Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hallingforsk Samarbeidsseminar Hallingdal - Alta 13.-14. oktober 2011 Knut Dalen Prosjektleiar Hallingforsk Professor UiB – Forskar UiO Kommunepsykolog.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hallingforsk Samarbeidsseminar Hallingdal - Alta 13.-14. oktober 2011 Knut Dalen Prosjektleiar Hallingforsk Professor UiB – Forskar UiO Kommunepsykolog."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hallingforsk Samarbeidsseminar Hallingdal - Alta 13.-14. oktober 2011 Knut Dalen Prosjektleiar Hallingforsk Professor UiB – Forskar UiO Kommunepsykolog i Hol og Ål

2 Hallingforsk opna av Bjarne Håkon Hansen med eit hallingkast 16. des 2008

3 Målsetting Hallingforsk skal fremje og gjennomføre allmennmedisinsk forsking og helsetenesteforsking i skjeringspunktet mellom kommune- helsetenesta og spesialisthelsetenesta

4 Hallingdal Hallingdal: 6 municipalities 20.000 inhabitants, The largest tourism region in Norway Ål: 5000 inhabitants Hallingdal sjukestugu - a cottage hospital / community hospital 170 km from Ringerike sykehus – the nearest general hospital

5 Hallingdal sjukestugu (2010) About 600 admissions - Mean length of stay: 6.3 days 1/3 acute admissions 1/3 treatment after hospitalization 1/3 rehabilitation

6 UiO, Institutt for helse og samfunn, Avd. for allmenn- og samf.med, Allmennmedisinsk forskningsenhet Kommunane i Hallingdal, Regionrådet for Hallingdal Helse Sør-Øst, Vestre Viken HF, Ringerike sykehus / Hallingdal sjukestugu Andre økonomiske bidragsytarar, Gjensidige Hallingdal Nasjonalt Senter for Distriktsmedisin, UiT Prosjekt HALLINGFORSK Eit 4 års prosjekt UiB, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

7 Prosjekt HALLINGFORSK Knut Dalen – prosjektleiar20 % tilsetting lokalt 10 % tilsetting ved AFE Robert Tunestveit10 % tilsetting lokalt 20 % tilsetting NSDM Peter Schiellerup20 % tilsetting AFE Øystein Lappegard50 % Guri FetenTilknytta på timebasis, statistikk Administrativ stilling10 % tilsetting lokalt Medarbeidarar pr. 05.09.2011:

8

9 Cottage hospitals: Powerhouses of rural medicine The 17th Nordic Congress of General Practice, Tromsø, 14-17 June 2011 Chair: Knut Dalen

10 Presenters Øystein Lappegard, Hallingforsk, NORWAY Øystein Furnes, Alta helsesenter, NORWAY –Presented by Anne Davidsen Catharina Ingvarsson, Storuman helsesenter, SWEDEN Robert Tunestveit, Hallingforsk, NORWAY Erik Langfeldt, Nordkapp kommune, NORWAY

11

12 Forskningsprosjekter under gjennomføring PCR ved nedre luftveisinfeksjoner. Betydningen av ny diagnostikk for pasienttilfredshet og nytteverdi for legen (Prosj.ansv.: Peter Schiellerup, Veileder: Prof. M. Lindbæk) Rask reponering ved skulderluksasjon- effekt på reluksasjonsraten. (Prosj. ansv: H.Lystad, Veileder: PhD Peter Schiellerup).

13 Forskningsprosjekter under gjennomføring Satelittdialyse. Økonomi og livskvalitet. (Prosj. ansv: Robert Tunestveit. Veileder: flere, bl.a. prof. Knut Dalen).

14 Forskningsprosjekter under gjennomføring Akuttinnleggelser ved Hallingdal sjukestugu. (Prosj. Ansv: Ø. Lappegard Veileder: Prof. Per Hjortdahl, Institutt for helse og samfunn, UiO).

15 Prosjektidé Lokalt psykisk helsevern - oppfølgingsstudie Slutten av 1990-talet –Innlegging Lier –Innlegging HSS Gruppeskilnader? Kvar er desse pasientane i dag? (Prosjektidé: Jan Eyvind Rekvig. Veileder: Prof. Knut Dalen).

16 Samarbeid Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud HiBu – Høgskolen i Buskerud

17 Prosjekt forsterket demensomsorg Samarbeidsmøte 23. september 2011 –Sjukeheimslegane i Hallingdal –Hallingforsk –Andre interesserte legar og sjukepleiarar

18 Tilfeldig, uformell informasjon i et lite lokalsamfunn - nyttig informasjon eller bare sladder?

19 Samarbeidsseminar Hallingdal – Alta 13.-14 oktober 2011

20

21 Fagutvikling Lokalt psykisk helsevern 20% prosjektstilling: praksiskonsulent for psykiatri ved Hallingdal sjukestugu Styrket pasientrettet samarbeid mellom kommuner, allmennleger og helseforetak (Prosj.ansv: S. Mauritzen Veileder: Prof. Knut Dalen).

22 ”Mine strøtankar” Kven kan ha nytte av Hallingforsk? –Lokalbefolkning Betre helsetilbod? –Kortreist forsking Naturleg laboratorium? –Fagpersonar Stimulerande fagmiljø? –Forskarar Meriterande forsking? Samarbeid? ”Naturleg laboratorium”? –Hallingdalsregionen Hindre fråflytting – sikre tilflytting Omdømmebygging

23 ”Mine strøtankar” Utfordringar (Det heiter ikkje hindringar lenger) –Lokale Vertskommunen har framleis ikkje greidd å skaffe tenlege lokale FoU Hallingdal? –Må starte frå nullpunktet Ingen forskingstradisjon –Strukturelle tilhøve Forsking er ikkje ein del av arbeidsoppgåvene –Kven skal drive forskinga Fastlegane? Anna helsepersonell? Broca: «Dei to viktigaste hindringane for å drive forsking er familie og privat praksis» –Vidare samarbeid Hallingdal – Alta? Forsking Seminar

24 Forskingsskisser Ivar Aaraas 1998: siste forskingsprosjekt på Sykestua i Alta –På tide med meir forsking?

25


Laste ned ppt "Hallingforsk Samarbeidsseminar Hallingdal - Alta 13.-14. oktober 2011 Knut Dalen Prosjektleiar Hallingforsk Professor UiB – Forskar UiO Kommunepsykolog."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google