Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ståstedsanalysen. Udir.no - Skoleporten - Ståstedsanalysen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ståstedsanalysen. Udir.no - Skoleporten - Ståstedsanalysen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ståstedsanalysen

2

3 Udir.no - Skoleporten - Ståstedsanalysen

4 Ståstedsanalysen i PULS Oppvekst og levekår har laget en mal for Ståstedsanalysen i PULS. (prosessdesign – delte prosesser – Ståstedsanalysen (b-trinn/u-trinn) Rektor bestemmer selv utvalget. Eksempel: skolens resultater de 2 siste år + snitt Stavanger skolens resultater de siste 3 år

5

6

7 Eksempel på utvalg for Gausel skole

8 Noen indikatorer må ha et «eget utvalg» Dette kan gjelde kartleggingsresultater på 1.- 3.trinn, karakterresultater, gjennomføring i vgo. Rune hjelper deg slik at du får det utvalget du ønsker Ståstedsanalysen i PULS

9 Påstander i Ståstedsanalysen (fase 2) - lærerne besvarer en elektronisk spørreundersøkelse

10

11

12 Ståstedsanalysen – de ulike fasene Fase 1 Rektor laster ned Ståstedsanalysen via PULS. - data om skolens ressursgrunnlag, elevenes læringsmiljø og læringsresultater. Innenfor hvert av disse områdene kan skolen velge hvilke indikatorer dere ønsker å ha med. Skolen kan også ta med data fra lokale undersøkelser. Fase 2 består av en undersøkelse hvor personalet tar stilling til påstander om skolens praksis. Deretter drøfter personalet det samlede materialet fra fase 1 og fase 2. Materialet skal danne grunnlag for den samlede vurderingen i fase 3. Fase 3 Rektor legger opp til en prosess hvor personalet ser materialet fra fase 1 og fase 2 i sammenheng. En god involvering av personalet er avgjørende for solid forankring av konklusjonene og valg av utviklingsområder. Udir anbefaler bruk av SWOT-metoden 1 som kan gi god systematikk i analyse, prioritering og konklusjon.bruk av SWOT-metoden 1

13

14 Framdriftsplan – Lassa skole

15 Steg for steg 1. Rektor foretar nødvendige avklaringer på skolen 2. Rektor setter opp en tenkt fremdriftsplan Fase 1 3. Rektor laster ned rapport fra PULS 4. Rektor presenterer data fra rapporten for personalet. Oppvekst og levekår kan bistå rektor med tolking av data i forkant. 5. Personalet drøfter resultatene fra rapporten. Fase 2 6. Rektor klargjør for gjennomføring av undersøkelse hvor personalet tar stilling til påstander om skolens praksis. 7. Påstandene drøftes i personalet for å sikre «ens» begreps-/innholdsforståelse. 8. Personalet gjennomfører undersøkelsen elektronisk. 9. Skolens ledelse går gjennom resultatene fra undersøkelsen. 10. Resultater fra undersøkelsen legges fram for personalet. 11. Rektor tilrettelegger for drøftinger i personalet ut fra resultatene fra egenvurderingen. Fase 3 12. Rektor legger opp til en prosess hvor personalet ser fase 1 og 2 i sammenheng. (bruk av SWOT-skjema)

16 Fase 4 13. Rektor sender rapporten (fase 1 og fase 2) og skolens konklusjoner (fase 3) til Oppvekst og levekår. 14. Rektor og skolesjef avtaler et Dialogmøte på bakgrunn av skolens konklusjoner. Skolens samlede vurderinger og valg av satsingsområder (fase 3) blir spesielt fokusert på i Dialogmøtet. 15. Skolesjef lager et utkast til en skriftlig avtale om oppfølgende tiltak på bakgrunn av diskusjon i Dialogmøtet. Steg for steg

17 Rektors presentasjon til personalet som innledning til arbeidet med Ståstedsanalysen.

18 Om skolen 575 elever ved skolen 47 % gutter, 53 % jenter 6 % av elevene får spesialundervisning. Av disse er 66 % gutter og 33 % jenter 3 % av elevene får særskilt norskopplæring. 226 elever benytter SFOtilbudet. Dette tilsvarer 70 % av elevene på småtrinnet.

19 Om skolen Av det pedagogiske personalet underviser 91,5 % med godkjent undervisningskompetan se for de fag/trinnene de underviser på. Skolen har fra skoleåret 2014/15 satset på Alle sammen – modellen.

20 Om skolen Nøkkelinformasjon hentet fra PULS IndikatorerVaulen skole (13-14) Vaulen skole (14/15) Vaulen skole (13/14) Foreldrenes utdanningsnivå 33 37 Klasseledelse 3,99 4,41 3,83 Vurdering 3,94 4,16 3,91 Motivasjon og mestring 4,02 4,27 3,97 Nasjonale prøver, 5. trinn VOKAL- 54,4 53,4

21 Trivsel på skolen Indikatorer Vaulen skole (13- 14) Vaulen skole (14- 15) Vaulen skole (15- 16) 1.1 Trivsel 4,23 4,48 4,19 1.2 Trygt miljø 4,34 4,42 4,24 1.3 Mobbing på skolen 4,6 4,76 4,85

22 Motivasjon hos elevene IndikatorerVaulen skole (13-14)Vaulen skole (14-15)Vaulen skole (15-16) 2.1 Motivasjon 4,08 4,33 3,86 2.2 Mestring 3,97 4,22 4,09 2.3 Faglig utfordring 3,87 4,22 3,76

23 Skolens resultater UDIRs kartleggingsprøver LesingRegning


Laste ned ppt "Ståstedsanalysen. Udir.no - Skoleporten - Ståstedsanalysen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google