Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Hva ble resultatet på IT-området av fusjonen mellom universitetet og høyskolen i Tromsø?” NTNUs IT-konferanse Hell, 20.-21. september 2010 Magnar Antonsen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Hva ble resultatet på IT-området av fusjonen mellom universitetet og høyskolen i Tromsø?” NTNUs IT-konferanse Hell, 20.-21. september 2010 Magnar Antonsen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Hva ble resultatet på IT-området av fusjonen mellom universitetet og høyskolen i Tromsø?” NTNUs IT-konferanse Hell, 20.-21. september 2010 Magnar Antonsen, IT-direktør, Universitetet i Tromsø

2 2

3 Hva var det som skjedde med Edb- sentret på 80-tallet?  Var forvitret  Prøvde å finne ny kurs (1988-1989)  Arbeidet for å få flere personellressurser  Hadde god oppetid på utstyret, ville bli bedre!  Fanget ikke opp nye teknologiske retninger  Satset på å overleve på sine gamle venner  Gjorde tingene rett, men ikke de rette tingene og kom mer og mer i uttakt med brukernes behov Ble i Universitetsstyremøtet i mars 1990 halvert personellmessig og de gjenværende ble bedt om å drive på med nett.

4 Hva er det som skjer med IT- avdelingen? (analyse 2005)  er forvitret  Prøver å finne ny kurs  Arbeider for å få flere personellressurser  Har god kvalitet på sine tjenester  Fanger ikke opp nye teknologiske retninger  Satser på å overleve på sine gamle venner  Gjør tingene rett, men sannsynligvis for lite av de rette tingene, og blir i større og større grad i uttakt med brukernes behov.

5 5 Universitetsstyret Rektor Med.fak SV-fak Hum-fak Mat.nat NFH Jur-fak Enheter u/styret TMU U-vett Amundsen Samisk UB SEMUT Kvinnforsk Universitetsdirektøren m/stab IT- avdelinga ADB- seksjonen Nett- seksjonen System- seksjonen Kom.- avdelinga Pers/øk. avd. Teknisk avdeling Forskn.- og studieavd. Universitetet i Tromsø Høgskolen i Tromsø Høgskolesstyret Rektor Avdeling for lærerutdanning Avdeling for kunstfag Avdeling for helsefag Avdeling for ing.- og økonomifag Høgskoledirektøren m/stab Pers./øk. avd. Studieavd. IT- og bibliotek IT

6 Organisering av IT - sammensatte utfordringer Hvor viktig er valg av organisasjonsmodell? Hvordan komme videre fra den sentraliserte IT- strategien 2001 ny intern leveransemodell  Implementering utsatt i påvente av fusjonen. Fusjonen  Høgskolens IT-avdeling  Lokalt IT-personell

7 Organisering av basal IT Premisser  Tjenestetilbudet på enhetene må opprettholdes på  Nærhet til lokalt IT-personell og brukermiljøet er viktig  Ansatte har både rett og plikt til å følge sine oppgaver  Få eller ingen endring av arbeidssted Arbeidsgrupp e  Kartlegge basal IT og foreslå bemanningsplan  Plan for integrering av basale IT-systemer  Innplassering av berørte medarbeidere  Medlemmer fra ITA, fakultetene og enhetene  Rapport levert mars 2009 og godkjent juni 2009 Åpne orienteringsmøter 2.3.09 og 3.6.09 Orientering på IDF-møter (fagforeningene)

8 Avdeling for IT IT-direktør ass. IT-direktør Seksjon for infrastruktur Nett- infrastruktur System- infrastruktur Telefoni Seksjon for tjenester og applikasjoner Grunntjenester Appl. tjenester Tungregning Seksjon for prosess og integrasjon Business applikasjoner Prosess, integrasjon og utvikling Seksjon for klientdrift Driftsgruppe Sørøya Driftsgruppe Campus Driftsgruppe Campus nord Seksjon for brukerstøtte AdministrasjonStab 8 TEAM Fakultet/ enheter

9 Ny IT-organisering Fra hierarkisk til lagdelt modell  Konsolidere fagkompetanse  Unngå dobbeltarbeid  Gjenbruk av løsninger  Større krav til koordinering fra ledelsen, mellomledelsen Endrede brukervaner nødvendig. Tar tid å få ut effekt  3 årsverk totalt nedbemannet til nå  Sitter vi med rett IT-kompetanse?

10 Erfaringer fra arbeidet med IT- organiseringen Utfordringer og fallgruver  Endre den som endrer utgjør en betydelig risiko (utvidet frist for når ny organisasjon skulle være på plass)  Usikkerhet er ok, lær folk å se muligheter Suksesskriterier  Involver så mange som mulig  Kommuniser og informer, selv når du ikke har noe å informere om  Spar på kreftene, det er et langt løp Identifisere områder det må jobbes videre med i linja, vi holder enda på med implementering av fusjonen. 10


Laste ned ppt "”Hva ble resultatet på IT-området av fusjonen mellom universitetet og høyskolen i Tromsø?” NTNUs IT-konferanse Hell, 20.-21. september 2010 Magnar Antonsen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google