Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo tingrett Oslo tingrett, praktiske forhold i forbindelse med tolk Nina Gulbrandsen Har jobbet med tolkeproblematikk i domstolene siden 2002 Oppdaterer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo tingrett Oslo tingrett, praktiske forhold i forbindelse med tolk Nina Gulbrandsen Har jobbet med tolkeproblematikk i domstolene siden 2002 Oppdaterer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo tingrett Oslo tingrett, praktiske forhold i forbindelse med tolk Nina Gulbrandsen Har jobbet med tolkeproblematikk i domstolene siden 2002 Oppdaterer domstolenes landsdekkende tolkeregister i Lovisa på vegne av Domstoladministrasjonen Behandler tilbakemeldinger på tolk - o - Bestiller ikke tolk og behandler ikke salær Trondheim, 31. august 2016

2 Oslo tingrett 100 som dømmer 60 saksbehandlere 60 administrativt ansatte (adm, øk, hr, it, service, sikkerhet) Åtte rettsavdelinger = åtte mellomstore domstoler

3 Forholdene på begynnelsen av 2000 tallet og tidligere: -Få statsautoriserte tolker -Ingen kvalifikasjonskategorier utover statsautoriserte -Ingen godkjente tester -Ingen tolkeutdanning -Ikke noe tolkeregister  Tolken kom ofte rett inn fra gata

4 Bestilling av tolk 1 Rundskriv – skriftlige rutiner http://www.domstol.no/globalasset s/upload/da/internett/domstol.no/ domstoladministrasjonen/publikasj oner/tolkerundskriv-oktober- 2010_internett.pdf

5 Bestilling av tolk2 Kvalitet - Bestille den best kvalifiserte tilgjengelige tolken

6 Kvalifikasjonskategorier i Tolkeportalen / Nasjonalt tolkeregister 1.Tolker med statsautorisasjon og tolkeutdanning 2.Tolker med statsautorisasjon 3.Tolker med tolkeutdanning 4.Oversettere med grunnleggende tolkeopplæring 5.Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

7 Bestilling av tolk 3 Tolkeregisteret i saksbehandlingssystemet vårt eller Tolkeportalen / Nasjonalt tolkeregister

8 Tolkeregister i saksbehandlingssystemet

9

10 Bestilling av tolk4 Oslo tingrett ønsker å bestille tolkene selv fremfor å bruke tolkeformidlingsfirma i dagens situasjon Oslo tingrett har en hovedansvarlig for bestilling av tolk i store saker. Oslo tingrett ønsker seg elektronisk bestillingssystem så vi slipper å ringe tolker som allerede er opptatte

11 Rutiner etter bestilling Partene skal høres før oppnevning – vi sender kopi av bekreftelse på bestilling til begge parter. Oppnevning skjer i rettsmøtet. For at tolken skal kunne forberede seg: Oversend bekreftelse på bestilling til tolken sammen med I sivile saker: Kopi av stevning og tilsvar hvis dommer ber om det. (I straffesaker: Kopi av tiltalebeslutning og bevisoppgave I tilståelsessaker: Kopi av påtegningsark)

12 Utstyr i Oslo tinghus Tolkerom Tolkeboks Teknisk utstyr Men det "vanligste" er å sitte ved siden av og hviske

13 Tolkerom

14 Tolkeboks

15

16 Ulike oppgaver i forbindelse med bruk av tolk Saksbehandlere: Bestiller tolk Dommere: Bruker tolken i retten Viktig med et system for tilbakemeldinger!

17 Tilbakemelding på tolk 1 Språkferdigheter Fremtreden (oppmøte, fravær, samarbeid) Tolkeetikk Oslo tingrett ønsker at det etableres en sentral klageordning på tolker

18 Tilbakemelding på tolk 2 I påvente av en sentral ordning: Internt rundskriv om tilbakemeldinger på tolk Skjema på Intranett Behandles i administrasjonen Intern liste over tolker Oslo tingrett ikke ønsker å bestille

19

20

21 Vandelskontroll Ingen regler om at tolk i retten skal være ustraffet. Ikke enhver registrering i straffe- og bøteregisteret vil gjøre tolken uegnet til å gjøre tjeneste i enhver sak. Arbeidsgruppe foreslo i 2005 en tidsbegrenset sperring etter mønster av regelen som er innført i domstolloven § 66 når det gjelder meddommere, men dette er ikke fulgt opp.

22 Offentlige rapporter om tolk i 2005 og 2014 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde /jd/rap/2005/0005/ddd/pdfv/240757-rett_til_tolk.pdf https://www.regjeringen.no/contentassets/ a47e34bc4d7344a18192e28ce8b95b7b/no /pdfs/nou201420140008000dddpdfs.pdf


Laste ned ppt "Oslo tingrett Oslo tingrett, praktiske forhold i forbindelse med tolk Nina Gulbrandsen Har jobbet med tolkeproblematikk i domstolene siden 2002 Oppdaterer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google