Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Antitrombotisk behandling ved atrieflimmer Arnljot Tveit Seksjonsoverlege indremedisinsk forskning Vestre Viken Sykehuset Asker og Bærum GERIT 24. november.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Antitrombotisk behandling ved atrieflimmer Arnljot Tveit Seksjonsoverlege indremedisinsk forskning Vestre Viken Sykehuset Asker og Bærum GERIT 24. november."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Antitrombotisk behandling ved atrieflimmer Arnljot Tveit Seksjonsoverlege indremedisinsk forskning Vestre Viken Sykehuset Asker og Bærum GERIT 24. november 2009

2 2 Alder og prevalens av AF Heeringa et al. Prevalence, incidence and lifetime risk of atrial fibrillation: the Rotterdam study. Eur Heart J 2006;27:949–953 Tveit et al. Atrial fibrillation and antithrombotic therapy in a 75-year-old population. Cardiology 2008;109:258–262

3 3 Indikasjoner for warfarin Tveit et al. Cardiology 2008;109:258–262

4 4 Folkemengde i Norge over 67 år Statistisk Sentralbyrå: Folkemengde, fremskrevet. 2008

5 5 AF i Norge 2008: –65.000 med AF (1,3 %) –9.000 nye AF-tilfelle pr. år 2040: –130.000 med AF –18.000 nye AF-tilfelle pr. år Heeringa et al. Prevalence, incidence and lifetime risk of atrial fibrillation: the Rotterdam study. Eur Heart J 2006;27:949–953 Statistisk Sentralbyrå: Folkemengde, fremskrevet. 2008

6 6 AF og hjerneslag

7 7 Embolier fra venstre atrium Pasienter med AF har også økt risiko for ”ordinære” hjerneslag –og hjerneblødninger (!)

8 8 Trombedannelsen ved AF Unormale strømningsforhold Endotelskade/aktivering Aktivert koagulasjon

9 9 Unormale strømningsforhold I sinusrytme pumper atriene før ventriklene, sørger for god gjennomstrømning Ved AF uteblir pumpingen, og strømningshastigheten går ned, særlig i aurikkelen 90 % av trombene dannes i aurikkelen

10 10 Venstre atriums aurikkel

11 11 Endotelskade/aktivering I sinusrytme er atrieveggen glatt og jevn på innsiden Under AF blir veggen seig, ujevn og ”hårete”

12 12 Forkammervegg - Sinusrytme

13 13 Forkammervegg - AF

14 14 Aktivert koagulasjon Økte verdier av flere faktorer i blod som tyder på aktivert koagulasjon

15 15 ACC/AHA/ESC guidelines 2006 Fuster et al. Europace 2006; 8: 651–745

16 16 ACCP guidelines 2008 Singer et al. Chest 2008;133;546-592

17 17 Forebygging av hjerneslag ved AF Warfarin reduserer risiko for hjerneslag med 64 % –Velregulert warfarinbehandling 80 % ASA reduserer risiko med 22 % Hart et al. Ann Intern Med. 2007;146:857-867

18 18 Generelle retningslinjer for antitrombotisk behandling ved AF Valg av antitrombotisk behandling baserer seg på tilleggsrisikofaktorer Mange scoringssystemer CHADS2 score står sterkest –Treffer godt –Enkel i bruk

19 19 CHADS2 score Congestive heart failure – 1 poeng Hypertension – 1 poeng Age – 1 poeng Diabetes – 1 poeng Stroke – 2 poeng

20 20 CHADS2 score og risiko for hjerneslag CHADS2 scoreÅrlig risiko (%) 01.9 12.8 24.0 35.9 48.5 512.5 618.2

21 21 CHADS2 score og valg av antitrombotisk behandling CHADS2 score = 0: ASA CHADS2 score = 1: ASA eller warfarin CHADS2 score ≥ 2: Warfarin

22 22 CHADS2 score Gjelder like mye for anfallsvis som for vedvarende AF Gjelder også for atrieflutter

23 23 Dårligere validerte risikofaktorer Hunkjønn Alder 65-75 år Koronarsykdom ACC/AHA/ESC guidelines 2006 angir at disse kan tas med i beslutningsgrunnlaget Nye europeiske retningslinjer i 2010 –Raffinering av CHADS2 score?

24 24 Nye antitrombotiske midler Orale direkte trombinhemmere Orale faktor Xa-hemmere

25 25 Dabigatran Oral direkte trombinhemmer Fast dose Ingen monitorering Sammenlignet med warfarin ved AF i RELY-studien

26 26 RELY-studien 18.000 pasienter med AF og tilleggsrisikofaktorer for hjerneslag ble randomisert til –Dabigatran 110 mg x 2 –Dabigatran 150 mg x 2 –Warfarin Fulgt i 2 år i gjennomsnitt

27 27 RELY-studien Dabigatran 150 mg x 2 –Mer effektiv til å forebygge hjerneslag enn warfarin –Samme risiko for blødninger Dabigatran 110 mg x 2 –Like effektiv som warfarin –Lavere blødningsrisiko

28 28 RELY-studien Risiko for hjerneblødninger lavere med dabigatran –Warfarin: 0,4 % –Dabigatran 150 mg x 2: 0,1 % –Dabigatran 110 mg x 2: 0,1 %

29 29 RELY-studien Dabigatran ga økt forekomst av gastrointestinale bivirkninger

30 30 Oppsummering Betydelig økt forekomst av AF i årene som kommer Tilleggsrisikofaktorer avgjør valg av antitrombotisk behandling –CHADS2 score Mange nye antitrombotiske medikamenter under utvikling –Dabigatran


Laste ned ppt "1 Antitrombotisk behandling ved atrieflimmer Arnljot Tveit Seksjonsoverlege indremedisinsk forskning Vestre Viken Sykehuset Asker og Bærum GERIT 24. november."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google