Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt ”Uønsket deltid” Sortland kommune Prosjektleder Hege Hodø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt ”Uønsket deltid” Sortland kommune Prosjektleder Hege Hodø."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Prosjekt ”Uønsket deltid” Sortland kommune Prosjektleder Hege Hodø

3 Prosjekt ”Uønsket deltid” Utgangspunktet: se på alternative måter å organisere turnus på Minstemålet er reduksjon av stillinger under 40% Knyttet til retten til pensjonspoeng

4 Avgrensing Vanskelig å avgrense til kun rettigheter til pensjonspoeng Problemstillingene rundt uønsket deltid er tett knyttet til problemstillingene i turnusarbeid

5 Problemstillinger: Rettigheten til å forsørge seg selv Likestilling Arbeidsmiljø Sykefravær Inkluderende arbeidsliv og utsette overgang til AFP og uføretrygd Kvalitetssikring av tjenesten Sviktende rekruttering til omsorgsyrkene

6 Prosjekt ”Uønsket deltid” i Sortland kommune Innhentet informasjon og foreta studiebesøk Starte opp et pilotprosjekt Holde konferanse Søke prosjektmidler Prosjektgruppa har vært viktig Forankring i hele organisasjonen

7 Erfaringer fra studiebesøk Besøkt 6 kommuner; Harstad, Høylandet, Namsos, Bærum, Skien og Karmøy Turnusalternativ: Ønsketurnus, hinkehelg, 2 av 5 helger, langvakter i helgene, flytende arbeidstid, årsarbeidstid, fast ansatte vikarer og 3+3 turnus

8 Sammenhengen mellom helgefrekvens og stillingsstørrelse Forklares med enkel matematikk Eksempel: Avdeling med 2 D-vakter og 2 A-vakter, dvs 4 vakter pr dag. Avdelingen har 6 årsverk. Helgefaktor

9 Sammenhengen mellom forts. 4 vakter x 3. hver helg = 12 ansatte - gjennomsnittlig stilling 50% 4 vakter x 2,5. helg = 10 ansatte - gjennomsnittlig stilling på 60% 4 vakter x 4. hver helg = 16 ansatte - gjennomsnittlig stilling 37,5% 4 vakter x 2. hver helg = 8 ansatte - gjennomsnittlig stilling på 75%

10 Helgefaktor ved ulike turnuser Bærum, hver 4. helg (før)4,00 Høylandet, Ønsketurnus3,00 Skien, årsarb.tid + faste v3,00 Namsos, hinkehelg + faste v2,65 Karmøy, 2 av 5 helger2,50 Sortland 3. og 2. hver helg 2,50 Bærum, Harstad 3+32,00

11 Håløygtunet – vårt pilotprosjekt Utgangspunktet i 3+3 turnus: 3 dager jobb – 3 dager fri. Må i tillegg jobbe inn 15 dager pr år. Gir arbeidshelg i snitt annenhver helg, og forutsetter kortere ukentlig arbeidstid (32,5 t Harstadmodellen /30 t Bærum)

12 Håløygtunet forts. Lokale tilpasninger, tett samarbeid ”Sortlandsmodellen” innebærer ikke ekstradager Arbeid 2 av 4 helger, maks 4 vakter i strekk, minimum 2 dager fri, 32,5 t/u Lagt vekt på kvalitetssikring gjennom faste møter Ingen stillinger under 40%


Laste ned ppt "Prosjekt ”Uønsket deltid” Sortland kommune Prosjektleder Hege Hodø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google