Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolestart ”Da klokka klang” Foreldremøte for foreldre/foresatte til nybegynnere høsten 2010 25.mai 2010 25.mai 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolestart ”Da klokka klang” Foreldremøte for foreldre/foresatte til nybegynnere høsten 2010 25.mai 2010 25.mai 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolestart ”Da klokka klang” Foreldremøte for foreldre/foresatte til nybegynnere høsten 2010 25.mai 2010 25.mai 2010

2 Presentasjon Kontaktlærerne på 1.trinn 2010/2011 –1A- Karin Gjerstad Lie –1B- Hilde Fosser Jaavall SFO-leder Wenche Bryntesson Rektor May Kristin Hattestad

3 MARKER SKOLE En skole 1.-10.trinn –Barnetrinn 1-7 med 300 elever –Ungdomstrinn 8-10 med 137 elever Rektor May Kristin Hattestad Assisterende rektor Bjørn Furulund Inspektører Veronica Kasbo Espelund og Sigmund Hov

4 Skolens visjon LÆRING- TRYGGHET- TRIVSEL

5 Trygghet/trivsel Marker skoles sosiale læreplan –Faddere, elever på 4.trinn blir faddere for 1.trinn –”Steg for steg” –Handlingsplan mot mobbing - Småskolelekeplassen Litt skjermet tid ute for 1.trinn Trivselstiltak i klassene Uteskole hver uke på 1.trinn

6 Hjem/skole-samarbeid For noen er dette det første møtet med skolen Hjem og skole har felles oppgaver Hjem/skole-samarbeidet starter nå, avsluttes først om 10 år Et vellykket resultat er avhengig av god dialog mellom hjem og skole

7 Hjem/skole Samarbeid er til barnets beste –Nært og godt samarbeid virker positivt både på trivsel og på læringsresultater –Vi ønsker engasjerte foreldre, vær gjerne med en skoledag –”De voksnes allianse” Ulike trivselstiltak på fritida –Foreldrene tar initiativ, lek, turer, grilling m.m. –Styrker elevenes/foreldrenes nettverk

8 Foreldremedvirkning Foreldrerådet, alle foreldre som har barn på skolen, leder Pål Lintho ( på valg til høsten) Foreldrekontakter, representerer foreldrene i en bestemt klasse FAU, foreldrerådets arbeidsutvalg, en foreldrerepresentant fra hver klasse SU, samarbeidsutvalget Nettstedet fug.no

9 Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy

10 Opplæringen på 1.trinn Skolens rutiner –Faste, trygge rutiner –Varierte arbeidsmetoder Fokus på lese- skriveopplæringen –Rim, lytte ut lyder, bli lest for, lære bokstaver og lyder m.m.

11 Skoletider for 1.trinn Mandag: 8.45-12.45 Tirsdag: 8.45-14.30 Onsdag: Fri Torsdag: 8.45-14.30 Fredag: 8.45-12.45(høst)/14.30(vår)

12 Fra barnehage til skole Innskriving i februar Foreldremøte i mai Barnehagene besøker gjerne skolen en eller flere ganger i løpet av våren Besøksdag 8.juni –Barna får egen invitasjon, som sendes med dere i dag –Organiseres gjennom barnehagen, de som ikke går i barnehage kan ha med seg foreldre –Uformelt møte med skolen Første skoledag til høsten blir torsdag 19. august

13 Diverse opplysninger Ransler fra Statens Vegvesen deles ut på besøksdagen 8.juni, husk navn på ranselen Skolens hjemmeside: www.markerskole.nowww.markerskole.no Aksjon skolestart, om trafikk og buss Leksehjelp mandager 12.45-13.45 –Påmelding og evt hva barnet skal etterpå, SFO, hentes eller gå hjem, skjema i dag sammen med klasselistene (Wenche)

14 Inndeling av elevene på 1.trinn 44 nybegynnere Tre lærere, to er kontaktlærere I tillegg assistentressurs og ekstra voksendekning knyttet til enkeltelever med rett til spesialundervisning To klasser med 22 elever i hver –Rådført oss med barnehagen, tatt hensyn til geografi og kjønn Trinnet danner en helhet, og elevene vil også være en del sammen på tvers av de to klassene

15 Etter møtet her i på Personalrommet Omvisning på SFO for de som ønsker –Wenche blir med –Evt. spørsmål til henne Ca. kl.19.30 –Valg av foreldrekontakter, en for hver klasse+vara, velges for to år 1 A går til klasserom 14 med Karin 1 B går til klasserom 12 med Hilde –Kontaktlærerne deler ut brev om besøksdagen som blir 8. juni Brevet er til barnet Åpne for spørsmål/innspill


Laste ned ppt "Skolestart ”Da klokka klang” Foreldremøte for foreldre/foresatte til nybegynnere høsten 2010 25.mai 2010 25.mai 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google