Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte Trygt læringsmiljø Realisering av elevens potensial Kritisk tenkning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte Trygt læringsmiljø Realisering av elevens potensial Kritisk tenkning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte Trygt læringsmiljø Realisering av elevens potensial Kritisk tenkning

2 Innhold Skolens historie og hvordan skolen er organisert Pedagogisk profil Strategisk plan og hvordan vi jobber for å nå målene Felles regler – rettigheter og plikter Presentasjon av ledelsen og støtteapparatet

3 Innhold Assisterende rektor Fraværsregler, fagvalg, eksamen, privatistordning, PC og Internett, læringsplattform, ekskursjoner, gratis læremidler og klasseinndeling før møte med kontaktlærer Utviklingsleder Pedagogisk profil, VIP-makkerskap, timeplan, fagdager, IKO og vurdering Møte med kontaktlærer

4 Litt om skolen Etablert i 1974 Har ca 1000 elever innenfor utdanningsprogrammene ST, ST-FO, IF, KD, DH, RM og VO Ansvarlig for opplæringen på Ahus, UK og Bråten Ca 160 ansatte Tilhørende bygg: ◦Lørenskoghallen og kantinen i Lørenskoghallen Tar i bruk nybygg (kantine, auditorium, klasserom mm) seinest 1.1.2017.

5 Hva kjennetegner oss? ◦Godt læringsmiljø ◦Godt sosialt miljø der mobbing slås ned på fra dag 1 ◦VIP-makkerskap ◦God oppfølging ◦Godt fungerende elevråd ◦Internasjonalt solidaritetsarbeid ◦Internasjonale prosjekter ◦Bredt utvalg av programfag / fordypning å velge mellom

6 Hva kjennetegner oss? ◦Godt læringsmiljø ◦Godt sosialt miljø der mobbing slås ned på fra dag 1 ◦VIP-makkerskap ◦God oppfølging ◦Godt fungerende elevråd ◦Internasjonalt solidaritetsarbeid ◦Internasjonale prosjekter ◦Bredt utvalg av programfag / fordypning å velge mellom

7 VIP-makkerskap – et inkluderende klasserom Skal bidra til: - En mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole - At elevene skal bli kjent med flere i klassen - Å skape et tettere og tryggere klassemiljø tidlig - Å øke elevenes sosiale kompetanse - Å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket

8 Visjon ◦Utdanning med kvalitet – alle skal oppleve mestring Verdier ◦Profesjonalitet i alle ledd ◦All opplæring skal gi læringsutbytte ◦Faglig og sosial utvikling i sentrum

9 Hvordan bidrar Lørenskog vgs til best mulig læring? Elevmedvirkning Støttende relasjon Undervegsvurdering Normer og regler Tydelig struktur i undervisningen –

10 Pedagogisk profil Trygt læringsmiljø Realisering av elevens potensial Kritisk tenkning

11 Forskrift om ordensreglement § 1. Formål Reglementet skal bidra til at akershusskolen preges av samarbeid, trivsel, engasjement, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme gode arbeidsvaner, god orden og bidra til et godt og læringsfremmende skolemiljø.

12 Strategisk plan 2016 – 2019 Strategisk mål 1 Flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring i skole og bedrift Strategisk mål 2 Akershusskolen har en forbedret kvalitetssikring av opplæringen slik at alle lærer mer Strategisk mål 3 Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser

13 Strategisk plan 2016 - 2019

14

15

16 Hvilke satsningsområder velger vi for 2016 – 2017? Skoleutvikling (egen utviklingsgruppe) Større bruk av tallmateriale i analysearbeid / tiltak Vurdering Kople medarbeidersamtale/utviklingssamtale sammen med elevresultater, undervisningsvurdering og klasseromsbesøk Relevans i opplæringen og motivasjon Faglig og tverrfaglig samarbeid Holdningsskapende arbeid knyttet til tilstedeværelse Et engasjert elevråd (skoledemokrati) Videreføring av VIP og VIP-makkerskap Elevdeltakelse i klasseteam Felles regler

17 På Lørenskog vgs kommer vi tidsnok - ordensreglementet kommer vi forberedt - ordensreglementet holder vi ro og orden - ordensreglementet er vi til stede – ordensreglementet og strategisk plan har vi klare mål for timen - opplæringslova har vi en god tilbakemeldingskultur – forskrift til opplæringslova og strategisk plan utvikler vi kritisk tenkning – pedagogisk profil er vi tolerante og tar vare på hverandre – pedagogisk profil er vi engasjerte og deltakende – strategisk plan

18 Ledelsen Atle Solberg BerlandRektor Thomas TørviAssisterende rektor Dag Fredrik OlsenUtviklingsleder Svein-Håvard SlettenAvdelingsleder IF / KØ og elevkontakt Lisbeth LauritzsenAvdelingsleder DH/KD/ST-FO

19 Ledelsen Lill WangbergAvdelingsleder RM Kirsti Strømme ØstbyAvdelingsleder samfunnsfag, økonomiske fag og realfag Linn FuglestveitAvdelingsleder norsk Eliska TellesbøAvdelingsleder fremmedspråk Tone M. Strøm Avdelingsleder Ahus / UK Even NordbyeAvdelingsleder Bråten

20 Støtteapparat Erna Teige RaknesRådgiver Stig EideRådgiver Stine Noer SmedstadMiljøarbeider Lene ØdegårdHelsesøster Malin DrotninghaugHelsesøster Linn AndersenPP-rådgiver Cathrine KolstadPP-rådgiver IT-ansvarligLasse Kristiansen Siv B. JørstadBibliotekar

21 Elevrådet Ingrid MillsElevrådsleder Elevrådet er viktige bidragsytere i arbeidet med å forbedre skolen. Skolemiljøutvalget består av elevrådsstyret og representanter fra ledelsen Elever er representert i skoleutvalget og i arbeidsmiljøutvalget på skolen

22 Noen sentrale problemstillinger Hvordan forholder vi oss til bruk av mobiltelefon? Hva med elever som røyker? Hva med bruk av snus?

23 Kontaktlærer følger opp Etter denne økta vil kontaktlærer ha møte med dere for å gå gjennom aktuelt lovverk, reglement, praktisering av reglement, hvordan skoledagen er organisert, VIP, VIP- makkerskap og mye mer.

24 Du finner mye informasjon og nyheter på www.lorenskog.vgs.no

25 Takk for oppmerksomheten…


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte Trygt læringsmiljø Realisering av elevens potensial Kritisk tenkning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google