Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vann. Vann – egenskaper Vann er det stoffet det er mest av på jorda Vann er det eneste stoffet som finnes naturlig i alle tre aggregattilstander –fast.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vann. Vann – egenskaper Vann er det stoffet det er mest av på jorda Vann er det eneste stoffet som finnes naturlig i alle tre aggregattilstander –fast."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vann

2 Vann – egenskaper Vann er det stoffet det er mest av på jorda Vann er det eneste stoffet som finnes naturlig i alle tre aggregattilstander –fast stoff (is) –væske (vann) –gass (vanndamp)

3 Vann – is Volumet til vann øker med omtrent 10 % når det fryser til is –Volumøkningen kan føre til frostsprengning –Is flyter –Vannets tetthet er størst ved +4 ºC

4 Vann – varmekapasitet og fordampning Spesifikk varmekapasitet er den energien i joule som skal til for å varme opp 1 g av et stoff 1 ºC –Vann har stor spesifikk varmekapasitet Spesifikk fordampningsvarme er den energien i joule som skal til for å 1 g av et stoff til å fordampe –Vann har svært stor spesifikk fordampningsvarme

5 Vann – overflatehinne og løsemiddel Overflatehinnen på vann er sterk nok til å bære små insekter Vann er et godt løsemiddel –Avgjørende for frakt av nærings- og avfallsstoffer rundt i kroppen Løselighet i vann øker med økende temperatur Mengde gass som kan løses i vann synker med økende temperatur Kjemiske reaksjoner der ioner inngår er avhengige av vann som løsemiddel

6 Drikkevann Vann som ledes til et vannverk for behandling til drikkevann kalles råvann –overflatevann og noe grunnvann brukes som råvann Krav til drikkevannets kvalitet:

7 Rensing av overflatevann Desinfisering av overflatevann gjøres ved –klorering –ozonering –UV-bestråling Surt vann kan tære hull på vannrørene og korrodere rørledninger og kraner. Moderne vannverk justerer pH i vannet – de bufrer vannet – for å motvirke dette

8 Rensing av grunnvann Hardt vann er kalkrikt. Kalken kan danne belegg i kaffetraktere m.m. –Hardt vann renses ved hjelp av ionebytter Grunnvann må gjerne renses for jern- og manganpartikler KMnO 4 H 2 O Fe 2+ (aq) → Fe 3+ (aq) → Fe(OH) 3 (s) KMnO 4 H 2 O Mn 2+ (aq) → Mn 4+ (aq) → Mn(OH) 4 (s)

9 Vaskemidler Vaskemidler reduserer vannets overflatespenning –De inneholder tensider Tensider består av: –en lang upolar hydrokarbonkjede. Denne er hydrofob –en polar gruppe i enden. Denne er hydrofil. Når den har en ioneladning kalles tensidet et ionisk tensid Er ioneladningen negativ kalles tensidet et anionisk tensid En micelle er en gruppe anioniske tensider som er gått sammen i en kulelignende form

10 Tøyvaskemidler Tensider fukter tøyet og er aktive i vaskeprosessen

11 Vaskemidler – såpe Når en fast såpe løses i vann, får vi en løsning med positive natriumioner og negative fettsyreioner (såpeanioner) Den lange upolare hydrokarbonkjeden er hydrofob og fester seg til det upolare smusset Den polare gruppen –COO - er hydrofil og binder seg til vannmolekyler Vaskeevnen øker med hydrokarbonkjedens lengde Såpe fungerer dårlig i –basisk vann –surt vann –hardt vann –sjøvann

12 Tensider – typer Tensider kan deles i tre typer etter den polare gruppen: anioniske tensider – hydrofil del er negativt ladd kationiske tensider – hydrofil del er positivt ladd ikke-ioniske (nonioniske) tensider – i ngen del er ladd

13 Vaskemidler – annet enn tensider Tøyvaskemidler inneholder gjerne mer enn tensider: Blekemiddel – salter som spalter av hydrogenperoksid i vannet Optisk hvitemiddel – fluorescerende stoff Kompleksdannere som binder Ca 2+ og Mg 2+ i hardt vann, deriblant zeolitter Enzymer – katalysatorer som får reaksjoner til å gå raskere

14


Laste ned ppt "Vann. Vann – egenskaper Vann er det stoffet det er mest av på jorda Vann er det eneste stoffet som finnes naturlig i alle tre aggregattilstander –fast."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google