Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 IKT-utviklingsprogram Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 IKT-utviklingsprogram Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 IKT-utviklingsprogram Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg

2 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 Sceneskifte  Nye kulisser, nye roller, nye aktører  Fra industriøkonomi til informasjonsøkonomi (nettverksøkonomi) - kunnskapsbasert  Alle virksomheter som vil overleve må forholde seg til dette  Veien til grunnleggende endringer går gjennom endring av virkelighetsoppfatningen. Omstilling av tankesett kan vanskelig skje i tilbakelent stilling  Kommunene som demokratisk arena, tjenesteprodusent og samfunnsbygger har en nøkkelrolle!

3 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 Utfordringer for regionen  Innsikt i samfunnsendringene og forståelse vedr. konsekvensene  Forstå mulighetene i teknologiutviklingen  Lære å anvende teknologien til nyttige formål  Få tilgang til nødvendige teknologiske løsninger  Behov for nytenking mhp. samarbeid, innovasjon og næringsutvikling

4 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 Nasjonal demonstrator  NIN: LiNK skal vise hvordan IKT kan være et hjelpemiddel innen regional utvikling gjennom å:  bidra til bevaring og utvikling av lokalt fellesskap, tilhørighet, samspill og lokaldemokrati innen lokalsamfunnet  tilrettelegge for nettverkssamarbeid, kompetanse- og næringsutvikling samt effektiv utnytting av lokalsamfunnets ressurser  sikre lokalsamfunnet/regionen en helhetlig og profesjonell profilering (markedsføring) i forhold til omverdenen  KS, AAD, KUF, bredbåndsleverandører  Invitert av NHD til å være eNorge Partner

5 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001

6 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 IKT-utviklingsprogram Hva har skjedd i praksis?

7 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 Managementprogram - BI  ”Cyberdemokrati, nettverksøkonomi, næringsutvikling og elektronisk deltakelse”  Mål: Kompetanse og nettverk  Faglig ansvarlig: førsteamanuensis Arne Krokan  40 deltakere - 50% fra næringsliv, 50 % fra offentlig virksomhet  Prosjektoppgaver, bl.a. som basis for etablering av ny virksomhet

8 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 Kommunene på Internett  Lik struktur i 4 kommuner  Tilgang direkte mellom kommunene  Organisasjonsutvikling, endrede rutiner, kundefokus 

9 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 Prioriterte målgrupper ”e for alle”

10 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 Politiske partier på nett

11 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 Økt tilgjengelighet…… 

12 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 Kurs lokalsamfunnet  Kursrom  Opplæringssystem  Utdanning av instruktører

13 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001

14 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001

15 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001

16 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001

17 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001

18 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001

19 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 Kommunikasjonsnett  ”Motorvei” på plass (155 Mbit/s)  Etablere lokalt kommunikasjonsnett Forstudie, forprosjekt gjennomført Starter nå lokalt gjennomføringsprosjekt

20 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 Økonomistatus I tillegg dokumentert egeninnsats på nesten 10 mill. kroner.

21 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 Status ny finansiering

22 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 Kvalitetsrevisjon ”Dyktige prosjektledere og aktører i programorganisasjonen samt et gjennomarbeidet system preger programmet. Med dette som bakgrunn i tillegg til forbedringsområder vi sammen har sett på før, under og etter samlingen bør danne grunnlag for en tilfredsstillende fullføring av et spennende program.”

23 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 IKT-utviklingsprogram Hva skjer videre?

24 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 Utviklede nettverk Kommunenettverk Læringsnettverk EBIN/Numedalsnett Interregionalt 1 2 3 4 5

25 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 ”LiNK-nettverket” Kunn- skap Tekno- logi Prosess Virke- midler Kapital

26 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 Oppfølging Virtuelt servicetorg EVU, bibliot., bredb. EBIN Realisering 1 2 3 4 5

27 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 Kunnskap/kompetanse  Etter- og videreutdanning, lærere og skoleledere  Hvilke tekniske løsninger? Tynne klienter, trådløst, bredbånd  Hvilken maskinvarestrategi? Stasjonære, bærbare, medielab Bærbare Medielab  Hvilke skoletrinn? Ungdomstrinnet  Hva er viktig å få gjort i 2001? Økt fokus mot Numedal Økt fokus på videregående skole

28 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 Kommunesatsingene  Etablere forprosjekt regionalt, virtuelt offentlig servicetorg? eNorge/eKommune-planen/”Skritt på veien” Fornying av offentlig forvaltning/døgnåpen forvaltning Elektroniske tjenester skal være forvaltningens hovedløsningen innen utgangen av 2003 Offentlige servicekontorer med statlig deltakelse i alle kommuner innen utgangen av 2003

29 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 Innsyn og medvirkning  Innsyn: Integrasjon mot fagsystemer  Kommunikasjon og deltakelse: medvirkning i planprosseser, meningsmålinger, brukerundersøkelser

30 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 Virtuelt servicetorg  Bygge på samarbeidsmodellen i LiNK, prosessfokus – kommune, fylke, stat  Samarbeid med andre kommuner/regioner  I første rekke et OU-prosjekt  Brukerorientert forvaltning  Skreddersøm utfra brukerens rolle/livsfase  Generisk teknisk løsning – integrasjon av nasjonale ”standarder”, inkl. e-business  Forprosjekt 2001, hovedprosjekt 2002-2003

31 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 Finansiering servicetorg

32 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 EBIN  Organisere ”E-business og inkubatornettverket” – et regionalt innovasjonsnettverk med inkubatorfunksjon  Nettverksorganisering av konsumenter og produsenter av kunnskap og tjenester knyttet til innovasjon og utvikling  Hovedfokus på kompetanseutvikling vedr. nettverksøkonomi og elektronisk forretningsvirksomhet i en tidlig fase.

33 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 Bredbåndsnett  Interregionalt samarbeid - aksess fjernnett (KRD- midler)  Energiverkene  UNINETT (skole/bibliotek)  Modalen.com  Internett Hardanger  Regional arbeidsgruppe under etablering


Laste ned ppt "LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Juni 2001 IKT-utviklingsprogram Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google