser) og empiriske analyser. Empiri: innsamling og anvendelse av datamateriale for å belyse teoretiske problemstillinger Kvantitativ metode: tar utgangspunkt i teori og gjennomfører test av hypoteser og teorier Kvalitativ metode: tar utgangspunkt i empiri og utvikler hypoteser og teorier

3 Metodevalg Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode har to hovedalternativer: kvalitativ og kvantitativ metode. Vi har sett over at det som kalles deduktiv utvikling av problemstilling kan refereres til som kvantitativ metode - og den induktive utviklingen av problemstillinger refereres til som kvalitativ metode. Sammenhengen mellom problemstilling og metodevalg er tydelig.

4 Metodevalg Sammenheng mellom problemstilling og metodevalg er direkte og ofte entydig: Om problemstillingen er basert i: - vage, usikre teorier velg kvalitativ metode - bestemte, tydelige teorier velg kvantitativ metode

5 Kvalitativ vs. kvantitativ metode Kvalitativ metode Kvantitativ metode En sosialt konstruert verden En objektiv sosial verden Oppdage begrep, utvikle teoriTeoristyrt, starter med begrep Formålsforklaringer (hvorfor)Årsaksforklaringer (hvordan) Små utvalg av caseStore representative utvalg Nærhet til det som studeresAvstand til det som undersøkes Naturlige omgivelserKunstige omgivelser Fleksibel Strukturert Tekstdata, sitatTalldata, tabeller Uformelle analyseteknikkerStatistiske analyseteknikker (Basert på Ringdal, 2007: 92 )‏

6 Problemstilling og metodevalg: noen eksempler Evaluering av et multimedieprodukt → kvalitativ Analyse av strategi for én bedrift → kvalitativ Analyse av arbeidsmiljø i én bedrift→ kvalitativ Effekter av reklame (multimedia) → kvantitativ Analyse av strategivalg i en hel bransje→ kvantitativ Kartlegg omfanget av et arbeidsmiljøproblem i én bedrift→ kvantitativ

7 Problemstilling og metodevalg: lenker til eksempler Her er lenker til ulike forskningsinstitusjoner / forskere og ulike problemstillinger i forskningsprosjekt: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste: IndividdataIndividdata Multimedia Research: Technical University DresdenTechnical University Dresden Universitetet i Oslo (Informatikk): Mobile paymentMobile payment


Laste ned ppt "Vitenskapsteoretisk fundament Hypotetisk-deduktive metode: Teori Empiriske Hypoteser sammenhenger Observasjoner (Kilde: Ringdal, 2007: 41) ‏"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google