Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DET NORSKE TRAVSELSKAP Travhesten – fra start til slutt 2013 - 2015 Norsk Hesteeierforbund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DET NORSKE TRAVSELSKAP Travhesten – fra start til slutt 2013 - 2015 Norsk Hesteeierforbund."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 DET NORSKE TRAVSELSKAP Travhesten – fra start til slutt 2013 - 2015 Norsk Hesteeierforbund

3 Hensynet til hesten skal ha høyeste prioritet i all aktivitet drevet av DNT (Trav 2015-3 verdigrunnlag) Opphører DNTs ansvar for løpshesten ved endt karriere? Hvilket ansvar har NHF og NHS?

4 Denne presentasjonen diskuterer 3 tiltak for å bedre hestevelferden Kan /bør DNT etablere – et Hestevelferdsfond? –returpant på hestepass som reduserer kostnaden med å avlive hesten? Kan praktiske ordninger bedres rundt –slakting, avlivning og Mattilsyn -

5 Hva skjer etter endt løpskarriere? Avl Slakt/avliving Alternativt bruk?

6 Hensyn til hestevelferd og til omdømme www.finn.no –Er vi tjent med at travere etter karrieren er uten verdi og gis vekk NEI Brunessaken Overproduksjon «Bruk og kast»

7 Har vi et ansvar for å tilrettelegge for etterbruk/sikre verdig avslutning? Jfr lov om dyrevelferd § 3. Generelt om behandling av dyr Dyr har egenverdi ……. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

8 Omskolering/brukstest? Kan DNT eller NHS tilrettelegge for omskolering av løpshesten slik at den kan få et liv som hobby hest etter karrieren? Ridtraver som svenskene har fokusert på. Oppgave for NHS? Gir godt omdømme

9 «Etterbruk - Omdømme» Kan stimulering av «etterbruk» være en måte å vise omverdenen at vi bryr oss om travhestene også etter at pengene er tjent? Hvordan kvalitetssikre traveren som slippes ut til hobbymarkedet- er det mulig å gjøre den mer atraktiv med en brukstest? NHS?

10 Hestevelferdsfond? Velferdsavgift pr start? –Til hestevelferdsprosjekter F eks omskolering/stimulere «etterbruk» Omdømmebygging –Vi ønsker at opinionen skal oppfatte at vi bryr oss om hestene også etter at pengene er tjent –F. eks 10 kr pr start til velferdsfondet, 5 kr av disse bør komme fra NR som er ansvarlig for spill på hestene «tonoavgift», med 45000 starter gir dette 450.000 til fondet pr år.

11 Er kostnadene ved å få avlivet hesten blitt et velferdsproblem? JA Slakteverdien var ca 6.000 og er nå ca 1.500 Avlivningskostnaden ca 3.000 Innføre «hestepant» i sertifiseringsavgiften som utbetales ved avliving/slakting for å sikre en verdig avslutning på hestens liv? Panten utbetales når hesten er attestert avlivet og slaktet/destruert og DNT mottar passet i retur.

12 Status i dag Slakting av hest -krav om mikrochip, hestepass og helsekort. Må være «slaktbar» se avsnitt IX i passet. Helsekortet skal inneholde de behandlingene hesten har fått. Diskuteres med Mattilsynet.

13 …status i dag Avliving til destruksjon -Når hesten ikke kan/skal slaktes til humant konsum. Kan ikke hesten leveres på slakteriet, men avlives og leveres til destruksjon? Diskuteres med Nortura og de andre slakteriselskapene.

14 …..status i dag Hesten avlives av dyrlegen/andre -ved bruk av medikamenter -ved skyting(boltepistol) - Hesten blir evt liggende hjemme til henting for destruksjon eller blir grav ned eller i verste fall lagt i skogen. Ikke noe organisert system.

15 Henting av kadaver Norsk ProteinNorsk Protein henter kadaver i hele landet. Hesten skal ha pass? Hestesko må fjernes. I tilfeller der hesten ikke har pass vil den likevel bli hentet, men det vil stilles større krav til opplysninger. Henting av kadaver koster 1900 + mva (pris opplyst av Norsk Protein august 2013). Evt. avliving utført betales separat.

16 Vil en returpant på hestepasse stimulere til at hestene avlives på et rettere tidspunkt? JA Returpant på hestepasset når det er dokumentert fra slakteri /Norsk protein at hesten er død?

17 «Hestepant» (returpant på hestepasset)? 1600 pass utstedt i 2014, kr 1500 i «pant»: 2.400.000 Forventet avhending av travhest i 2014 ca 1700?

18 Hestevelferdsfond? –Forslag: Finansieres med 5kr/start og 5kr/start fra NR gir 450.000 –Startavgift er innført 100 kr til et anna formål enn dette (4.500.000) –Forslag: 1600 pass utstedt i 2014, 1500 kr i «pant» gir 2.400.000. –Forslag 50 kr gir 80 000 –Returpant på hestepasset kr ??,- 50,- 300,- 1000,- 2000,-

19 Ansvarlig for å avhende hesten Hesteeieren NHF, DNT og NHS har et klart delansvar for å finne gode ordninger. NHF og NHS forslag til DNT innen 1. sept 2015


Laste ned ppt "DET NORSKE TRAVSELSKAP Travhesten – fra start til slutt 2013 - 2015 Norsk Hesteeierforbund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google