Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen Januar 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen Januar 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen Januar 2016

2 Bakgrunn for prosjektet Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet Trondheim – Steinkjer 2011 Nasjonal transportplan 2014 – 2023 Handlingsprogrammet 2014-2023 Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

3

4 Effektmål Redusere kjøretiden for persontog med bakgrunn i bedre akselerasjon Øke fleksibiliteten for togoperatørene Redusere støynivået fra togene på strekningene Redusere klimagassutslippene fra person- og godstransporten på strekningene Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

5 Miljømål Tilrettelegge for at mer av togtrafikken kan bruke fornybare energikilder. Redusere klimagassutslippene (CO2) fra togtrafikken med 25-30 %, tilsvarer en reduksjon i CO2-utslipp fra trafikken på 12 000 tonn pr. år. Ingen direkte utslipp av gasser (SO2, NOX, CO, HC) og partikler til luft fra elektrisk togtrafikk på strekningen. Mindre støy fra togtrafikken med bakgrunn i at elektriske tog er stillere ved lave hastigheter og når de står i ro. Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

6 Prosjektets omfang Nordlandsbanen ̶ Trondheim S – Steinkjer ̶ 121,5 km ̶ Stavne – Leangenbanen ̶ 5,5 km Meråkerbanen ̶ Hell – Storlien ̶ 74 km Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

7 Prosjektets omfang Elektrifisering av dagens trasé ̶ Kontaktledningsanlegg (KL) for overføring av elektrisk energi fra omformerstasjoner til tog ̶ I Norge benyttes 15000 V og 16 2/3 Hz Autotransformatorsystem (AT-system) ̶ to ledere (positivleder og negativleder) ̶ Autotransformatorer ved ca. hver tiende kilometer langs banen To nye omformerstasjoner ̶ Eidum og Steinkjer Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

8 Omformerstasjon Prosjektets omfang

9 Videre fremdrift Det er satt av 184 millioner i første periode av NTP. Detaljplanlegging i 2015 – 2016 KS2 i 2016. Konsesjonssøknad sendes NVE 2016 Oppstart bygging 2017 Produksjon 2017-2023 Omformerstasjoner bygges tidlig/først i byggeperioden: Eidum bygging 2017-2019 Steinkjer bygging 2018-2020 Ferdigstillelse Ibruktagelse av delstrekninger 2020 - 2023 Prosjektavslutning senest 2023 Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen


Laste ned ppt "Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen Januar 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google