Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra digitale verktøy til digitale tjenester på 360 dager Prosjektrapport Smart læring Delrapport I, 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra digitale verktøy til digitale tjenester på 360 dager Prosjektrapport Smart læring Delrapport I, 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra digitale verktøy til digitale tjenester på 360 dager Prosjektrapport Smart læring Delrapport I, 2014

2 Smart læring MOOC Prosjektrapport 2014 Bodil Hernesvold Inger Langseth Per C. Hestbe k Magnus Sandberg Andreas Krokan Arne Krokan

3 Hva skulle vi gjøre?

4 Utvikle et nytt fleksibelt emne som kan tas uten campusbasert undervisning (jf. MOOC, ev. som et Lektoremne X som kan være aktuelt for studenter som velger fem-årig lektorutdanning)

5 Vi har utviklet og gjennomført emner internt og nasjonalt ISS SOS 2020,6604, 6605 PLU SKOLE 6920, 6921 Smart læring MOOC

6 Endringsprosesser - utviklere Endring av praksis krever: – Tid 2-5 år (Smidt, K.) – Ny kunnskap, nye ferdigheter (Borg, S.) – Holdningsendring – Top-down involvering fra ledelsen (Postholm, M.B.) – Bottom-up ildsjeler og igangsettere Vår endring er basert på: – Sosiale læringsteorier ( Vygotsky, Siemens) – Ny begrepsbruk og begrepsforståelse (Meyer&Land) – Vilje til å prøve og feile… og endre Sosiale læringsprosess er Utviklere ved PLU

7 KOMPETANSE -Kunnskap - lese -Ferdigheter - trene -Holdninger - refleksjon

8

9

10

11

12

13 En siste ting jeg vil nevne som en refleksjon etter dette kurset er dannelsesaspektet. Som lærer har jeg tidligere fattet interesse for IKT i undervisningen og hatt det helt greit med at jeg er interessert i dette, mens andre har sine ting de er interessert i. Etter disse ukene, er jeg ikke lenger like tilfreds med det. Det er noen store linjer som jeg har fått øye på som en ikke kommer utenom, nemlig ansvaret skolen og vi lærerne har for å forberede elevene til det samfunnet de skal leve i i framtida. Det er jo ikke noe nytt, men koblingen mellom den tanken og de digitale ferdighetene har jeg ikke vært så bevisst på før. Lærer siden 2008, Tromsø Les hele herher

14 Utvikle kvaliteten på eksisterende emner på grunnutdanning som tas med campusbaserte samlinger (jf. Fleksibel praktisk pedagogisk utdanning, Yrkesfaglærerutdanningen) ved at de blant annet undervises som ”flipped class”, der læremateriell er på nett og der campustiden i større grad brukes til å utvikle akademisk og faglig tenkning i fagene gjennom diskusjon, refleksjon og holdningsskapende aktiviteter

15 Utvikle kompetanse for å designe nye og re-designe eksisterende helt eller delvis nettbaserte tilbud til skoleledere og videreutdanning for lærere. (jf. videreutdanning for lærere, KOMPiS studier, Mastergrad i Skoleledelse eller Organisasjon og ledelse), hvor alt er organisert gjennom NTNU VIDERE

16 Vi har begynt å ta i bruk Personlige læringsnettverk Flipping av undervisningen: videoproduksjon, og påfølgende refleksjon (quiz) Nettmøter Digital veiledning i fag

17 Legge til rette for å heve studiekvaliteten gjennom nettbaserte miljø, delingskultur og læringsprosesser som aktiviserer studentene i deres læringsprosesser. Utvikle et miljø av kompetente fagfolk som behersker et spekter av digitale uttrykksformer og leveranseformer, og som bidrar til å endre undervisning og læreprosesser slik at sammenhengene mellom fag, pedagogikk/didaktikk og teknologi utnyttes til å utvikle studentenes kompetanse.

18 Synliggjøre aktiviteter og kompetanse gjennom etablering av et nytt “Senter for smart læring”

19 Bidra til å skape en ny delingskultur og et digitalt fellesskap der erfaringer og forskning utvikles og deles gjennom nye kanaler, og der en involverer ressursorganisasjoner og ressurspersoner også utenfor NTNU.

20

21

22

23

24 Vi har ….. Skrevet 5 kronikker og kommentarer i aviser Skrevet 3 artikler i peer rev publ Holdt over 70 foredrag – NKUL, Nokut, Univ/høgskoler, Statens topplederk. Invitert til kunnskapsministeren -1,5 time eksl. Svært mange intervjuer / medieoppslag fra riks- riks og lokalmiljøer Etablert SMART LÆRING som konsept!

25 Vi har skapt infrastruktur for gode, faglige læreprosesser Facebook grupper Twitter # Samskrivingstjenester, samtaletjenester, (Google Hangout, Skype) Deling av ressurser, lenker, Læringsplattformen Canvas… (asynkron) På personalrommet, i gangene, og på kontorene ( Face-to-face) Seminarer

26

27 Hva skal til for å lykkes med et slikt prosjekt?

28 Erfaring, kunnskapsgrunnlag og nok innhold å bygge på 1

29

30 Godt etablert top-down og bottom-up forankring 2

31 En genuin vilje til å skape endring hos nøkkelpersoner 3

32 Tilløp MED hopp ! 4

33 REIS DERE !

34 Hva ønsker vi videre? SMART LÆRING som obligatorisk del av lektorprogrammet + tilbud for alle v NTNU At vi ses som prosj for endringsledelse Mer investering i ildsjelene Smidigere org rammer Mer penger

35 DIGITALIS RUPTIMUS VULGARIS


Laste ned ppt "Fra digitale verktøy til digitale tjenester på 360 dager Prosjektrapport Smart læring Delrapport I, 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google